భర్తల మార్పిడి 4

telugu sex stories ఆఁ! తనే నన్ను పరాయి మగాళ్లతో డాన్సులకి ప్రోత్సహిస్తున్నాడు...దేనికీ అడ్దు చెప్పనని చూచాయగా చెప్తూనే ఉన్నాడు...అంతగావస్తే ఈ వకుళుందిగా...దాన్ని వాయిస్తాడూ!...ముందెక్కడున్నాడో తెలుసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు! " అనుకుంటూ...వికాస్ ని మొబైల్ లో కాంటాక్ట్ చెయ్యడానికి ట్రై చేశాను...తన మొబైల్ బిజీ... '...స్టారెట్డ్?...' అని యస్ యమ్ యస్ పంపించి...రిసీవర్ ఎత్తి, '...ఏమ్మా...బ్రేక్ టైమ్ లో ఫోన్ చేస్తున్నావా?... ఎన్ని రౌండ్స్ అయ్యాయేంటి...' అని సంభాషణ మొదలెట్టాను..

'రౌండ్లుకూడానూ ...పిల్లల్లేరుగా....చాలారోజులైంది జాగారం చేసి అని ముచ్చట పడి మొదలెట్టిన మొదటిది మధ్యలో ఉండగానే వాళ్ళ బాస్ ఫోన్...అర్జెంటు గా చెన్నైవెళ్ళాలి...గంటన్నరలో ఫ్లైట్ ఉంది పట్టుకో అని...యస్సర్...నో ప్రాబ్లమ్స్ సర్ అనుకుంటూ… సారీ బకూ …అని నాకు చెప్పుకుంటూ రెండు నిముషాల్లో '...ఆ పని...' ముగించి పరుగెత్తాడు... అంతా నీ వల్లే ఐంది...నువ్వు వచ్చిఉంటే మధు ఏదో సాకుతో కాంప్ మానేసి ఎంచక్కా నిన్నూ,నన్నూ వాయిస్తూండేవాడు..." అంది వకుళ నిష్టూరంగా......గండం గడిచిందనే రిలీఫ్ ఓపక్కా...మధు పోటు తప్పిపోయిందనే నిరాశ మరోపక్కా వేధిస్తూంటే వాట్నణచుకుని '...కొయ్యకు.... మధు రెండు నిముషాల్లో ముగించి వెళ్ళి పోయాడంటే నేనమ్ముతాననుకొంటున్నావా...' అని నిలదీశాను...' ...అప్పటికే అరగంట పైగా ఐయిందిలే వాయింపు మొదలెట్టి...రేపు సాయంత్రానికల్లా వచ్చేస్తాగా అంటూ మరో ఐదు నిముషాలు వాయించి వదిలేశాడు... ఎందుకో! ఈ మధ్య కాలంలో ఈ రిపోర్ట్ పూర్తి చేసొస్తాను...నువ్వు పడుక్కో....అనే రాత్రులెక్కువైపోయాయి ...ఎవడినైనా పిలిపించుకోవాలనేంతగా నాకొళ్ళు మండిపోతూందనుకో....' అని తన గోడు వెళ్ళబోసుకుంది వకుళ...

' ...వికాస్ కూడా అంతే....ఏదో పేరుతో గత రెండ్నెల్ల నుంచీ దూరంగా ఉంటున్నాడు.... ఈమధ్య మగాళ్ళకి తొందరగా పైకెదగాలనే కోరిక పెరిగినట్లనిపిస్తూంది వకుళా! ...అందుకోసమే మామూలు సుఖాల్ని కూడా వదులుకుంటున్నారు...ఏమైనా అంటే కుటుంబం, పెరిగే అవసరాలు, ఖర్చులు, కెరీర్, అని కబుర్లు చెప్తున్నారు...'అని నిష్టూర్చాను.... అవునని వకుళ కూడా మౌనంగాఉండిపోయింది....‘…కాదు వకుళా...నాకా కలలేమిటి.. ' అన్నాను దాన్ని మూడ్ లోకి తీసుకొద్దామని... …ఈ మధ్యా ఎక్సర్సైజ్ తక్కువైందిగా...అంచేతేమో...' అంది…’….ఆమాత్ర్రం సైకాలజీ నాకూ తెలుసు తల్లీ…వికాస్ దగ్గరుండి మరొకడితో ఆపని చేయించడం ఏమిటి… పొద్దున్నించి మనస్సు మనస్సులో లేదనుకో....’ అని నా బాధ వెళ్ళగక్కాను ...

'ఒక విషయం అడుగుతాను...దాచకుండా చెప్పు…ఈమధ్య పార్టీలకి వెళ్తున్నావుగా....వికాస్ ఎవరిద్దరకైనా వెళ్ళమన్నాడా....' అని అడిగింది....' ...ఊ...' అన్నాను సిగ్గుగా...'... సరేనన్నావా?.' అంది వకుళ. ’...ఇంచుమించు ఒప్పుకున్నట్లే...కానీ ఇంతవరకూ "... ఆపని ..." జరగలేదు...ఏమౌతుందో అని భయంగా ఉంది వకూ...’ అన్నాను... "…అదే నీ డైలమా....అందుకే ఆ కలలూ....నీ స్థానం లో నేనుంటే ఎగిరి గంతేసి ఒప్పుకునేద్దాన్ని..."అంది వకుళ అల్లరిగా..'..పోవే! నీసంగతి నాకు తెలీదా!! ఆ క్షణం వస్తే పారిపోతావు...పైగా మధామాటంటాడనే!!!' అన్నాను... '..అవునమ్మా....అందరూ నీలాంటి లకీ వైఫ్స్ కారుగా...'అని నిష్టూర్చి,...'...వికాస్ నిన్నెలా ఒప్పించాడో చెప్పు...’ అంది వకుళ వెంటనే తేరుకుని... "...
ఓ రోజు నన్ను బాగా రెచ్చగొట్టి!... ఓర్చుకోలేక నేనా పనికి ఒప్పుకునే దాకా ఆలస్యంచేశాడే!" అన్నాను..." అలా కట్టే,కొట్టే అని మూడు ముక్కల్లో ముగించడం కాదు, పూస గుచ్చినట్లు వివరంగా చెప్పాలి..." అని పట్టు పట్టింది వకుళ...".మగాళ్లు చేసే పనులగురించి నీకు తెలియనిదేముంది వకూ!" అన్నాను..."...వికాస్ ఎలా చేస్తాడో నాకు తెలీదుగా!" అంది వకుళ..." తిన బోతూ రుచెందుకడుగుతావమ్మా?" అన్నాను..." ఎప్పుడు నువ్వు రుచి చూపిసావో! ఈ లోపు వర్ణనతో సరిపెట్టుకుంటాలే, ప్లీజ్..." అని బ్రతిమాలింది వకుళ...'...ఇంచుమించు ఏడాది క్రితం మొదలైంది వకుళా…’ అంటూ మొదలెట్టాను....

...చిన్నాడుట్టింతర్వాత నుంచీ నాకు పిల్లల పెంపకంఒక పక్క... ఫైనల్ స్టేజి లో ఉన్న రీసెర్చ్ వర్క్ ఓపక్క ...నువ్వూ అనుభవించిందానివేగా ఆ పరిస్తితి…. పెద్దగా తీరికుండేది కాదు...మా అమ్మా వాళ్ళిల్లు దగ్గిర్లో ఉన్నా...ఆవిడ పిల్లల్ని చూడడంలో సహాయం చేసినా... ఇలా ఉన్నావీకెండ్స్ లో తనతో పాటు వీడియో లో సినిమాలు చూడమని పోరేవాడు వికాస్ ...అప్పుడప్పుడుపిల్లలు కూడా మాతో చూసేవారు...కొన్ని సినిమాల్లో శృంగారం పాలు ఎక్కువగా ఉండడంతో పిల్లల్ని వీకెండ్స్ లో అమ్మావాళ్ళింట్లో పడుక్కోపెట్టడం మొదలెట్టాను.

..ఒకసారి…ఢిల్లీ కి రావడానికి ఆరెల్ల క్రితం అనుకుంటాను... నాకు చెప్పకుండా బ్లూ ఫిల్మ్ స్టార్ట్ చేశాడు... కొద్ది సేపుదాకా నాకు తెలియలేదు...అర్థం కాగానే వికాస్ ని తిట్టి ఆపేశాను... ఇటువంటివుంటాయని విన్నానే గానీ ఎప్పుడూ చూడ్లేదు…వికాస్ బుజ్జగించి లోబర్చుకోవడం లో దిట్ట.... ‘.....మన చేసే పనుల్నే పిక్చరైజ్ చేశారు...చూస్తే పోయిందేమిటి...అందులోనూ మనిద్దరం ప్రైవేటుగా...' అంటూ నన్ను దువ్వి నా చేతే మళ్ళీ ఆన్ చేయించాడు…రెండు ఇండియన్ జంటల సంభోగం...'...మనవాళ్ళు కూడా మొదలెట్టారా...ఫారిన్ వాళ్ళవే ఉంటాయని విన్నాను...' అన్నాను...నా గొంతు లో జీర... '...నచ్చిందా...మన వాళ్ళేమీ తక్కువ తినలేదు...' అన్నాడు నన్ను మీదికి లాక్కుంటూ... మగాళ్ళలో ఒకడు ఎర్రగా ఉన్నాడు... ఇంకొకడు కొంచెం నలుపు...ఇద్దరూ కండలుతిరిగున్నారు...ఎర్రటాడికి ఒళ్ళంతా జుత్తు...ఆడాళ్ళవి మంచి ఫిగర్సు...మోడల్స్ లా ఉన్నారు...ఒక జంట చేసుకుంటూంటే మరో జంట సోఫా లో కూర్చుని చూస్తున్నారు... చేసుకుంటూన్న జంటలో ఆడదాన్నిమొగాడిమీదికెక్కమని ప్రోత్సాహించే సన్నివేశం... ...అది ఎలాగో తన పార్ట్నర్ ని కిందికి తోసి వాడి పైకెక్కిందేగానీ మరో జంట చప్పట్లు కొట్తడంతో సిగ్గుగా వాడిపై వాలిపోయింది …దాని క్రిందున్న మగాడు దాన్ని బుజ్జగిస్తూ రెండు చేతులతో పైకెత్తి '... ప్లీజ్...స్టే అప్ ఆన్ యువర్ హేండ్స్ కావేరీ ...'అన్నాడు దాని స్థనాల్ని ముద్దాడుతూ...

'...నో ప్రాబ్లమ్ దార్లింగ్...ఐ డోన్ట్ మైన్డ్...' అన్నాడు సోఫాలో ఉన్నవాడు...'...వీడెవడూ మైన్డ్ చెయ్యడానికి...’అన్నాను వికాస్ తో… ‘దాని మొగుడేమో....’అన్నాడు.... '...ఐతే దగ్గిరుండి చేయిస్తాడా!...ఛీ..' అంటూ వికాస్ ని గిల్లాను..'... అది వాళ్లిష్టం...మధ్యలో నన్నెందుకు గిల్లడం...' అంటూ నన్ను ఒళ్ళోకి లాక్కున్ని నా ముచ్చికల్ని నలపడం మొదలెట్టాడు....ఎలా ఐతేనేం కావేరి చేతులమీద ఆనుకుని పైకి లేచినడుం కొద్దిగాపైకెత్తింది వాడి కాఫీ రంగు అంగం దాని తెల్లని పొత్తికడుపు పై మెరిసి అది పిరుదుల్ల్ని క్రిందికి దించడంతో మాయమైంది...కావేరి కిమజా తెలియడంతో అది మగాడ్లా మళ్ళీమళ్ళీ నడుం లేపి, దింపడం మొదలెట్టింది...మధ్య మధ్యలో దాని క్రిందున్న మగాడి చాతీకి తన గుబ్బల్ని తమకంగా రుద్దుకోడం మొదలెట్టింది... వాడేదో అడిగాడు...అది సిగ్గుగా సోఫాలో కూర్చున్నవాడి వైపు చూసింది...వాడు సరేనన్నట్లుగా తలూపేసరికి అది కొద్దిగా ముందుకు వంగి రొమ్ముల్ని ...తన పార్ట్నర్ చేతులకందించ బోయింది ….వాడు తల క్రింద పెట్టుకుని నవ్వుతూ ఏదో అన్నాడు..


...అది ఇంకాస్త ముందుకు వంగి తన ముచ్చికని వాడి నోట్లో తోసింది...వాడు చప్పుడుచేస్తూ జుర్రి రెండోది కావాలని సైగ చేశాడు....అది తన భుజాల్ని తిప్పుతూ వాడి కోరిక తీరుస్తూంటే దాని మంగళ సూత్రాల బిళ్ళలు వాడి చెంపల్ని టప టపా వాయించాయి....సోఫామీద నలిపించుకుంటూన్న ఆడది నవ్వుతూ ' …డార్లింగ్... దెయిర్ మేరేజ్ బాండ్ ఈజ్ పనిషింగ్ యు...' అంది....దాంతో కావేరి రెచ్చి పోయి పైకి లేచి చేతులు దానితల వెనుక పెట్టుకుని.. రొమ్ము విరుచుకుని వాడిపై ఊగడం మొదలెట్టింది...

...తాటికాయల్లాంటి బిగువుతో గుండ్రంగా ఉన్న దాని స్థనాల మీద మంగళ సూత్రాల బిళ్ళలు '...థప్...థప్...' అని చప్పుడు చేస్తూ పడుతూంటే ...'...ఊహ్...ఊఊమ్...ఆ...ఆ...' అని మూల్గుతూ అరమోడ్పు కళ్ళతో ఊగుతూంటే,సోఫా లో కూర్చున్న మగాడు కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు '...వీళ్ళు పెళ్ళైన వాళ్ళా!!... బజారు సరుకు లా ఉన్నారు!!!... కానీ...సోఫాలో ఉన్నఆడదాని మెళ్ళో మంగళ సూత్రం చైన్ డిజైన్ బాగుంది...కనీసం నాలుగు తులాలుంటుంది...నాది మార్పించి చేయించుకోనా…' అన్నాను వికాస్ తో..