భర్తల మార్పిడి 10

telugu sex stories అవి పూర్తిగా పైకి లేవకుండా వాడి విశాలమైన చాతీ పైన తారట్లాడాయి...అతడి షర్ట్ జేబులోంచి తొంగి చూసే టై మీద నా చూపు నిలిచింది...వికాస్ కంపెనీ లోగో కనిపించింది...ఇతగాడేనన్నమాట...వికాస్ జూనియర్ అనుకొంటూ"...హలో....." అన్నాను.......వాడీలోకంలోలేడు.... నా పెదాల్ని, మెడని ,స్థనాల్ని, బొడ్డుని, తొడల్ని....మళ్ళీ మళ్ళీ, రెప్ప వాల్చకుండా మార్చి,మార్చి చూసేస్తున్నాడు... ఆకలిమీదున్న మగపశువు లాగ! "...అతడ్ని నోటమాట రానంతగా ఇంప్రెస్ చేశానా..." అనుకుంటూ "యస్...వాట్ కెన్ ఐ డు ఫర్ యు" అన్నాను కటువుగా...కొద్దిగా బిగ్గరగా.... వెంటనే."...గుడ్...ఉహ్ ...గుడ్మార్నింగ్ మేడం...ఐయామ్ వెంకట్...వికాస్ సర్స్ జూనియర్... హి ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మి... " అని పరిచయం చేసుకొన్నాడు...."...ఐ అపాలజైజ్ ఫర్ స్టేరింగ్ ఎట్ యు మేమ్...బట్...కాంట్ హెల్ప్.... యు ఆర్ ఎ స్టన్నింగ్ బ్యూటీ (...మిమ్మల్ని పరీక్షగా చూసినందుకు క్షమించండి మేడం...కళ్ళు తిప్పుకోలేని అందం మీది.... వికాస్ సర్ ఉన్నారా!...)" అన్నాడు సిన్సియర్ గా...ఈ సర్కిల్ లోకొచ్చాక, మగాళ్ళ ఆకలి చూపుల్ని, కాంప్లిమెంట్లని ఈజీ గా తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకున్నాను... అంచేత …"...థాంక్స్ ...ప్లీజ్ కమ్ ఇన్ ..." అంటూ హాల్లోకి దారితీశాను...

"...కూర్చోండి...వికాస్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో వస్తారు...మంచినీళ్ళు కావాలా..." అనడిగాను మా బెడ్రూం వైపు వెళ్ళబోతూ ...సమాధానం రాకపోయేసరికి వెనక్కి తిరిగి చూశాను...వెంకట్ మళ్ళీ గుడ్లు మిటకరించి నా సన్నటి నడుంనీ, పొంకమైన పిరుదుల్నీ చూస్తున్నాడు...నాతో చూపులు కలిసేసరికి ఎఱ్ఱబడిన మొహంతో తలదించుకొని " ...నో థాంక్స్..." అని సణిగి కూర్చున్నాడు..."..మగాడికింత పిచ్చెక్కించే అందమా నాది..." అని గర్వంగా అనుకుంటూ బెడ్రూం లోకెళ్ళాను..."...వికాస్...ఎవరో వెంకట్ ట... వచ్చాడు...." అని వెనక్కి తిరిగేసరికి తయారై బాగ్ సద్దుకుంటున్న వికాస్ నా వైపు చూసి "...వావ్వ్..." అని విజిల్ వేసి నావైపు దూసుకొచ్చాడు... "...ఏయ్...సిగ్గులేకుండా ఏమిటా ఈలలు...హాల్లో ఆ అబ్బాయున్నాడు..." అన్నాను చిరుకోపంతో....


…..మాట వినిపించుకోకుండా నన్ను చుట్టేస్తున్న వికాస్ కళ్ళల్లో మరో మగపశువు కనిపించింది...నన్నమాంతం ఎత్తేసుకుని మంచంమీద పడేసి నా మీదపడ్డాడు....నా బ్లౌజ్ బటన్స్ కోసం వెతికాడు….ముందువైపు దొరకలేదు…నావీపుమీద వెతుకుతూ ఏదో లాగాడు...అంతే...మరుక్షణంలో బ్లౌజ్ వికాస్ చేతుల్లోఉంది...ఇంకెలాగూ తప్పదు కదా అని నడుం పైకెత్తాను...బ్రాసియర్ విప్పించుకుందామని....వికాస్ మర్దనాలతో నాకు తెలిసొచ్చింది....అటువంటిదేమీ నా వంటిమీద లేదని... '...పగలు బ్రా లేకుండా ఉండనే....' అనుకుంటూ వికాస్ ని వాటేసుకున్నాను...నలుపుళ్ళని తప్పించుకోవడం కోసం...చీరని నడుంపైకి ఎత్తేస్తూ నాలోకి చొరబడ్డాడు ఇంతవరకూ తనలో నేచూడని కసితో....


."...అమ్...మ్మో...' అని మూల్గి...పెదాలు వికాస్ కి అప్పగించేశాను...తర్వాతి చప్పుడ్లైనా అణుగుతాయని....ఆగకుండా పశువులా నన్ను దున్నేస్తూనే ఉన్నాడు వికాస్....రెండు మూడు నిముషాలతర్వాత పెదాల్ని విడదీసుకున్నా....ఊపిరందక...'...ఏంటిది...హాల్లో ...ఆ అబ్బాయ్ వెయిట్ చేస్తున్నాడు...పంపించేసిరా...ఆ తర్వాత నీఇష్టం...' అని గొణిగానే రొప్పునణచుకుంటూ!...నా మాటలేవీవిననట్లే మళ్ళీనాపెదాల్నాక్రమించుకొని …మరో రెండు నిముషాలునన్నదరగొట్టి….నా..లో...కి...కొసకంటా దిగబడి…తనవీర్యాన్ని...పూ...ర్తి...గా....వదిలేసి...నన్నుకరిచిపెట్టుకొనుండిపోయాడే, మరో రెండు క్షణాల పాటు..." అన్నాను..." దాంతో నీ కక్కడ జిల తీరుండాలి...ఊఁ కానీ..." అంది వకుళ కసిగా!...


"... నీ దగ్గిరైనా నిజం ఒప్పుకోవాలి వకూ!...ఎందుకో! నాకు చాలినట్లనిపించలేదు!!...రాత్రి చూసుకుందాంలే! " అని నన్ను నేను సమాధానపర్చుకుని, ఒక చేతి వేళ్ళతో వికాస్ జుట్టు దువ్వుతూ....మరో చేత్తో అతడి వీపు నిమురుతూ...’...ఏమిటమ్మా ఈ ఉద్రేకం....నేను నీదాన్నేగా.. ' అన్నాను వికాస్ చెవిలో...తను నెమ్మదిగా మోచేతులపైకి లేచి...'...ఎప్పుడు కొన్నావీ చీరని.....ముఖ్యంగా ...ఆ...బ్లౌజ్ ని...బ్రహ్మాండం... ’…అన్నాడు...'...వకుళ ప్రెజంటేషన్...'అన్నాను...'...ఓహ్...ఆవిడ కూడా కొనుక్కుందా...'అన్నాడు...'...అదేసుకుంటే చూద్దామనా...మగబుద్ధి పోనిచ్చుకోవులే...' అన్నాను లైన్ లోకొస్తున్నాడని లోపల సంతోషించినా పైకి కోపం ప్రదర్శిస్తూ...‘…. ఈ గెటప్ లో నిన్ను చూసిన ఏమగాడైనా నిన్ను అనుభవించకుండా ఉండలేడు... ‘ అన్నాడు...పొంగిపోయాను... ఆ కామెంట్ విని. '...ఉహూః...' అన్నాను గర్వంగా… ‘…వెంకట్ కి ఈ డ్రెస్ తోనే తలుపు తీశావా…' అన్నాడు చిన్నగానవ్వుతూ.. ‘'...ఊః... నిన్ను సర్ప్రైజ్ చేద్దామని రెడీఅయితే అనుకోకుండా అతడొచ్చాడు...’' అని గొణిగానే! ...వికాస్ మాటల్తో వెన్నులో సన్నగా వణుకు బయల్దేరింది వకూ!..." అన్నాను..."...ఊఁ...చెప్పు..." అంది వకుళ...పర్లేదులేఎవడు కుట్టాడో గానీ.... మంచి టైలర్... ..మెజర్మెంట్స్ పెర్ఫెక్ట్ గా తీసుకొన్నట్లుంది....నీ వంపులకి పూసినట్లు కుట్టాడు....’ అన్నాడు వికాస్మెజర్మెంట్ రూం పేరెత్తగానే కంగారు తోసుకొచ్చింది... అక్కడ జరిగింది చెప్తే వికాస్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో చూద్దామనిపించినా...రిస్క్ తీసుకోవడం ఇష్టం లేక మానేశాను...‘…లే...ఆ అబ్బాయి ని పంపించి రా...'అన్నానే... మాట మారుద్దామని...' కుదరదు...ఇతడ్ని ఆగ్రాకి దగ్గర్లోఉన్న మాప్లాంట్ కి తీసుకెళ్ళి కొన్ని ఎక్స్ ప్లైన్ చెయ్యాలి... సాయంత్రం ఏడు లోపల వచ్చేస్తాలే....’ అన్న వికాస్ కి ఏదో ఆలోచన తట్టినట్లుంది
‘...ఏయ్...పిల్లలు పిక్నిక్ కి వెళ్ళారుగా....నువ్వూ రారాదూ...రాత్రక్కడే ఓ స్టార్ హోటల్ లో ఎంజాయ్ చేయచ్చు...' అని కన్నుగీటాడు... ‘...వెంకట్ మనకూడా ఉంటాడా....నే రాను బాబూ...' అంటూ సన్నగా వణికాను... వెంకట్ కళ్ళల్లో మెరిసిన పశువాంఛ గుర్తొచ్చేసరికి.... '... అతనికి వేరేరూమ్ ఉంటుందిగా...’ అన్నాడు వికాస్ కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ....'...నాకు తెలుసులే....కానీ....నువ్వెళ్ళొచేయ్...' అన్నాను...


'…ఏమైనా అడ్వాన్స్ అయ్యాడా నిన్నీడ్రెస్ లో చూసి...' అనడిగాడు ...'...చెప్పుచ్చుకు కొట్టేదాన్ని...అటువంటి పనేమైనా చేస్తే...' అన్నాను రోషంగా.... '...మరి...' అన్నాడు ఒక క్షణమాగి... నా కళ్ళలోకి చూస్తూ...'....నాకెందుకో భయంగా ఉంది బాబూ...' అన్నాను నా చూపులు విడదీసుకుంటూ...నా జూనియరే...పర్లేదులే...' అని ధైర్యం చెప్పాడు వికాస్ నావీపురాస్తూనేనేం మాట్లాడ పోయేసరికి...'...ఓకే కదా...నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ కి ఏముందో చూస్తా...తలో రెండు ఎగ్స్ బాయిల్ చేస్తాలే....' అన్నాడు బట్టలేసుకుంటూ...'...నువ్వు మన నైట్ హాల్ట్ పేక్ తీసి రెడీకా...అయినా నీ రెడీ ఎంతసేపు!...చీరసద్దుకుని జాకెటెక్కించుకుంటే చాలు...లేసులు నే ముడేస్తాలే....' అంటూ బ్లౌజ్ అందుకున్నాడు...'...నువ్వెళ్ళు...నే వస్తాలే...' అని వికాస్ ని బయటికి తరిమి, ఓ బ్రాసియర్ అందుకుని ఓ బ్రౌన్ అండ్ బ్లాక్ రంగుల చిన్న ప్రింట్స్ ఉన్న కుర్తా, బ్రౌన్ పైజామా వేసుకుని, బ్రౌన్ చున్నీ కప్పుకుని...ఓరాత్రి గడపడానికి సామాను రెడీచేశా..."...అదే బ్లౌజ్, చీరలతో వెళ్తే కొంప ములిగిపోదూ!'అనుకుంటూ....


...నేను బయటికొచ్చేసరికి డైనింగ్ టేబుల్ మీద అన్నీరెడీ చేసి వికాస్, వెంకట్ లు నా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు....వెంకట్ కళ్ళో నిరుత్సాహం...ఇందాకటి డ్రెస్ లోనే ఉంటాననుకున్నట్లున్నాడు.... వెంటనే దాన్ని దాచుకుని నాకోసం కుర్చీ వెనక్కి లాగి పక్కనే నిలబడ్డాడు మర్యాదగా నవ్వుతూ... '...కాకా మొదలెట్టాడు...' అని మనస్సులో అనుకుంటూ...పైకి థాంక్స్ చెప్తూ నేకూర్చుంటూంటే కుర్చీని సరిగ్గా సర్ది తన సీట్ లో కూర్చున్నాడు...వికాస్ అడిగేశాడు...'...డ్రెస్ ఎందుకు మార్చావ్...' అని....నలిగిపోయిందన్నాను బ్రేక్ఫాస్ట్ సర్వ్ చేస్తూ... ''...ఎక్సలెంట్ మామ్..’ ‘. ..వెరీ టేస్టీ సంధ్యా ...' లాంటి పొగడ్తలతో మగాళ్ళు లాగించేశారు... మా కార్లోనే వెళ్ళిరావాలని నిర్ణయమైపోయింది....


...అన్నీ ముగించి బయల్దేరే సరికి పది.... వెంకట్ పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని ఏదో ఆఫీస్ విషయాలు చర్చిస్తూ వికాస్ డ్రైవ్ చేస్తూంటే నేను వెనక సీట్లో నిద్దరోయాను...గంటన్నర తర్వాత....వికాస్ లేపాడు...టీతాగుదామని...ముగించి పావుగంటలో బయదేరాం...'...నే డ్రైవ్ చేస్తా... మీరు రిలాక్స్ కండని వికాస్ని నాపక్కకి పంపించి వెంకట్ డ్రైవింగ్ మొదలెట్టాడు....వికాస్ నిద్దరోయినా నేను మెలుకువగా ఉండడం గమనించి నన్ను మాటల్లోకి దించాడు... అతడి కుటుంబం కీర్తి ప్రతిష్టలు, అన్నదమ్ముల,అక్కచెల్లెళ్ళ వివరాలు,వాళ్ళ ,తన చదువులవివరాలు చెప్పడం మొదలెట్టాడు....ఎందుకివన్నీ చెప్తున్నాడా అనుకున్నా.... '...పొద్దున్న జరిగిన దానికి మరొక సారి నా క్షమార్పణలు మేమ్....ఏమనుకోకండి....' అన్నప్పుడర్థమైంది...తనెంత బుద్దిమంతుడో చెప్పడానికని....

'...పర్లేదులే...' అన్నాను...'...అలా కాదు మేమ్...నన్ను క్షమించానంటేనే నాకు శాంతి...' అని పట్టుబట్టడం తో...'...ఇట్ ఈజ్ ఓకే....' అన్నాను చిరునవ్వుతో...దాంతో పుంజుకుని వాళ్ళావిడ వివరాలు చెప్పడం మొదలెట్టాడుపేరు సరళ...సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ట...ఆవిడ కి 26 ఏళ్ళని, తనకన్నా నాల్గేళ్ళు చిన్నదని, వాళ్ళ కొడుకు ప్రవీణ్ కి రెండేళ్ళని, అల్లరివాడని చెప్పుకొచ్చాడు...‘...అంటే ఇతడికి 30... నాకన్నా రెండేళ్ళు చిన్న అని తెలియగానే నాకు ధైర్యం వచ్చింది...ఆమాటేచెప్పాను...నన్ను '...అక్కా ...' అంటాడేమోఅని... హైవే మీద కారు ఒక్కసారి స్లో అయిందివెనక కార్ల హారన్లతో పక్క లేన్ కి మారి '...నమ్మలేను మేమ్...మహా అయితే...సరళ కంటే రెండేళ్ళు పెద్దుంటారు...' అన్నాడు వెనక్కి తిరిగి నావైపు చూస్తూ...'...నిన్న రాత్రి మాట్లాడానుకదా, ఆవిడేనా!...' అన్నాను ఆ అమ్మాయి మత్తైన గొంతు గుర్తుతెచ్చుకుంటూ.’ ‘...అవును మేమ్... మీ పిల్లలేంచేస్తు న్నారు?...స్కూల్లో చేరారనుకుంటా! ...ఎన్నేళ్ళవాళ్ళు? అనడిగాడు.. ‘....పదేళ్ళు', ఎనిమిదేళ్ళు...' అనగానే సడన్ బ్రేక్ కొట్టినంతపని చేశాడు....కార్ కుదుపు వల్ల వికాస్ కి మెలకువొచ్చింది...'...ఏమైంది వెంకట్?...' అన్నాడు కంగారుగా...' సారీ సర్...నో ప్రాబ్లం...మీ పిల్లలకి పదేళ్ళు', ఎనిమిదేళ్ళు అంటే నమ్మలేకపోతున్నా...'అన్నాడు తల అడ్డంగా ఊపుతూ…సంధ్యకెన్నేళ్ళనుకొన్నావ్...ముప్ఫైరెండు...' అన్నాడు వికాస్....'... మేమ్ చెప్పారు...నమ్మబుద్ధి కావటంలేదు....సర్ ...మేమ్...మీరు మా ఇంటికి రావాలి...మేమ్...మీరు సరళ కి సలహాలివ్వాలి... ఫిగర్ మెయిన్టైన్ చేయడం...డ్రెస్ సెలక్షన్...ఒకటేమిటి...మిమ్మల్ని మోడల్ గా చేసుకోమని చెప్తా....' అంటూ పొగడ్తలు లంకించుకున్నాడు.... ఇంక ఆపలేదు...అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా వికాస్ ముందే నన్ను పొగిడేస్తూంటే నాకెంతో గర్వమనిపించింది...

'...ఏమిటి సంగతి...' అన్నట్లు వికాస్ కళ్ళెగరేశాడు ....నా మొహం లోచిరునవ్వు చూసి'...ములగ చెట్టెక్కిస్తున్నాడనుకోండి...పోన్లే అని ఊరుకుంటున్నాను...' అన్నాను '...కొమ్మ విరిగితే ఒళ్ళో పడతావనేమో...' అన్నాడు...'ఛీ...మా తమ్ముడీడువాడు....' అన్నాను కోపంగా....' ...చిన్నవాడనుకొని చేర దీస్తే...ముంచుతాడే...కొంప ముంచుతాడే...' అనోపాత సినిమా పాటందుకున్నాడు... '...ఊరుకో...ఇతడికి భాష రాకపోవడం అదృష్టం..' అన్నాను గోమూగా....'....మీరు బాగా పాడుతారు సర్...' అన్నాడువెంకట్....నిజంగానే వికాస్ బానేపాడుతాడు...ఇంతలో వాళ్ళ ప్లాంట్ వచ్చింది...


..కంపినీ స్టాఫ్ కాంటీన్ లో లంచ్ తర్వాత కొంత సేపు వాళ్ళతోతిరిగి బోర్ కొట్టిన తర్వాత కంపెనీ లైబ్రరీ లో కూర్చొని మేగజీన్స్ తిరగేశా...నాకింట్రస్టింగ్ విషయాలు కనిపించడంతో చడువుతూ కూర్చున్నా...మధ్యలో ఎవరో స్నాక్స్, టీ తెచ్చి చ్చారు...టైమ్ ఇట్టే గడచిపోయింది...చూస్తే ఏడవుతూంది ...వికాస్ సెల్ కి ఫోన్ చేద్దామనుకుంటూంటే...'...బోర్ కొట్టిందా...' అంటూ తన గొంతు వినిపించింది...బయటపడేసరికి అరగంట...త్రోవలో ఓ గుడి కనిపిస్తే ఆగాము...'...మీరు నడవండి ...నే టెంకాయలు తీసుకొస్తా...'అంటూ వెంకట్ ఓదుకాణం దగ్గిర ఆగాడు...మేమూ ఆగాము ఎవరివి వాళ్ళేకొనాలంటూ... '...నే సెలక్ట్ చేస్తా...' అని ఒక మోకాలిమీద వంగి తన చేతికి నిండుగాఉన్న రెందు కాయలు తీసుకుని చూపుడు వేలి గోటితో మీటుతూ నావైపు చూశాడు... నేను కుడి పక్కకి తిరిగి ఉండడం తో అతని చూపు నా ఎడమ స్థనం పై పాకుతున్నట్లనిపించి నాకొళ్ళు ఝల్లుమందే!...


'...టంగ్...టంగ్...' అనే చప్పుడు వినిపిస్తే నీళ్ళు ఫుల్ గా ఉన్నట్లుకదా మేమ్...' అనడిగాడు నా వైపు చూస్తూ...'... చున్నీని సర్దుకుంటూ అవునన్నట్లు తలూపి డబ్బులిస్తూంటే...' కాయ నాణ్యం తెలిసిన కుర్రాడు...' అన్నాడు వికాస్ నా చెవిలో...ఒళ్ళు మండి వికాస్ జబ్బని గిల్లుతూ గుళ్ళోకి దారి తీశాను...లోపలికెళ్ళింతర్వాత నేను నేర్చుకున్న స్తోత్రాలు చదివాను అలవాటుతో... వెంకట్ కూడా మొదలెట్టాడు...వికాస్ కూడా గొంతు కలిపాడు... '...మనో వాంఛాసిద్ధిరస్తు...'అని పూజారి దీవిస్తూంటే నాకెందుకో గుండెలు దడదడలాడాయే వకుళా!" అన్నాను..."...అన్నీ మంచి శకునములే! కోరికతీరే సూచనలే!" అంది వకుళ కొంటెగా! ..."...ఛీ...సిగ్గులేనిదానా!..." అని దాన్ని గదిమి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశా...


"...దోవలో మళ్ళీ వెంకట్ పొగడ్తలు...ఇవన్నీ ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారంటూ...హోటల్ చేరేసరికి ఇంకో గంటన్నర... డిన్నర్ చేసి ఒకేసారి రూంలలోకి వెళ్ళిపోవచ్చని బాగ్స్ పంపించేసి రెస్ట్ రూంలలో ఫ్రెష్ అయి కూర్చున్నాం...వికాస్ డ్రింక్స్ ఆర్డర్ చేస్తూంటే నాకు సాఫ్ట్ డ్రింక్ అన్నా...'...ఇవాళే వచ్చిన గ్రేప్ జ్యూస్ ఉంది మేమ్...' అన్నాడు సూపర్వైజర్...సరేనని అందరం అదే ఆర్డర్ చేశాం…దాంట్లో ఏముందోగానీ వకూ! కాసేపట్లో నా శరీరం తేలికైపోయినట్లుంది...జోక్స్ చెప్పుకుంటూ డిన్నర్ కానిచ్చాం...నాకెదురుగా కూర్చున్న వెంకట్ కాలి బొటనవేలు నా పిక్కలమీద నాట్యం చేయడం మొదలెట్టింది...అతడి మొహం చూశాను...మామూలు గానే,నాతో, వికాస్ తో మాట్లాడుతూనేఉన్నాడు ...పోనీలే అని ఊరుకున్నాను...అతడి కాలు నా మోకాళ్ళ పైదాకా పాకడం మొదలుపెట్టింది... ఎంతవరకూ వెళ్తాడో చూద్దామని ఊరుకున్నానే!

...వాడి బొటన వేలు నా ఎడమ తొడ పైకి పాకింది…వెనక్కి జరుగుదామని అనుకుంటూనే తొడలు విప్పుకున్నాను...వాడి వేలు పై పైకి పాకుతూంటే ఎంతో ఎక్జైటింగా అనిపించింది వకూ! మైకంతో కళ్ళు మూతలు పడుతూంటే ...అలాగే భోంచేస్తూ...మధ్యలో డ్రింక్ సిప్ చేస్తూ కూర్చున్నానమ్మా! "...నీకు నిద్దరొస్తూన్నట్లుంది... ఇక వెళ్దామా...' అన్న వికాస్ మాటతో తెలివొచ్చి నేను సర్దుకోబోతూంటే అతడి బొటన వేలు నా రెమ్మల్ని పాంటీ మీంచే సున్నితంగా నొక్కి క్రింది దిగిపోయింది... సన్నగావణికాను '..ఎంత ధైర్యం..' అనుకుంటూ.…ఎందుకో... కోపం బదులు ముచ్చటనిపించింది....నా గ్లాస్ లో మిగిలిన డ్రింక్ ని ఖాళీ చేసి లేచాను...


'...మీ నైట్ కేప్ తో ఇదే డ్రింక్ పంపించనా...' అన్నాడు సూపర్వైజర్...'...ఓకే...' అని బైల్దేరాం…మాకన్నా రెండు ఫ్లోర్స్ ముందే దిగిపోయాడు వెంకట్ ...' గుడ్నైట్' చెప్తూ...'...ఏమంటున్నాడు సంధ్యా నీ ఫాన్...' అన్నాడు వికాస్...నేనేం మాట్లాడలేదు... '... అడ్వాన్స్ అయినట్లున్నాడు...అవునా...అందుకే నీ మొహం ఎఱ్ఱబడింది....'అన్నాడు మళ్ళీ...ఇప్పుడూ నేనేం మాట్లాడలేదు...'...ఏయ్...వాడిముచ్చట తీర్చరాదూ...నేఏం అనుకోనులే...'అన్నాడు..... '...ఛీ...' అంటూ వికాస్ తొడని గిల్లాను...ఇంతలో లిఫ్ట్ ఆగింది...గదిలోకెళ్ళేదాకా వికాస్ ఏమీ మాట్లాడలేదు...తలుపేసి నన్ను దగ్గరకి లాక్కుని...'...ఇటువంటి అవకాశాలు ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తాయి...మొహమాటపడకు...వాడ్ని రమ్మన్నా!...' అన్నాడు నా కళ్ళల్లోకి చూస్తూ...అక్కడే ఇంకాసేపుంటే సరేనంటానేమోనని భయమేసి బాత్రూం లోకి పరుగెత్తానే నైటీ తీసుకుని....

తరువాయి భాగం రేపు


మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

 

http://www.telugustorieskathalu.biz/

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi