భర్తల మార్పిడి 11

telugu sex stories .చల్లనీళ్ళ షవర్ క్రింద నించున్నా శరీరం చల్లబడలేదే!...అవే ఆలోచనలు....వికాస్ సీనియర్లతో మొదలౌతూందనుకున్నది '...నా కలల్లో పోటుగాడిలాంటి వెంకట్ తో...' మొదలౌతుందా...ఈ కుర్రాడికి నన్నెందుకు అప్పగిస్తున్నాడో!?...వాడి భార్యని తను అనుభవించి...బదులు తీర్చుకుంటున్నాడా??...లేక పోతే, చాకులాంటి వీడ్ని ఎర చూపి తర్వాత నన్ను తనకు కావలసినట్లు మలచుకోవడం కోసం ఇలా చేస్తున్నాడా...!'...ఏదైతేనేం!ఒప్పేసుకోనా!!..నువ్వన్నట్లు చేతికొచ్చిన అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంటే.... నా శీలం మంట కలుస్తుందేమో...'...ఇలా రకరకాల ఆలోచనలతో మనస్సు ఉడికిపోయిందే....తొందర పడడం ఎందుకు...వికాస్ ఏంచేస్తాడో చూసే నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు...అనుకుని స్నానం ముగించి బయటికి వచ్చాను....

...రూం లో డిమ్ లైట్ సెక్సీగా వెలుగుతూంది...వికాస్ సోఫాలో కూర్చునున్నాడు....ముందర ట్రే లో స్వీట్స్...ఏదో డ్రింక్ బాటిల్...'...ఏమిటివి...' అనడిగాను... '...బాగా నిద్ర పట్టడానికి మందు...' అన్నాడు నన్ను తినేసేట్లు చూస్తూనే మూడు గ్లాసులు తీస్తూ..ఏమిటా అనుకుంటూ.నా ఒంటివైపు చూసుకున్నాను...అప్పుడర్థమైంది...బ్రాసియర్...పాంటీ... వేసుకోలేదని...ఎలాగూ కాసేపులో ఊడిపోయేవేగదా అనుకుని '...మూడెందుకూ...' అన్నాను .వికాస్ పక్కన కూర్చుంటూ. '....వెంకట్ కూడా వస్తున్నాడు....షేర్ చేసుకోవడానికి...' అన్నాడు...'...అమ్మో...నైట్ గౌన్ వేసుకొస్తాను...' అంటూ లేవబోయాను...నాకా అవకాశం ఇవ్వకుండానే ...స్లీవ్లెస్ బనీను...షార్ట్ లలో వెంకట్ లోపలికొచ్చాడు....అతడి కండలు తిరిగిన తొడలమీద , చేతులమీద ...దట్టంగా...జుత్తు... '...ఒళ్ళంతా కూదా ఇలాగే ఉంటుందా...' అన్న ఆలోచనతో నా ఒంటిమీదున్న పల్చటి రోమాలు నిక్కపొడుచుకున్నాయి... '...ఛీ...మరో మగాడిగురించి ఏమిటీఆలోచనలు....'అనుకుంటూండగానే వాడు నాపక్కనే వచ్చి కూర్చున్నాడే!…


….వాడి తొడలు నాకు తగులుతూంటే వళ్ళంతా కితకితలు పెట్టినట్లనిపించిందమ్మా!....అతడి చూపులు నా స్థనాల్ని...తొడల్ని గుచ్చి చూస్తూంటే సిగ్గుతో ముడుచుకుపోయాను...'...రిలాక్స్ సంధ్యా!....వెంకట్...డ్రింక్స్ రెడీచేస్తావా ప్లీజ్...'అంటూ నా వెన్నుని నిమిరాడు వికాస్...' ...మై ప్లెజర్...' అంటూ రెడీచేసి వికాస్ కి అందించే నెపం తో తన ముంజేతులు నా స్థనాలకి రుద్దాడు...పులకింతల్ని తట్టుకోలేక వికాస్ కి దగ్గరగా జరిగాను.... '...మేమ్...' అంటూ నా గ్లాస్ ఇస్తూంటే అతడి వేళ్ళు తగిలెసరికి నాలో కరెంట్ పాకింది....


…నా చెయ్యి వణికి డ్రింక్ నా రొమ్ములమీద పడింది... ’...ఓహ్...సారీ మేమ్...’ అంటూ పక్కనే ఉన్న నాప్కిన్ తో నైటీ మీద తడిని తుడిచి ఏంజరగనట్లుగా వికాస్ తో కబుర్లు చెప్తూనే చూపుల్తో నన్ను తినేస్తున్నాడు వెంకట్...‘ ...ఏంటీ...వీడింత పేట్రేగిపోతున్నాడూ!...వికాస్ ముందే వీడికి పర్మిషన్ ఇచ్చేశాడా!!...నాతో మాట మాత్రం చెప్పకుండానే!!!...చస్తే ఒప్పుకోకూడదు...’ అనుకుంటూ ఎలాగో డ్రింక్ పూర్తి చేశా...వెంకట్ గ్లాస్ టీపాయ్ మీద పెట్టి నిలబడుతూంటే....' ...అమ్మయ్యా ...ఇంక వెళ్తాడు బాబూ...' అనుకుంటూ ఊపిరి పీల్చుకున్నా....'...ఇంకో రౌండ్ రెడీ చేస్తావా వెంకట్....' అంటూ వికాస్ అడిగేసరికి....'...షూర్ సర్...' అంటూ కూర్చుండి పోయాడు....'...నాకొద్దు....' అన్నాను ఎలాగొ గొంతు పెగుల్చుకుని....వికాస్ కి గ్లాస్ అందిస్తూ మరోసారి తన ముంజేతిని నా రొమ్ములకి రుద్ది '... ఓహ్...బ్రాసియర్ వేసుకోపోయినా మేమ్ వి ఎంత బింకంగా ఉన్నాయో....' అన్నాడు...
...ఉద్వేగంతో గొంతెండుకుపోతూంటే...నా రొమ్ముల మీదికి నైటీని సవిరించుకుంటూ వికాస్ ఒళ్ళోకి జరిగాను...‘...నువ్వు బ్రాసియర్ వేసుకోలేదన్న సంగతి వీడికెలా తెలిసిందనుకుంటున్నావా?...ఓ అడుగు ఎదరకి తోసుకొస్తూన్న నీ గుబ్బల్ని దేవతా వస్త్రం లాంటి ఈ నైటీ కప్పగల్దేంటీ!!...’...అంటూ నా చెవిలో గుసగుసలాడి... '...ఏమనుకున్నావ్...ఎక్సర్సైజ్ ఫలితం....' అన్నాడు వికాస్ వాడితో...'...మేమ్ చను మొనలు సర్...సరళ కంటే పెద్దవి...' అన్నాడు వెంకట్...


…'... ఇప్పుడే చూద్దాం...' అంటూ వికాస్ నన్ను ఒళ్ళో లాక్కుని, నా చనుమొనల్ని పుణికి, వేల్తో పొడవు కొలుస్తూ '...ఉహూ... కాదు...కావలిస్తే నువ్వూ చూడు...' అన్నాడు వికాస్...'...మేమ్ పర్మిషన్ ఇస్తే....' అన్నాడు వెంకట్....'...ఏయ్.....నీ ఫాన్ ముచ్చట. తీర్చరాదూ....నాకభ్యంతరం లేదని తెలుసుగా...' అంటూ ప్రోత్సహించాడు మా ఆయన...మనస్సొకవైపు, శరీరమొకవైపూ లాగుతూంటే ...నా బుధ్ధి కుక్క తోకైపోయి...

‘....ఒక కండిషన్...అవే ముట్టుకోవాలి...నేనాగమన్నపుడాగాలి....’ అన్నాను, వికాస్ తో చెప్తున్నట్లు.... ‘...సరే మేమ్...మీరెలాగంటే అలాగే...’ అంటూ నా వైపు చేతులు జాపాడు వెంకట్... ‘...ఉహూ...’ అన్నాను ‘...మొగుడి ఒళ్ళో కూర్చొని మరో మొగాడితో గుబ్బలు నలిపించుకోవడం ... ఇటువంటి అనుభవం...దాంట్లో ఉన్న సుఖం... దీనికోసమేనా నా శరీరం వెంపర్లాడుతూంది!!..’ అనుకుంటూ వికాస్ మెడ చుట్టూ చేతులేశాను...‘ ...అలాగే. ..కనీసం వెంకట్ వైపు తిరుగు...’అన్నాడు నన్ను దువ్వుతూ...మొహమాటపడుతూనే తిరిగానే...నైటీ మీదినుంచే నా చనుమొనల్నందుకుని నెమ్మదిగా సాగదీయడం మొదలెట్టాడు...కాసేపట్లో అవి నిక్కపొడుచుకున్నాయి ‘ ...వాట్నలా ఇంకా సాగదీయడమెందుకో...పొడవు కొలుచుకుంటే చాలదూ...’ అన్నాను వికాస్ తో ...".... కరెక్ట్ గ్రిప్ దొరకటంలేధు... నైటీ పైరెండు బటన్స్ విప్పనా మేమ్!..." అన్నాడు వెంకట్... ‘...ఊ...’ అన్నానే సిగ్గుతో ముడుచుకుపోతూ...నైటీ టైట్ అయిపోవడంతో అవి రాలేదనుకుంటా!...వెంకట్ బట్టని సవరించడానికి ట్రై చేస్తున్నట్లు నా స్థనాల కుదుళ్ళదగ్గిర్నించి నిమురుతూంటే, ఒంట్లో కరెంట్ పాకి ముడుచుకుపోయాను...వెంకట్ వాట్ని ముందుకు లాగబోయి గట్టిగా పట్టుకున్నాడు...దాంతో నడుం దాకా బటన్స్ టపటపా తెగిపోయి

నా గుబ్బలు బయటపడ్డాయి...చేతులు అడ్డంగా పెట్టుకున్నాను...వెంకట్ వాట్ని తీక్షణంగా చూస్తూ అడ్డుతొలగిస్తూంటే ‘...నలిపేస్తాడేమో బాబూ...’అనిపించి సన్నగా వణికాను...కానీ అలా చేయకుండా నా చను మొనల్ని మాత్రం మరొకసారి సాగదీసి, వేలితో పొడవు కొలిచి...‘ ...మీరు కరెక్ట్ సర్...సరళవే పొడుగు...కానీ మేమ్ వి ఇంకా మందం...’ అన్నాడు వికాస్ తో... ‘...నేచెప్పలేదా...బింకం...సైజుల్లో కూడా సరళ దే పైచేయిఅంటూ కళ్ళెగరేశాడు మా ఆయన...
‘ ...ఆశ్చర్యమేముంది!...నాకన్నా ఆరేళ్ళు చిన్నదికదా!...అయినా వికాస్ కెలా తెలుసు...ఆ అమ్మాయి గుబ్బల్ని నలిపేశాడా!...అందుకోసమే నన్నతనికప్పగిస్తున్నాడా...కుర్రాడు చాలా బాగున్నాడు...బెట్టు చేయకుండా ఒప్పుకుంటే పోలా!!!...’ అనుకున్నాను... ‘...నేనొప్పుకోను సర్...కావలిస్తే ప్రూవ్ చేస్తా...’

అన్నాడు వెంకట్...నాకు గర్వమనిపించింది... ‘...ఇంతవరకూ నా స్థనాలమీద సరిగ్గా చేయేయలేదే...ఎలా చెప్పగలడో... పైగా ప్రూవ్ చేస్తానంటున్నాడు...అదీచూద్దాం...’ అనుకున్నాను...‘ .... సర్...మీరూ ఇలా చేయండి...’ అన్నాడు తన కుడి అరచేతిని ముందుకు చాపుతూ...వికాస్ కూడా చాపింతర్వాత ఇద్దరు మగాళ్ళు అరచేతుల్ని కలిపి సైజ్ చూసుకున్నారు... ‘...ఎవరివి పెద్దవో చెప్పు సంధ్యా...’ అన్నాడు మా ఆయన.... ఎర్రబడిన మొహంతో నేనూ మగాళ్ళ చేతులవైపు చూశాను....‘...తర్వాత ఇంకేమేమేం పోల్చుకుని నన్నుతీర్పు చెప్పమంటారో ఈ సిగ్గు లేని మగాళ్ళు’...అనుకుని నేనేమీ మాట్లాడలేదు... ‘...ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సైజ్...’ అనుకున్నారు...నాకు మాత్రం వెంకట్ గాడి పట్టే కొద్దిగా పెద్దదనిపించింది...

...ఇద్దరం నావైఫ్ వి గ్రిప్ చేశాంగదా సర్... ఇప్పుడు మేమ్ వి గ్రిప్ చేస్తే ఎవరివి పెద్దవో తెలుస్తూంది...’ అన్నాడు వెంకట్... ‘...భార్యల్ని ఆటభొమ్మల నుకుంటున్నారా...’ అన్నాను కోపంగా ...‘...ఈజీ సంధ్యా...ఏదో సరదాకి...నీకూ ఎక్జైటింగ్ గాలేదూ!...’ అంటూ నా మెడని, చెవుల్నితమకంగా కిస్ చేస్తూ నన్నుతన ఎడమ తొడ మీదకి లాక్కుని...నా చేతుల్ని తన మెడ చుట్టూ వేసుకుని...నన్ను వెంకట్ వైపు తిప్పి...నా కుడి రొమ్ముని తన కుడిచేత్తో ఒడిసిపట్టుకుని...‘ కమాన్ వెంకట్..ఇంకోదాన్ని పట్టుకో...’ అన్నాడు వికాస్... .‘...మే......మేమ్...’ అంటూ వెంకట్ నావైపు చూశాడు బుధ్ధిమంతుడిలా. ..ముచ్చటేసింది...నవ్వాపుకోడానికి మునిపంటిక్రింద క్రింది పెదవిని నొక్కి పెట్టి కళ్ళతోనే వాడిని ఆహ్వానించా వకూ!...

....వెంకట్ నా ఎడమ స్ఠనాన్ని పట్టుకుంటూంటే నాకొళ్ళు పులకరించిది...కోరికతో ఒళ్ళు విరుచుకున్నాను...‘...చూడండి సర్...మన చేతులు పూర్తిగా నిండి పోయాయి...సరళవి గ్రిప్ చేస్తే ఇంకా ఖాళీగా అనిపించలే?... వీటి గట్టితనం చూడండి...టెంకాయల్లా టింగ్...టింగ్...అంటున్నాయి...’ అన్నాడే... చూపుడు వేలి గోరుతో నా గుబ్బల్ని మీటుతూ.... ‘ ...అవును...’ అన్నాడు మా ఆయన అదే పని చేస్తూ...నాకొళ్ళు వేడెక్కిపోయింది... , మా ఆయన చేతులు పక్కకి తోసేస్తూ వెంకట్ మెడ చుట్టూ చేతులేసి అతడ్ని మీదికి లాక్కొందామని గుంజాను...తను రాలేదుకానీ నా శరీరమే మా ఆయన ఒళ్ళోంచి పైకి లేచింధి...వెంకట్ నా పిరుదుల క్రింద చేతులేసి నన్ను సునాయాసంగా ఎత్తుకున్నాడే! వికాస్ కూడా లేచి... ‘...బెడ్ మీదకి తీసుకుపో వెంకట్...నీ "...మేమ్..." సిధ్ధం...’ అన్నాడు వికాస్....‘...మే......మేమ్...’ అన్నాడు వెంకట్...

వాడి చెవిలో ‘... ...’ అని.. ."...వికాస్. ..నువ్వెళ్ళి వీడి గదిలో పడుక్కో! నీ కళ్ళముందే...అంటే నాకు సిగ్గుగా ఉంటుంది బాబూ! " అని గొణిగానే!. "...నేను గదిలోంచి బయటికెళ్ళిడం ఎవరైనా చూస్తే! ... పొద్దున్న నిన్నా బ్లౌజ్లో చూసినప్పట్నించీ వీడసలే కసిమీదున్నాడు... నే వెళ్ళింతర్వాత వీడు రెచ్చిపోయి నిన్ను దున్నేస్తూఉంటే...తట్టుకోలేని నీ అరుపుల్ని విని ఏ సెక్యూరిటీ వాళ్ళో తలుపు కొడ్తే!! ...ఇళ్ళల్లో ఐతే పర్లేదుగానీ హోటళ్ళలో మొగుడి ముందు జరగడమే సేఫ్ సంధ్యా! ... అందులోఉండే మజాని నన్ననుభవించనీ!! " అన్నాడే మా ఆయన సిగ్గులేకుండా! "...నిన్నరాత్రి వీడనుభవించినట్లుగానా!?" అని తనని గిల్లానే ఒళ్ళుమండి!...అహ్హ్!...ఫోన్లో చప్పుడ్లని విని గ్రహించావన్నమాట ! నా పని చూడాలని నీకంత ముచ్చటగా ఉంటే...ఆ సరళనో ,మీ వకుళనో

నువ్వు చూస్తూండగానే వాయిస్తాలే! " అన్నాడు..."...ఆశ!...బదులుగా నన్ను మధు వాయిసానంటేనో! " అని నాకోరిక బయట పెట్టానే గానీ వికాస్ మొహంచూడ్లేక సిగ్గుగా వెంకట్ గుండెల్లో తల దాచుకున్నా వకూ!....."...నో ప్రాబ్లం..." అని గ్రీన్ సిగ్నలిచ్చాడే తను కూడా మాతో నడుస్తూ!..".అని ఆపాను.. "...ఇంకేం! నేను రెడీ అని నీకు తెలుసుగా! ...నీదే ఆలస్యం...మధుని తొందరగా లొంగదీసుకుని ఫోర్ సమ్ ముహూర్తం పెట్టు!..." అంది వకుళ నా తొడగిల్లుతూ!..."...అలాగే తల్లీ! ఇంకాగలేనట్లున్నావ్!! ఇంటికెళ్ళి వికాస్ తో మాట్లాడి ముందు త్రీసమ్ ఏర్పాటు చేస్తాలే ! " అంటూ లేచాను..."...ఇది పూర్తి చేయకుండా పారిపోదామనే!..." అంటూ చెయ్యట్టుకుని కూర్చోపెట్టేసింది వకుళ... దాంతో మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశాను...

..."వెంకట్ నన్ను మంచం మీద పడుక్కోబెట్టగానే బోర్లా తిరిగిపోయానే...నగ్నంగా ఉన్ననా స్ఠనాల్ని దాచుకోడానికి...వాడు సున్నితంగా నా వీపుని, నడుంని, పిరుదుల్ని కాసేపు పిసికి నన్ను వెలకిలా తిప్పి నా నైటీ ని కిందకి లాగేశాడు... నా తొడల మధ్య మోకాళ్ళమీద కూర్చుని రెండరచేతుల్తో నా గుబ్బల్ని రుద్దుతూ,వాట్ని ముద్దాడుతూ కొచెంసేపు గడిపి...‘...మేమ్...నాకివి కావాలి...’ అన్నాడు నా పెదాల్నిసున్నితంగా చూపుడువేల్తోరాస్తూ... ‘...ఏంటీ కుర్రాడు...వాళ్ళావిడ దగ్గర కూడా ఇలాగేఉంటాడా...ప్రతీదానికీ పర్మిషన్ అడుగుతూ...’ అనుకుని, ఏం మాట్లాడకుండా కళ్ళు మూసుకున్నా... ...అతడు షార్ట్ లోపలేంవేసుకోనట్లుంది...నా తొడల మధ్య గొంతుక్కూర్చుని అటూ,ఇటూ కదులుతూంటే ,నిగడదన్నిన వాడి పురుషత్వం నాకెక్కడెక్కడో రుద్దుకుంటూ పిచ్చెక్కిస్తూంది... ‘..ఎప్పుడెప్పుడా గృహా ప్రవేశం...’ అని నేనెదురు చూస్తూంటే...‘...మేమ్...’ అని మళ్ళీ అతడి పిలుపు...నాకొళ్ళు మండింది ...ఒక్కసారి మోచేతులపైన లేచి...నా పెదాలపైన నాట్యం చేసే అతడి వేల్ని గట్టిగానే కొరికాను....

‘...అహ్...మేమ్ కి కోపం వచ్చినట్లుంది...’ అంటూ ‘...రాదా మరి...ఆవిడ బట్టలన్నీ వలిచేసి నువ్వింకా బనియన్, షార్ట్ లలో ఉంటే...’ అంటూ వికాస్ మంచం వైపు వస్తూంటే...‘...ఛీ...అదేంకాదు...’ అంటూ బోర్లా తిరిగాను...‘...కావలిస్తే వెంకటే నన్ను వెనక్కి తిప్పుకుంటాడులే...’ అనుకుంటూ...ఓ రెండు క్షణాలు ఏం జరగకపోడంతో ‘...దీనికీ పర్మిషన్ ఇవ్వాలేమో బాబూ...’ అనుకుంటూ తలని కొద్దిగా పక్కకి తిప్పి ఓరకంటితో వెంకట్ వైపు చూశానే! ...అంతకుముందే బనియన్ విప్పేసినట్లున్నాడు...నేననుకున్నట్లే విశాలమైన ఛాతీ...దానిమీద

దట్టంగా జుత్తు...‘...ఇతడు నన్ను కౌగలించుకుంటే ఒళ్ళంతా కితకితలెడతాయేమో...’ అనిపించి నా స్థనాల్ని పరుపుకి గట్టిగా వత్తుకుంటూ మళ్ళీ అతడివైపు చూశాను...ఇప్పుడు షార్ట్ ని తన తొడల నుంచి కిందకి జార్చడానికి కుస్తీ పడుతున్నాడు...‘..వికాస్ ఉన్నాడని సిగ్గుపడుతున్నాడా!... తనని వెళ్ళి సోఫాలో కూర్చోమని చెప్పాలేమో!!...’ అని అనుకుంటూంటే కారణం అర్ఠమైంది......షార్ట్ మెటీరియల్ నిగడదన్నిన అతడి పురుషాంగాన్ని వదలటంలేదు...అతనివైపే చూస్తూఉండిపోయాను ...ఎలాగైతేనేం...క్రిందకి లాగేశాడు...

తరువాయి భాగం రేపు


మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

 

http://www.telugustorieskathalu.biz/

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi