భర్తల మార్పిడి 12

telugu sex stories నరాలు పైకి తేలి.. పసుపు కొమ్ములు దంచుకునే గూటం సైజులో బొడ్డుని తాకుతూన్న అతని మగతననాన్ని...దానిక్రింద గజనిమ్మపళ్ళల్లా మెరిసే వృషణాల్ని చూసేసరికి నాకు నోరెండిపోయింది వకూ!....దాన్ని కొసకంటా నాలోకి తోసేస్తే...అమ్మో...’ ఆ ఊహకే నా వళ్ళు జలదరిస్తూంటే ...ఎప్పుడు దిగబడతాడా! అని ఎదురుచూస్తూ కళ్ళు మూసుకున్నానే!...ఒక క్షణం ఏమీ కాలేదు...‘......మొదలెట్టు వెంకట్...కానీ...నే చెప్పింది మాత్రం మర్చిపోకు...’అన్న మాఆయన గొంతు వినిపించింది...‘...ఏం చెప్పాడో వికాస్...కొంచెం కొంచెంగా గెంటమన్నాడా...’ అని భయంతో కూడిన ఉద్రేకంతో కళ్ళు మూసుకున్నాను ...ఇంతలో... తొడల్లోపల కితకితలు...‘...అతడు నా తొడల మధ్యకి జరిగినట్లున్నాడు...’ అనుకుని తమకంతో వాట్ని విప్పుకుంటూ...ఓరగా వెంకట్ వైపు చూశాను... అతడు పరుపు కొత్తుకుని పక్కలకుబుకుతూన్న నా స్థనాల్నిచూస్తూ తన పురుషాంగాన్ని రుద్దుకుంటున్నట్లున్నాడు...అది నా పిరుదుల్ని తగిలి మళ్ళీ పైకి లేసున్నట్లుంది...అప్పుడే కొలిమిలోంచి తీసిన గూటం తో నాకు చురకలెట్టినట్లుగాఉంది.....

...అతడు నా వీపు మీదికి వంగి చెవి తమ్మల్ని ముద్దాడడం మొదలెట్టాడు... వాడి వేడి ఊపిరి నా చెవుల్లోకి వడగాలిలా వెళ్తూంటే...తలనటూ,ఇటూ తిప్పాను ...తప్పించుకోడానికి ....తర్వాత నా మెడని మెడవంపుని ముద్దాడి...పక్కలకుబుకుతూన్న నా ఎడమస్థనాన్ని ఒకవైపువేళ్ళతోరుద్దుతూ , మరోవైపు కుడి స్ఠనం కుదుళ్ళని కొంచెం సేపుముద్దుల్తో ముంచెత్తి... తర్వాత సైడ్లు మార్చాడు......అతడింకొంచెం క్రిందకు దిగి...ఎడమ మోచేతిపైన పైకి లేచి...ఆచేత్తోనే నా ముచ్చికల్ని మార్చి మార్చి నలుపుతూ...కుడిచేతిని పొత్తికడుపు పోనిచ్చి ...నా బొడ్లో చూపుడువేలెట్టి తిప్పడం మొదలెట్టాడు ...ఒకవైపీ తిప్పుడు... మరోవైపతడి గడ్డం...ఒళ్ళంతా కితకితలు పెడుతూంటే నేను పాములా మెలికలు తిరిగిపోయాను....తనింకొంచెం పైకి లేచాడేమో! ...అతడి పురుషాంగం నా పిరుదుల క్రిందినుంచి నా రెమ్మల్ని రుద్దడం మొదలెట్టింది...వెనకనించి పెడదామని చూస్తున్నాడా అనుకొని నడుం పైకి లేపాను.... ‘...ఉహ్హ్...’ అన్న వెంకట్ మూల్గు...నాపైన బరువు...ఒకేసారి పోయాయి...ఏమిటా అని చూస్తే....

...వెంకట్ కుడి చూపుడు వేల్ని విదిలిస్తూ కనిపించాడు... ‘...ఆవేలేగా నేకొరికింది...’ అనుకుని...’జాలనిపించి దాన్నినోట్లో పెట్టుకుని కాసేపు చీకి... ‘...ఉఫ్..’ అని ఊది...‘...బాగానొప్పిగాఉందా?...అన్నీ అడిగే చేస్తారేంటీ!!...ఇంతవరకూ చేసినవన్నీ నాపర్మిషన్ తోనే చేసినట్లు...’ అన్నాను గోమూగా ... ‘...లేకుండా నేనేం చేయలేదు మేమ్....’ అన్నాడు స్కూల్ కుర్రాడిలా... ‘...ఓహో...డిన్నర్ హాల్లో నాకాలెవరు రాయమన్నారో...’అన్నాను తెచ్చిపెట్టుకున్నకోపంతో... ‘...వివేక్ సర్...అలా భర్త ముందే చొరవ తీసుకుంటే భార్యలు సంతోషిస్తారుట...’ అన్నాడు వెంకట్...‘...ఛీ...నేనలాంటిదాన్నికాదు...సిగ్గు లేకపోతేసరి చిన్నవాళ్ళకిటువంటివి నేర్పించడానికి...’ అన్నాను మాఆయన తొడ గిల్లుతూ...‘...ఉహ్...ఏయ్...నన్నెందుకుగిల్లడం...నువ్వు సంతోషించలేదూ!...లేకపోతే వెంటనే నాకు చెప్పేదానివిగా!!...’ అన్నాడే వికాస్ నవ్వుతూ... "...ఊఁ!కొడ్తూంటాలే!...ఆగకుండా కానీ!!..." అంది వకు...

"... వెంకట్ నన్ను పరుపుమీదికి తోసి నా పెదాల్నందుకోడానికి మీదికి వంగాడే!...అతని మీసాలు గుచ్చుకోడంతో మొహాన్ని పక్కకి తిప్పి దిండులోకి దింపేసరికి ఎగసిన నా స్థనాలు వెంకట్ ని వెనక్కి తోసాయి...అతడు వాటిని ఆశ గా చూస్తూంటే వాడి తలని నా గుబ్బలమీదికి లాక్కున్నానే!
...వాట్ని ముద్దాడుతూ, కొరుకుతూ, కాసేపు నా పెదాల్ని మర్చిపోయినా మళ్ళీ వాట్నందుకోడానికి మరో రెండు సార్లు ప్రయత్నించాడు వెంకట్...నేను మళ్ళీ గుబ్బల్ని అర్పించి తప్పించుకున్నాను... ‘...మేమ్... నాకవి కావాలి...ప్లీజ్...’ అనడినా నేను నవ్వాపుకుంటూ మొహాన్ని దిండులో దాచుకున్నాను... ‘...మేమ్ కిస్ చేయనివ్వటంలేదు సర్...’ అని వికాస్ తో ఫిర్యాదు చేశాడు... ‘...ప్రతిదానికీ అడగక్కరలేదు...ఆక్రమించేసుకో...’ అన్నాడు మా ఆయన నవ్వుతూ...

...మరోమాట లేకుండా నా రెండు చేతుల్ని తన ఎడమ చేత్తో ఒడిసి పట్టుకుని,కుడి చేత్తో నా మొహాన్ని బలవంతంగా వాడి వైపు తిప్పుకుని
కండలు తిరిగిన ఛాతీతో నా స్థనాలదిమేస్తూ దిండులో దాచుకున్న నా పెదాల్నాక్రమించుకున్నాడు వెంకట్...విడిపించుకోడానికి నే పెన్గులాడాను...అతని ఛాతీ పై దట్టంగాపెరిగిన జుత్తు కితకితలు పెట్టింది తప్ప ఫలితంలేకపోయింది వకూ!...లొంగిపోయాను చేసేదిలేక...

కనీసం రెండు నిముషాల సేపు నా పెదాల్ని జుర్రుకుని...తేనెలూరే పువ్వు మీంచి పైకి లేచే గండు తుమ్మెదలా నా పెదాల్నొదిలి పైకి లేచాడు వెంకట్...‘ ...ఏంటి బాబూ ఈ మొరటుతనం...’ అన్నాను...ఊపిరి తిప్పుకున్నతర్వాత....ఏం మాట్లాడకుండా ఉప్పెనలా ఎగసిపడే నా గుబ్బల్నే చూస్తున్నాడు వెంకట్...అతడి కళ్ళల్లో పశువును చూసేసరికి నలిపేస్తాడేమోనని భయమేసి అతన్ని బిగువుగా వాటేసుకుని...ఇంత మొరటేంటి వికాస్...నీ శిష్యుడు?...’ అన్నానే ఎదురుగా కనిపిస్తూన్న మా ఆయనతో!...‘...నీ కలాగే ఇష్టం కదూ!!...’ అన్నాడే వికాస్ చిలిపిగా కన్ను గీటుతూ...‘...ఛీ!...నేనన్నానా ఆమాట నీతో!!...’ అంటూ వికాస్ ని గిల్లబోయాను... ‘...వాడికి కావలసినవి ఇచ్చేస్తే ఏ ఇబ్బందీ ఉండదు...’ అన్నాడు వికాస్ చిరునవ్వుతో దూరం జరుగుతూ... ‘...ఇందాకట్నుంచీ వాట్ని నేనప్పగిస్తూనేఉన్నాను... వాడు కసిగా మర్దిస్తూనే ఉన్నాడుగా!...’అన్నాను...ఓ అరక్షణం కనురెప్పల్ని నా స్థనాలవైపు వాల్చి... ‘...వాటికి మర్దనాలెలాగూ తప్పవు...వాడి కసి నీ పెదాలమీద!...’ అన్నాడు వికాస్...

‘....ఎందుకో!?...’ అన్నాను...సున్నితంగా నన్నుపరుపు మీద పడుక్కోబెట్టడానికి ట్రై చేస్తూన్న వెంకట్ ప్రయత్నాల్ని వమ్ముచేయడానికి వాడ్ని మరింత బలంగా పెనవేసుకుంటూ. .. ‘...సరళ ...అదే...వీడి భార్య...వీడ్ని పెద్దగా కిస్ చేయనివ్వదుట...కానీ నేనోసారి కిస్ చేసింతర్వాత...అడక్కుండానే మళ్ళీ...మళ్ళీ...పెదాలప్పగించేయడమే కాకుండా... యూ ఆర్ ఏన్ ఎక్సెలెంట్ లిప్...టీజర్...అని ఓ కాంప్లిమెంట్ పడేసింది...దాంతో వీడికి మండినట్లుంది...’అన్నాడు వికాస్... ‘...వాడికీ ఇస్తుంది...ఆ పిల్లి గడ్డాన్ని పీకేసుకుంటే...

అని చెప్పు...’ అన్నానే!... వాడికి భాష రాకపోయినా, నేను చేత్తో గెడ్డాన్ని తడుముకోడంతో అర్థమైనట్లుంది...
వెంకట్ నన్నుమొరటుగా పరుపు మీదికి తోసేసి...‘...దిసీజ్ ద ఇన్ థింగ్ మేమ్!...’ అంటూ నే పెనుగులాడుతున్నా వినకుండా నా పెదాల్ని... ఆక్రమించేసుకుని జుర్రేసుకున్నాడే...వాడ్ని ఆపేశక్తి లేకపోడంవల్లనుకో!!...అలా మీసాలు గుచ్చుకుంటూ ముద్దులెట్టించుకోడం కొత్తగా అనిపించి ...నచ్చడంవల్లనుకో!!....ఆ వెంకట్ గాడు మళ్ళీ...మళ్ళీ నా పెదాల్నాక్రమిస్తూ...మధ్య మధ్యలోనా స్థనాల్ని కుదుళ్ళ

దగ్గిర ఒడిసిపట్టుకుని తమకంగా పిసికేస్తూ...ముచ్చికల్ని నలిపేస్తూంటే...అరమోడ్పు కళ్ళతో వాడి వీరవిహారాన్ని చూసుకుంటూ...తృప్తిగా వాడికి లొంగిపోయానే!...
...ఇంతలో మా ఆయనొచ్చి నా తల వైపు కూర్చున్నాడు...‘...ఎలా ఉన్నాయి వెంకట్...మా‘ఆవిడవి...’ అన్నాడు... ‘...మేడం నలిపించుకోరా సర్! నా భార్య వాటికంటే...గట్టిగా ఉన్నాయి ...పైగా బాగా పెద్దవేమో...పట్టు దొరకట్లేదు...’అన్నాడు వెంకట్... ‘...రెండు చేతులూ కలిపి ఉపయోగించు...’ అని సలహా ఇచ్చాడు వికాస్...

‘...ఛీ...సిగ్గుండాలి...అటువంటి సలహాలివ్వడానికి...’ అంటూ వెంకట్ తలని నా గుబ్బలమీదికి లాక్కున్నాను...అతడు తన పొడుగాటి ముక్కుతో వాటి మధ్య లోయని తవ్వుతూ అడుక్కి చేరి ముద్దుల్తో ముంచెత్తుతూంటే అతడి మీసాల ఇంజక్షన్లతో నే రెచ్చిపోయి నా స్థనాల్ని రెండు చేతుల్తో దగ్గిరగా వత్తాను... ‘...ఉహ్...మేమ్...ఊపిరాడటంలేదు...’ అని మడుగులోంచి పైకిలేచిన వాడ్లా గట్టిగాఊఫిరి పీల్చుకుని మళ్ళీ,మళ్ళీ లోపలికి జొరబడుతూంటే నే తృప్తిగా కళ్ళు మూసుకున్నాను...కాసేపలాచేసి...నా శరీరంలో ఒక్క అంగుళం కూడా విడిచిపెట్టకుండా ముద్దాడుతూ బొడ్డుని చేరి నాలుకని లోపల పెట్టి తిప్పేసరికి నేనోర్చుకోలేక నడుంని అటూ,ఇటూతిప్పుతూంటే... ‘...తట్టుకోలేక పోతున్నావా!...’అని మా ఆయన పరామర్శ...‘...నువ్వూరుకో వికాస్...’ అంటూ వెంకట్ తలని నా శరీరానికదుముకున్నాను...

...వెంకట్ ఇంకా ...బాగా...కిందికి ముద్దులెట్టుకుంటూ పోతూంటే సిగ్గుతో తొడలు ముడుచుకున్నాను...అతడు తన ముంజేతుల్ని నాపొత్తికడుపుపైన రుద్దేసరికి వాటి మీద జుత్తు పెట్టే కితకితల్ని తట్టుకోలేక కొంచెం విప్పుకున్నాను...అతడు నా పిరుదుల క్రింద అరచేతులు జోనిపి తొడల మొదళ్ళల్లో ముద్దులు కురిపించేసరికి ఇంకొంచెం విప్పుకున్నాను...అతడు ముక్కుని నా రెమ్మలకి రుద్దేసరికి నేనాగలేక నడుం పైకెత్తి నా బిళ్ళని వెంకట్ కి అందించాను...అతడు నా రెమ్మల్ని,వాటి మధ్య బొడిపెనిమునిపళ్ళతో కొరికాడు...‘...ఏయ్...అమ్మా...ఎక్కడ నేర్చుకున్నావివన్నీ...’ అంటూ అతడి తలని నా దిమ్మకదుముకున్నాను...కాసేపైనతర్వాత వెంకట్‘ తలపైకెత్తి ‘...వికాస్ సర్ దగ్గిరే మేమ్..నిన్న మా ఆవిడ్నిలాగే చేశాడు....’’ అన్నాడు పైకి లేస్తూ...అతడి ముక్కు మీద నా... తెల్లటి తడి!...

‘...ఇంక చాలు బాబూ...’ అంటూ వెంకట్ జుట్టు పట్టుకుని నా మీదికి లాక్కుని పక్కనున్న నాప్కిన్ తో వాడి ముక్కుని తుడిచానే!...అతడు నెమ్మదిగా నా మీద వాలి... రెమ్మల మీద తన అంగాన్ని కాసేపు రుద్ది ... బొటన వేలు, చూపుడు వేలు కాంబినేషన్తో నెమ్మదిగా వాట్ని విడదీసి...తన మొడ్డని కొద్దిగా లోపలికి జొనిపేసరికే నారెమ్మల్ని రంపంతో చీలిలుస్తున్న ఫీలింగ్...‘...అమ్మ్...మ్మో...వద్దు...తీసేయ్...’అనిమూల్గాను...రెండు చేతుల్తో వెంకట్ పురుషత్వాన్ని పట్టుకుని...ఎందుకో వాడు ఆగిపోయాడు...అంత బాధలోనూ ‘...వీడిదెంతుందో!...ఓసారి కొలిస్తే!!...’...అనే చిలిపి ఊహ మనస్సులో మెదిలింది వకూ!...ఎందుకంటావ్?...’ అనడిగాను దాన్ని..‘...ఎందుకేంటీ!...తెలీనట్లు నాటకాలాడకే!...నీ కలల్లో పోటూగాడిదానంత ఉందో లేదోనని కాదూ?...’ అంది వకుళ నా బుగ్గమీద చూపుడువేల్తో పొడుస్తూ...
‘...ఉహూఁ !...వాడిది నే కొలవలేదుగా!!...’ అన్నాను... ‘...మరెందుకో??...’ అంటూ సాగదీసింది వకుళ...

తరువాయి భాగం రేపు


మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

 

http://www.telugustorieskathalu.biz/

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi