భర్తల మార్పిడి 13

telugu sex stories ఎందుకో!...ఇద్దరి వాటినీ...పోల్చాలనిపించింది వకూ!!...’ అన్నాను... ఎంత సిగ్గులేనిదానివే?... మొగుడి ముందే కొలిచావా ?!...ఇంతకీ దేంతో కొలిచావమ్మా!...ఎంతుందేంటీ వాడిదీ!!...’...అంటూ తమకంగా సాగదీసింది వకుళ... ‘...చెప్తాగా! ఆగూ!!...’ అంటూ కంటిన్యూ చేశాను...‘...వెంకట్ గాడు నాలో చొరబడకుండా కాసేపు ఆగాడని చెప్పాగా!...వెంటనే గబగబా జాన తోనూ, వేళ్లతోనూ కొలిచేశానే!...నా వేళ్ల కదలికతో వాడు రెచ్చిపోయినట్లున్నాడు ...నా పిరుదుల కింద చేతులేసి...మీదికి లాక్కుని...‘...పర్లేదు మేమ్...’ అంటూ ఒక్కసారి లోపలికి గెంటాడే వాడు...‘... భగవాన్ ... వి..కా...స్...స్...వద్దని చెప్పు...నేనోర్చుకోలేను నీ శిష్యుడ్ని...’ అంటూ బాధని తట్టుకోడానికి నా కుడి చేతిని వెనక్కి విసిరాను...అనుకోకుండా అది వికాస్ పురుషత్వంపై పడింది... ‘...మంచి అవకాశం...’ అనుకుంటూ...
... వెంకట్గాడి పోటుని తట్టుకోడానికన్నట్లు ఎడం చెయ్యిని కూడా వెనక్కి విసిరి...వికాస్ అంగాన్ని వృషణాల్నుంచి గుండు వరకూ నెమ్మదిగా నిమురుతూనే దాన్నీ కొలిచేశాను...’...పోలుచుకుంటున్నావా సంధ్యా!...కానీ నీపని!... రిజల్ట్ ని దాచకుండా చెప్పాలి మరి...’ అంటూ ఇంకాస్త దగ్గిరగా జరిగాడు మా ఆయన... సిగ్గుతో చచ్చిపోతూ చేతులు వెనక్కి లాక్కోబోయాను... ఎడం చేతిని వెనక్కి లాగేసుకోగల్గానుగానీ...కుడిచేతిని మాత్రం మాఆయన వదల్లేదు...నా ప్రయత్నం లేకుండానే ఎడం చెయ్యి వెంకట్ గాడి మగతనాన్ని చుట్టేసింది...కొద్ది సేపట్లో కుడిచెయ్యి కన్నా ఎడం చెయ్యి మరింత నిండింది...పైగా నా నిమరడంతో వెంకట్ అంగంపై నరాలు మరింత పొటకరించి బాగా గరుకుగా తయారైంది... ‘...ఇది నాలోకొసకంటా దిగబడితే నే చచ్చిపోతానేమో...’

అనిపించినా శరీరం ఆచావునే కోరుకుంది...దాంతో... ‘...వికాస్...పిల్లలు జాగ్రత్త...’ అంటూ అప్పగింతలు పెట్టి...
...నా తొడల్ని పుస్తకంలా విప్పుకుని ...చేతుల్లోని పురుషాంగాల్ని వదిలీసి...వాటితో వెంకట్ పిరుదుల్ని నా దిమ్మకి బలంగా అదుముకున్నాను...నా రెమ్మల అంచుల్ని ఒరుసుకుంటూ వెంకట్ అంగం నాలో చొరబడింది...‘...ఇష్ష్..ష్ష్...ష్ష్...’అన్న చప్పుడు నా పైపెదాల్నించి...‘...పు..పుస్స్...స్స్...’ అన్న చప్పుడు నా నిలువుపెదాల్నించి తప్పించుకున్నాయి...అయినా నా మొత్త మీద అతడి వృషణాల స్పర్శ లభించలేదు...‘...అవి కూడా లోపలికెళ్ళి పోయాయా...’అనుకుంటూ ... మైకంతో కనురెప్పలు మూసుకుపోతూన్నా బలవంతంగా తెరుచుకుని మోచేతులమీద పైకి లేచి లేచి నా పొత్తికడుపు వైపు చూసుకున్నాను...ఇంకా మూడొంతులకి పైగా బైటే ఉంది...‘...దేవుడా!...’ అనుకుంటూ నీరసంగా వెనక్కి వాలిపోయాను.
‘...ఎందుకు సంధ్యా, ఆ అప్పగింతలూ?...ఎంతుందేంటీ వీడిది?? ’ అంటూ, నా తల నిమురుతూన్న వికాస్ గొంతు వినిపించేసరికి...మెడ కొంచెం వెనక్కి వాల్చి...‘...జానా బెత్తెడూ!!...వీడు పూర్తిగా దిగబడితే చ్చిపోతానేమో బాబూ!!!...’అనేశానేగానీ నాకెక్కడ్లేని సిగ్గు ముంచుకొచ్చి...కళ్ళు మూసుకుని వెనక్కి వాలిపోయాను వకూ!...అంటూ ఆ ఙ్ఞాపకాలు ముసిరేస్తూంటే, ఓక్షణం కళ్ళు మూసుకున్నాను... ...

వకుళ ఏం మాట్లాడకపోడంతో కన్నంటినట్లుంది...ఇంతలో...‘...రూపా! ఓ టేబుల్ పే నాప్ పడీహై...జరా లాలేనా!!...’ అంటూన్న దాని ఆర్డర్ విని కళ్ళు తెరిచేసరికి ఓ ఆరంగుళాల స్కేలు పుచ్చుకుని మావైపొస్తూన్న రూప కనిపించింది...‘...ఓ నహీఁ చెలేగా! బడీ వాలీ లేఆనా!!...’ అంటూన్న వకుళతో ‘...ఎందుకే ఆస్కేళ్ళూ?...’ అన్నాను... ‘...చెప్తాగా, ఆగూ!...’ అంటూ రూప చేతిలోంచి అడుగు బద్ద తీసుకుని ...‘...దీనిమీద చూపించవే, జానా బెత్తెడంటే ఎంతో!...’ అంది వకుళ నా కుడి చేయి పట్టుకుని...దాని ఉద్దేశ్యం అర్థమై... ‘...ఛీ...సిగ్గులేనిదానా!...’ అంటూ నా చేతిని వెనక్కి లాక్కోబోయాను...
...‘ రంకు మొగుడిదీ, కట్టుకున్న మొగుడిదీ వెంట వెంటనే కొలవడానికి లేని సిగ్గు, నాకా కొలతలు చూపించడానికొచ్చిందా?...ఊఁ...కానీ!...’ అంటూ బలవంతంగా నా కుడిచేతి బొటకన వేలిని స్కీలు జీరో దగ్గర పెట్టించింది...‘...ఇంక తప్పదురా భగవంతుడా!...’ అనుకుంటూ చేతిని పూర్తిగా జాపి, చిటికెన వేలు అవతల నాలుగువేళ్ళూ అడ్డంగా పెట్టాను...‘...ఒహ్...

ఎనిమిదిన్నరంగుళాలకి పైమాటే...ఆ వెంకట్ గాడిది...వికాస్ ది ఎంతుందేంటీ?...’ అంది జీరపోయిన గొంతుతో వకుళ...నాలుగువేళ్ళు తీసేసి, రెండు వేళ్ళు జాన అవతల పెట్టాను...‘...ఓహో! ఏడున్నర, ఎనిమిది అంగుళాల మధ్య ఉంటుదన్నమాట...మరి బలుపులెలా ఉన్నాయ్?...’ అంది వకుళ... ‘...అతి కష్టం మీద ఎడం చేతి నడిమిన వేల్ని బొటకన వేల్తో కలపగల్గాను... కుడిచేతికైతే చూపుడు,బొటకనవేళ్ల కాంబినేషన్ సరిపోయింది...’ అన్నాను సిగ్గుతో ముడుచుకుపోతూ...‘...ఓమైగాడ్!...మీ ఇద్దరికీ మొదటి తొడ పరిచయంగా!...దాంతో వాడి బలుపూ, నిడివీ ఇంకాస్త ఎక్కువైనట్లున్నాయి...వాడి గుండు దిగడగానే నువ్వు విలవిల్లాడిపోయావ్....’ అంది వకుళ...
...‘...కిస్ చీజ్ కీ నాప్ హోరహీహై దీదీ!...’ అని కొంటెగా అడిగింది...ఈ వ్యవహారమంతా చూస్తూన్న రూప... ‘...తూ చుప్ కర్ రూపా!...’ అంటూ దాన్ని గదిమి సిగ్గుతో తలొంచుకున్నాను... ‘...కుఛ్ స్నాక్స్ ఔర్ చాయ్ లేఆనా...’ అంటూ రూపని తరిమింది వకుళ నా అవస్థని గమనించి...‘...బతానేకేలియే సంధ్యా దీదీ షర్మారహీహై....లేకిన్ మై సమఝ్ గయీ!...’ అంటూ కొంటెగా కన్ను గీటి వెళ్లింది రూప...‘ ఊఁ!...కానీ! ...’

అంది వకుళ నా తొడల్ని నిమురుతూ...నా బాధ చూసి....‘...మేమ్ ... ఓకే నా...’ అనివెంకట్ కంగారుగా అడగడం...‘...ఆవిడ పదేళ్ళనుంచీ సంసారం చేస్తూన్నప్ర్రౌఢ...ఇద్దరు పిల్లల తల్లి...డ్రామా చేస్తూంది...గో ఆన్...’ అన్న మా ఆయన ప్రోత్సాహంతోధైర్యం పుంజుకున్న వెంకట్ నా కాళ్లని వాడి భుజాల మీదేసుకుని...నెమ్మదిగా తన అంగాన్ని వెనక్కి లాగడం...మరింత లోపలికి గెంటడం...మొదలెట్టాడు...ప్రతీపోటుకి నేనెగజిమ్మడం నాకు తెలుస్తూనేఉంది...నాల్గైదు గెంట్లతర్వాత కళ్ళు మూసుకునే నాఎడం చెయ్యిని వెంకట్ పొత్తికడుపు వైపు పోనిచ్చాను... అతడి వృషణాలు నా వేళ్ళకి తగిలాయి...వాట్ని క్షణకాలం నిమిరి క్రిందికి వేళ్ళని జార్చాను...రెండు వేళ్ళవరకూ పొడిగానే ఉంది...ఆక్రింద నా తడి...మళ్ళీ వేళ్ళని పైకి జరిపి ...వృషణాల్ని ముట్టుకునేసరికి...
.....షాక్ తిన్నవాడిలా వెంకట్ నా ఎడం చేతిని పైకిలాగి... నారెండు చేతుల్ని పరుపుకొత్తిపెట్టి... తన అంగాన్నికొద్దిగా ముందుకి, వెనక్కి కదిపి...పూర్తిగా బయటికి లాగి... ఒక్కసారి నా లోకి బలంగాదిగబడ్డాడు‘...తప్...’ అనే చప్పుడు...నా కళ్ళు బైర్లు కమ్మేయి....నేనెంత ప్రయత్నించినా‘...ఇష్ ష్ష్...అమ్ మ్మా...’ అన్న మూల్గునాపలేకపోయాను...‘...కొసకంటా దిగబడినట్లున్నాడు...’ అనుకున్నాను ...‘...మేమ్...అని కంగారుగా...నా కనుకొనల్లోంచి కారే నీరు తుడుస్తూ పిలుస్తున్నాడు వెంకట్...అతడి మొహాన్ని మీద్కి లాక్కొని...‘...పర్లేదులే...కానీ...’ అని గొణిగాను అతని చెవిలొ...‘ ఓకే...’ అన్నాడుచిన్నగా నవ్వుతూ...

... వెంకట్ తన నడుంని గుండ్రంగా తిప్పడం మొదలెట్టినట్లున్నాడు...నా రెమ్మల్నిరుద్దే అతడి వృషణాల స్పర్శ తెలుస్తూనేఉంది... నా పిరుదులకింద తడి‘...ఎందుకా!!...’ అనుకున్నాను...అతడి గూటం పై నరాలు మరింతపొటకరించినట్లున్నాయి...నా యోని గోడలమీద వాటి గరుకైన స్పర్శతో నేను మరింత చెమ్మగిల్లుతున్నట్లున్నాను...ఆవరద నా నిలువుపెదాల్నిదాటి నా తొడలమీంచి పరుపు మీదికి కారుతూంది...వాట్నిమరింత విప్పుకుని బెడ్షీట్ తో మళ్ళీ మళ్ళీ తుడుచుకున్నాను...ప్రయోజనం లేకపోయింది...ఇపుడర్థమైంది...వెంకట్ ఎందుకు రుబ్బుతున్నాడో...‘...ఏయ్...ఇంక చాలు...’ అన్నాను...‘...మేమ్...నే ఇంకా మొదలెట్టనేలేదు...’ అన్నాడతడు ఆశ్చర్యంగా...‘...మొద్దూ...తిప్పడం చాలని నేన్నది...’ అంటూ అతడ్ని మీదికి లాక్కున్నాను...

... నా తొడల మధ్య కప్పలా కూర్చుని... తన గూటాన్ని నెమ్మదిగానే దింపుతూ మెదలెట్టాడు వెంకట్....కాసేపు తర్వాత స్పీడు పెంచాడు...పిరుదులకింద చేతులేసి...వాట్ని ఒడిసి పట్టుకుని... పైకిలేపి ....నా మొత్తని తన మొత్తకి గుద్దుకుంటూనే, ముందుకి వంగి నా పెదాల్నందుకోడానికి ట్రై చేయడం మొదలెట్టాడు....వాట్ని ఇందాకట్లా, బలవంతంగా లొంగదీసుకోడానికిప్పుడు వాడి చేతులిప్పుడు ఫ్రీగా లేవుగా!...అంచేత నా మొహాన్ని పక్కకి తిప్పేసుకుని తప్పించుకుంటున్నాను....ఆ పొజిషన్ లో వాడి నోటికి నా గుబ్బలందకపోయినా, అప్పుడప్పుడు నిక్కపొడుచుకున్న చను మొనలు మాత్రం వాడికందుతూనే ఉన్నాయి...వాట్ని వాడు కసిగా కొరికేస్తూనేఉన్నాడు...మత్తైన ఆ నెప్పిని భరిస్తూనే ...నా పెదాల్నందుకునేందుకు వాడు చేసే ప్రయత్నాలు చూసేసరికి నవ్వొచ్చింది....
నా పెదాల మీద మెరిసిన చిరునవ్వుచూసేసరికి వాడు రెచ్చిపోయినట్లున్నాడు వకూ!...వాడు నా పిరుదుల్నొదిలేసి...పూర్తిగా నా మీద పడిపోయి...గుభికీ...గుభికీ మనేట్లుగా తన గూటాన్ని నాలోకి దిగేస్తూనే... అప్పుడప్పుడు నా పెదాల్ని లొంగదీసుకుంటున్నాడు...నేను కొంచెం సేపే వాట్ని అప్పగించి అతడి తలని నా స్థనాలపైకి లాక్కుంటూ తప్పించుకుంటున్నాను...ఆ పోట్లతోపాటు నా గుబ్బల్నిపిండేస్తూ ...ముచ్చికల్నినలిపేస్తూ ...మధ్య మధ్యలో వాట్నికొరికేస్తూ......‘...లిఫ్ట్ యువర్ బట్ అప్ మేమ్...ప్లీజ్ ...(...ఎదురొత్తులివ్వండి మేడమ్ ...ప్లీజ్...) అంటూ చెవిలో జోరీగలా నసపెడుతున్నా...మా ఆయన చూస్తూండగా

నేనా పని చెయ్యలేక ...అతని కోరికలు తీర్చడానికి నా శరీరాన్నిమెలికలు తిప్పేస్తూ తనకి అప్పగించేశాను...
‘...గమనించావా వెంకట్!...నీ "...మేమ్..." ఇప్పటికీ పెదాల్ని పూర్తిగా ఇవ్వటంలేదు!!...’ అంటూ వెంకట్ ని రెచ్చగొట్టాడు మా ఆయన... ‘...అంతే కాదు సర్...షి ఈజ్ నాట్ లిఫ్టింగ్ హర్ బట్ట్ అప్...దాంతో ఒకటి దొరికితే ఇంకోటి దొరకదు...మీరడక్కుండానే నా భార్య...లేపి,లేపి మీకిచ్చిందికదా!...మేమ్ కి చెప్పండి సర్... ’ అన్నాడు వెంకట్...సరళా ఇవ్వలేదు నాకు!...నేనే లేపుకున్నాను...’ అంటున్నాడు వికాస్... ‘... అదెలా సర్?...లేపడానికి మీ చేతులు ఫ్రీగాలేవుగా! మాఆవిడ తెల్లటి స్థనాల్ని రొట్టెల పిండిలా పిసికేస్తూనే, తనని గుక్కతిప్పుకోనీకుండా దున్నేశారుగా!...తట్టుకోలేని దాని అరుపులు ఇప్పటికీ నా చెవుల్లో గింగురుమంటున్నాయి...’ అంటున్నాడు వెంకట్...నాలో లంగరేసి అలుపు తీర్చుకుంటూ!...మగాళ్ల ఈ సిగ్గులేని చర్చ వినేసరికి నాకు తలెక్కడ పెట్టూకోవాలో తెలీలేదే వకూ!...అన్నాను...తలొంచుకుని...‘... ఆ కసితోనే వెంకట్గాడు నిన్ను రఫ్ఫాడించేస్తున్నట్లున్నాడు ...ఇంతకీ వికాస్ వాడడిగినట్లు రికమెండ్ చేశాడా?...’ అని అడిగింది వకుళ...‘...అంతకన్నా సిగ్గుమాలిన పనే చేశాడు...’ అంటూ మొహాన్ని అర చేతుల్తో కప్పుకున్నాను... ‘...ఏం చేశాడో ముందు చెప్పు...తరవాత తీరిగ్గా సిగ్గుపడుదుగాన్లే!...’ అంటూ వకుళ బలవంతంగా నా చేతుల్ని లాగేసి మొహాన్ని పైకెత్తింది... ‘...వాడికో కొత్త స్ట్రోక్ నేర్పించి, నామీద ప్రాక్టికల్ చేయించాడే!...’ అన్నాను...‘...అదేంటో త్వరగా చెప్పి చావు...సస్పెన్స్ తట్టుకోలేక చస్తున్నాను...’ అంది వకుళ...
‘...పుస్తకంలా తెరుచుకున్న మా ఆవిడ తొడలమధ్య

నువ్వు కరెక్ట్ గానే కూర్చున్నావ్!...కాపోతే ఇంకొంచెం ముందుకి జరిగి...నీ పాదాల్ని దాని పిరుదులకిందికి చొప్పించు...నీ మొడ్డని రెమ్మల మధ్య దోపు...కాస్త ముందుకి వంగి,ఆవిడ గుబ్బల్ని ఊతంగా పట్టుకుని ఇక ఊగు!...నీక్కావల్సినవన్నీ నీకు దొరికాయి...అవునా?...’ అంటూ కన్ఫర్మేషన్ కోసం వాడి మొహం చూశాడు వికాస్ ....వాడప్పడికే ఆపని చేసి అవునన్నట్లు తలూపాడు నా పెదాలందుకోడానికి ముందుకు వంగుతూ...‘...ఇక ...అవసరమైనపుడు నీ పాదాల్ని పైకి లేపుతూండు...ఇక చూస్కో... ఎదురొత్తులే...ఎదురొత్తులు...’ ...అంటూ స్టెప్ బై స్టెప్ గా వాడ్ని గైడ్ చేశాడే!...ఇక వాడు ఇష్టమొచ్చినపుడు నా పెదాలు జుర్రేసుకుంటూ...గుబ్బల్ని నలిపి నస్యంచేస్తూ...ఠప ఠపా నా మొత్తని వాయించేస్తూ...ఓ పావుగంట నా ప్రాణాలు తోడేశాడు వకూ!...’ అని ఎగూపిరితో చెప్పి తల వాల్చుకున్నాను దాని మొహం చూడలేక....అదృష్టవంతురాలవే సంధ్యా!...’ అంది వకుళ ఓ అర క్షణం ఆగి...‘...ఏంటో ఆ అడుక్కుతిన్న అదృష్టం!...’ అన్నాను కోపంగా...‘...మొగుడి అజమాయషీ లో...కొత్తపార్ట్నర్ తో...కొత్త స్ట్రోక్ రుచి చూడడం... మీ ఆయన నాకు కొత్త, కొత్త స్ట్రోక్స్ రుచి చూపిస్తాడని నాకు తెలుసుగానీ... వాట్నిమా ఆయన చూడడానికొప్పుకుంటాడా!....నన్నూ,మీ ఆయన్ని ఓ బెడ్ రూంలోకి పంపించి... నిన్ను మరో బెడ్ రూంలోకి లేపుకుపోతాడేమోనని నా బాధ...’ అంది వకుళ తెచ్చిపెట్తుకున్న దిగులుతో...‘...మరి చెప్పవేం?...అలా జరిగిందేంటీ నీకు!?...’ అన్నాను...‘...ఊ!...ట్రై చేసిన మూడు జంటలతోనూ అదే!...వాట్నలా ఉండనీ...నీ కధ పూర్తి చెయ్యి...’ అంది వకుళ...‘...నీ వ్యవహారాలు దాచుకునిఎంతసేపూ నన్నే వాగిస్తావా!...నువ్వు చెప్పేదాకా నే నేమీ మాట్లాడను...’ అని మూతి ముడుచుకుని కూర్చున్నాను...
‘... అలా కాదు సంధ్యా! నీ కధ మాంచి రసపట్టులోఉంది...అది పూర్తయిన తర్వాత నే చెప్తాగా!...ప్రామిస్...నీకో లంచం...రెండు రోజుల క్రితం మాధురీ మేమ్....బెంగాలీ బాబు జంటతో మాకదేజరిగింది...అఫ్కోర్స్ ... బిమల్ బాబుని నేను సెడ్యూస్ చెయ్యాల్సి వచ్చిందనుకో!...కానీ మంచి పనివాడు... నీమీద చాలా కోరికుందతగాడికి... వాయింపులైపోయింతర్వాత నేనూ,మధూ వచ్చేస్తూంటే నన్ను వెనక్కి పిలిచి, పక్కకి తీసుకెళ్లి, నిన్నొప్పించమని మొహమాటపడుతూనే అడిగాడులే!...’ అంది వకుళ...‘...కొంప తీసి నా తరఫున ప్రామిస్ చేయలేదుకదా!...’ అన్నాను రక్తం మొహంలోకి ఎగ చిమ్ముతూంటే...‘...చూశావా! ఒక్క అనుభవంతో ఎంత లిబరేట్ ఐపోయావో!!...సరే! దాని సంగతి తర్వాత చూద్దాం! నీ కధ కానీ!...వికాస్ కి థాంక్స్ చెప్పావా

ఆ కొత్త రుచి చూపించినందుకు...’ అంటూ నన్ను రెచ్చగొట్టింది....
‘... ఆ పాడు పనికి థాంక్స్ కూడానూ! వికాస్ ని గాఠ్ఠిగా గిచ్చాను...’ అన్నాను...ఆరోజు జరిగింది గుర్తుకురావడంతో!...‘...ఛీ! పాడు పిల్లా!...’ అంటూన్న దాని మాటల్ని లెక్క చేయకుండా జరిగింది గుర్తు తెచ్చుకుంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టాను...
...‘ ...వాడి మోకాళ్ళని చేతుల్తో బలంగా తోస్తూ వెనక్కి జరిగి....‘...ఛీ...వికాస్...ఆ కొత్త స్ట్రోక్ నువ్వే ట్రై చెయ్యచ్చుగా నామీద! వాడికాపని అప్పగించడమే కాకుండా పక్కనుండి చేయిస్తూ వాడ్ని రెచ్చగొడుతావా!!...’ అంటూ మా ఆయన తొడని గట్టిగా గిల్లాను... ‘...ఉఫ్..నిన్ననే ఈ ఆలోచనొచ్చింది సంధ్యా! వీడి భార్య కూడా నీలాగే ఎదురొత్తులివ్వడానికి మొహమాట పడుతూంటే...ఈ ఐడియా తట్టింది...ప్రయోగించి చూశాను...క్లిక్ అయింది...ఆవిడ బ్రహ్మాండంగా ఇంప్రెస్ అయి నాకు ముద్దులమీద ముద్దులు పెట్టేసిందనుకో!...నాకన్నా కుర్రాడు...మాంచి కసిమీదున్నవాడు...నిన్ను మరింత సుఖపెడతాడని...ఆపని వీడికి పురమాయించాను...’అంటూ నాఛేతిని పట్టుకుని వెంకట్ చేతికందించాడు...‘...థాంక్స్ సర్...’ అంటూ వెంకట్ ఆచేతిని, మరోచేతిని పరుపుకు నొక్కి పెట్టి, నా పెదాల్ని బలవంతంగా ఆక్రమించుకుని...నన్ను ‘...కచ్చ..కచా...’ దంచడం మొదలెట్టేడు...
‘థప్...తపక్...థప్...తపక్...’ చప్పుడ్లతో రూం అదిరిపోతూంది...ఎలాగో పెదాల్ని విడదీసుకుని...‘...ఇపుడు.... నీకు ...తృప్తిగా...ఉందా...వికాస్...’ అన్నాను రొప్పుతూ... ‘...నీ సుఖమే నా తృప్తి సంధ్యా...’ అన్నాడు మా ఆయన... ‘...ఊహూఁ... అదీ చూద్దాం...’ అంటూ వెంకట్ మెడ చుట్టూ చేతులు పెనవేసి, నా స్థనాలతని ఛాతీకదిమేసి, తొడల్ని వాడి వీపుకి పెనవేసి...‘...వెంకట్...ఊః ఊః...’ అంటూ మా ఆయన వైపు చూశాను...తన ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దామని...

...వికాస్ ఈర్ష్య సంగతెలాఉన్నా...వెంకట్ మాత్రం పూనకం వచ్చినవాడ్లా అయిపోయి...నన్నుమంచం చివరకి లాగి...తను మంచం దిగిపోయి నిలబడి...నా మోకాళ్ల కిందినుంచి చేతులు దూర్చి...నా తొడల్నిపూర్తిగా పక్కలకి విడదీసి...నా పిరుదుల్ని గుచ్చెత్తి పట్టుకుని, ఆగకుండా నన్ను దున్నడం మొదలెట్టాడు...నా తొడల్ని అతడి నడుముకి సుతారంగా పెనవేసి ఒళ్లప్పగించేసి...కళ్లు మూసుకున్నాను .... మొదటి రెండు క్షణాలు బాగున్నా ఆతర్వాత నే భరించలేకపోయాను... .‘...అహ్..ఆహ్హ్...అ...ఆఁ ...వెంకట్...నే భరించలేనమ్మా... నన్నొదిలేయ్...’అని ఈసారి నా తొడల్ని అతడి నడుముకి బలంగా పెనవేసి మీదికి లాక్కుంటూ మాఆయన వైపు మళ్ళీ చూశాను...అతడి మొహం లో రంగులు మారుతున్నాయని గమనించి చిన్నగా నవ్వుకున్నాను...మా చూపులు కలవగానే వికాస్ ఇబ్బందిగా కదిలాడు...‘...దీంతో మాఆయనకి బుధ్ధి రావాలి...’ అనుకుంటూ వెంకట్ ని బలంగా వాటేసుకున్నాను...

తరువాయి భాగం రేపు