భర్తల మార్పిడి 5

telugu sex stories ఆడబుద్ధి పోనిచ్చుకున్నావుకాదు...'అన్నాడు వికాస్ నవ్వుతూ... "...నువ్వు మాత్రం తక్కువా? ఆ ఆడాళ్ళని తినేసేట్లు చూడతంలేదూ!..." అన్నా వకుళా!... అని ఆగాను... " బలే దెప్పుకుంటున్నారే!...ఊ! కానీ!!..." అంది వకుళ...నేను మళ్ళీ మొదలెట్టాను...

సోఫాలోవాడి చూపుల్తో ఊగే దాని చూపులు కలసే సరికి అది సిగ్గు తో పార్ట్నర్ పైన వాలి పోయింది... పార్ట్నర్ ఆడదాన్లా దాని నడుం చుట్టూ తొడలు పెనవేసి...నడుము పైకెత్తి,దాని పిరుదులు పిసుకుతూ తనవైపొత్తుకున్నాడు... '...చేయవల్సిందంతా చేసి సోఫాలో వాడ్నిచూసి సిగ్గుపడుతుందుకూ...'అని సాగదీశాను జీరపోయిన గొంతుతో... '...నాకేం తెలుసు...మొదలు మిస్ అయినట్లున్నాము మళ్ళీచూద్దామా...' అన్నాడు వికాస్... బాగా వేడెక్కి ఉన్నానేమో'..ఏమీఒద్దు...' అన్నాను అతడిని మీదకి లాక్కుంటూ...ఆ రోజు మొదటి సారి వికాస్ పైకెక్కి దానిలాగే చేశాను.......అతడడక్కుండానే...

...తర్వాత వారం వికాస్ కి కాంప్...నేనే చూద్దామనిపించినా ఆగిపోయాను మళ్ళీ శనివారమెప్పుడొస్తూందా అని ఎదురు చూస్తూ...రానేవచ్చింది ...ఎదురుచూసింది మొదలైంది..రెండు జంటల పెళ్ళిళ్ళ లో తాళి కట్టే సీన్స్... '...ఏడేళ్ళ తర్వాత...' అని ఏదో భాష లో, ఇంగ్లీష్ లో. స్లైడ్ ....నెక్స్ట్ షాట్ లోచెరిద్దరుపిల్లలతో వాళ్ళ జాయంట్ ఫొటోలపై కెమెరా ఫోకస్...పేర్లవేవో భాష లో వ్రాశారు... ' ..ఇదేమైనా ఫామిలీ సిడి యా ...' అన్నాను.... వికాస్ నవ్వాడు...తర్వాత షాట్ లో రెండు జంటలూ ఒక హాల్లో ప్రత్యక్షం ఏదో భాష లో సంభాషణలు...సబ్ టైటిల్స్ఆడాళ్ళు స్టెరిలైజ్ చేయించుకొన్నారని వచ్చింతర్వాత సబ్ టైటిల్స్ ఆగిపోయాయి

....మగాళ్ళు ఏదో అన్నారు...ఆడాళ్ళు కాసేపు సిగ్గు పడ్డారు...తర్వాత తలలూపి ప్లేసులు మారారు...వ్యవహారం అర్తమైంది... '... ఛీ...ఆపేయి...' అని అరిచాను... వికాస్ మాట్లాడకుండా ఆపేశాడు...కాసేపు మవునం '....ఎంత సిగ్గు లేని వ్యవహారం...' అన్నాను.కాసేపుతర్వాత.... '...వాళ్ళిష్టం...రెండుజంటలూ సేఫేగా...ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు...'అన్నాడు నన్ను దగ్గిరకి తీసుకుంటూ... '...మరీ అంత పబ్లిక్ గానా!...' అన్నాను అతడి లో ఐక్యమైపోతూ...'...చాటుమాటు గా ఐతే పర్లేదా...' అన్నాడు....'...ఛీ...' అని అతడి నోరు నా పెదాల్తో మూసేశాను... ....తర్వాత ఆ సిడి ని మళ్ళీ పూర్తిగా చూశాము......

‘...నువ్వు కూడా స్టెరిలైజ్ చేయించుకోవచ్చుకదా సంధ్యా...' అన్నాడు కొద్ది రోజుల్తర్వాత….. ఢిల్లీ కెళ్ళడానికి ఓ రెండునెల్ల ముందు...' నువ్వు చేయించుకుంటానన్నావు కదా,మళ్ళీ నేనెందుకూ....' అన్నాను... '...నేనైనా,నువ్వైనా...ఎవరితోనైనా పొరపాటు చేస్తే ఇబ్బంది ఉండకూడదని...'అన్నాడు నవ్వుతూ...పదిహేను రోజులదాకా వికాస్ తో మాట్లాడలేదు...కాళ్ళా,వేళ్ళా పడ్డాడు.... ఢిల్లీ కి నేను, పిల్లలు రామన్నాను.....నీకిష్టం లేని పనేదీ చేయనని….చేయించనని…. పిల్లలమీద ఒట్టేయమన్నాను....'...నీ మీద, పిల్లల మీద ఒట్టు...' అన్నాడు... అప్పట్నించీ రకరకాలుగా తంటాలుపడ్డాడు వకూ!...నన్నొప్పించడానికి...అని ఆగాను...
"...అది సరే...ఇంతకీ వికాస్ స్టెరిలైజ్ చేయించుకున్నాడా?...లేదా??..." అని అడిగింది వకుళ..."...నా మొగుడు స్టెరిలైజ్ చేయించుకుంటే నీకేం?...లేకపోతే నీకేం??..." అన్నాను కొంటెగా!...దాని గొంతులో ఆతృత గమనించి... అదో రెండు క్షణాలు మాట్లాడలేదు..."...పోనీ!...మధు చేయించుకున్నాడో లేదో చెప్పు..." అంటూ దాన్ని రెచ్చగొట్టాను..."...దూరంగా ఉన్నావు కనుక బతికిపోయావు...లేక పోతే రక్తం వచ్చేటట్లు పిక్క పాయసం పెట్టేదాన్ని...ఏమే?...మగాడిచేత కుతితీరా దున్నించుకున్నతర్వాత...సోలెడు వీర్యం పూరెమ్మల లోతుల్లో పడితేగానీ నీకూ,నాకూ తృప్తి ఉండదని తెలుసుగా?..." అంది వకుళ కోపంగా! సరదాకన్నాను వకూ!...నాకు తెలీదా?...అందుకోసమే వికాస్ ని హెల్మెట్

పెట్టుకోనీను...వీలున్నంతకాలం చిన్నాడికి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేసి నడిపించాను ...గత ఏదెంది నెలలనుంచీ వికాసే మేనేజ్ చేస్తున్నాడు..." అన్నాను దాన్ని మాటల్తో దువ్వుతూ..."...అదెలా?..." అని అడిగింది వకుళ వదలకుండా!.. "...ఏముందీ...నా హీట్స్ టైంలో వీలైనంతవరకూ దూరంగా ఉంటాడు...మేమిద్దరిలో ఎవరైనా రెచ్చిపోతే...సాధారణంగా నేనేలే...తనూ ఓర్చుకోలేక...నా మీద పడి నేను రెండు మూడు సార్లు కార్చుకునేదాకా వాయించేసినా,తను మాత్రం ...అవుటయేటపుడు...దాన్ని... పూర్తిగా బయటికి లాగేసి పక్క మీద వదిలేసేవాడమ్మా! ... రెమ్మల్లో చల్లారని కుతి ఓవైపూ...బెడ్షీట్ లని ఉతికే అలసట మరో వైపూ ...ఒంటిని కాల్చేస్తూంటే తట్టూకోలేక చచ్చేదాన్ననుకో ..." అన్నాను....
"...నువ్వెందుకూ ఉతకడం? మీ నూకాలమ్మ ఉందిగా?..." అంది వకుళ... దానికీ తెలుసు నూకాలమ్మ..."ఆ...దాంతోనే చిక్కు... "...మాయదారికాలం..ఏం పామిలీ పానింగో...(...ఫామిలీ ప్లానింగో...)అబ్బాయి బయటికి లాగేసుకోకుండా నడుం చుట్టూ తొడలు బిర్రుగా పెనవేయలేక పోయావా పిల్లా!...ఓ ఆడకూతుర్ని కూడా కనుండేదానివీపాటికి..." అంటూ ఎత్తిపొడిచేది...దాని బాధ భరించలేక నేనే ఉతుక్కునేదాన్ని.." అన్నాను...."...సరేలే!...నీ కధ కానీ!!..." అంది వకుళ కాస్త చల్లబడి..."...అమ్మయ్యా..." అని మనస్సులో అనుకొని మళ్ళీ మొదలెట్టాను...


‘…ఢిల్లీ వచ్చింతర్వాత పెద్దల అదుపు పోవడంతో మరింత రెచ్చిపోయాడు వకుళా… .."..ఎంతిష్టమైనా రోజూ అదే వంకాయ కూర తింటామా.! ...ఎంత నచ్చినా ఎప్పుడూ ఒకే చీర కడ్తావా!! '...లాంటి పుచ్చు పోలికలతో మొదలెట్టి ప్రతీ సంభాషణ్ని అటువైపు తిప్పేవాడు.....ఆంధ్రా నుండి వచ్చేపుడు ఆరెనెల్ల క్రితం కొన్న కారు కూడా తెచ్చుకున్నాం, నీకు తెలుసుగా!...నేను కాలేజీకి వెళ్ళడానికి వీలుగా ఉద్దేశ్యంతో " ఎన్ని కొత్త,కొత్త మోడల్స్ వస్తున్నాయో! మరో కారు కూడా కొందామా!"అన్నానే ఓరోజు..."ఎందుకూ?ముచ్చటేస్తే ఎవరితోనైనా మార్చుకుందాం! కార్ నైనా...పార్ట్నర్ నైనా!"అన్నాడే కన్ను గీటుతూ... దాంతో వికాస్ కి చెప్పకుండానే మనమెళ్ళి స్కూటర్ కొన్నాంగా... ఆ రాత్రి ఒక రౌండ్ అయిన తర్వాత '...నీ వీలు చూసుకుని మార్చుకోడానికా!?...' అన్నాడు చిలిపిగా కన్నుగీటి…రెండు రోజుల దాకా వికాస్ ని దగ్గరకి రానీయలేదేనేను!

…..ఒకసారి ఏకంగా '...శీలం అంటే ఏమిటి? ఎక్కడుంటుంది?? వ్యక్తి మనస్సులోనా...లేక తొడల మధ్యా???....'అని వాదించడం మెదలెట్టాడు.... '....కట్టుబాటు లేక పోతే సమాజం భ్రష్టమౌతుంది...బైట పడితే పరువు పోతుంది...పిల్లల భవిష్యత్తు నాశనమౌతుంది...' అన్నాను. '..దంపతులిద్దరూ వొప్పుకుని తమ బాధ్యతల్ని మర్చిపోకుండా చేస్తే ఏంకాదు...ఆకళ్ళు చంపుకుని బతకక్కరలేదు... 'అన్నాడు... '....కడుపో,కాలో వస్తే.!...రోగాలు తగులుకుంటే !!....' పిచ్చి ఆలోచనలు మానేయి...అని వారించాను'....స్టెరిలైజేషన్ గురించి నీకు నేనేం చెప్పగల్ను!.... రోగాలంటావా!!...మనం చాలా సెలక్టివ్ గా ఉందాం!..అందం, ఆరోగ్యం, స్వాప్ లో ఆసక్తి ఉన్న జంటలనే ఎంచుకుందాం!!..."అంటూ నా బుర్ర తినేశాడే! " ఆలోచించి చెప్తా"నని దాటేస్తున్నాననుకో! ఈ వాదన సరైందో కాదో నాకు తెలీదు…ఈ మార్పు నాకిష్టమా! అని అడిగితే సమాధానం చెప్పలేని పరిస్థితి , నేనూ ఉప్పుకారాలు తింటూన్న దాన్నే... అందుకే చుట్టూ వాతావరణం, అవకాశాలు, అన్నిటికీ మించి మెగుడి ప్రోత్సాహం ఉన్నా...అటు వికాస్ ని…ఇటు నా మనస్సుని అదుపులో ఉంచుకోవడానికే స్టెరిలైజేషన్ చేయించుకోకుండా గడుపుకొస్తున్నాను వకుళా!......ఎప్పుడు లొంగిపోతానో అని భయపడి ఛస్తున్నానమ్మా అప్పట్నించీ…." అంటూ నా బాధ వెళ్ళబోసుకున్నాను…

….కొద్దిసేపిద్దరం మౌనంగా ఉన్నాం.... '...నువ్వేమంటావ్ వకూ!...' అని అడిగి... '...నీకీ బాధల్లేవు...మధు నిన్ను పువ్వుల్లో పెట్టి చూసుకుంటాడుగా...' అని నేనే సమాధానం చెప్పాను... "…మధు సంగతి చెప్తాలే.... పోనీ వికాస్ ముచ్చట తీర్చవే...ఆ తర్వాత మన ముచ్చట తీర్చుకోవచ్చు..." అంది వకుళ. "...ఏమిటో ఆ ముచ్చట్ట్లు.."...అన్నాను ఏమీ తెలియనట్లు...."...ఫోజు కొట్టకే...నీకు మధు మీద....నాకు వికాస్ మీద మోజుందని మనిద్దరికీ తెలుసు….కాదంటే ముందే మన ముచ్చట .....తర్వాతే మొగుళ్ళ ముచ్చట.... ఎప్పుడూ మొగుళ్ళకి బానిసలుగా బ్రతకాలేంటి మనం...."....అంది వకుళ కాస్త ఆవేశంగా…. నేనేం మాట్లాడ్లేదు…"…ఇంతకీ నువ్వు ఒప్పుకున్నావా లేదా??....తొందరగా చెప్పు....సస్పెన్స్ తో చస్తున్నాను..' అంది వకుళ కాసేపుతర్వాత... 'పూసగుచ్చినట్లుచెప్పమన్నావుగా,ఓపికపట్టు' అంటూ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేశాను….

…..గత నెల పార్టీకి వికాస్ కంపెనీ చైర్మన్ అండ్ సిఈఒ, 45 ఏళ్ళ మదన్ గోయల్ కూడా వచ్చాడు...చూడనికి రిజర్వుడుగా అనిపించాడు...పెద్దగా నన్ను తేరిపార చూడలేదు...మామూలుగానే అందరితోపాటు ఆయనతో కూడా డాన్స్ చేస్తూంటే మీది జెనిటిక్సా అని అడిగాడు...అవున్నాను... పిహెచ్.డీ లో ఏమిటి టాపిక్ అని అడిగాడు...చెప్పాను '...నాగురించి వివరాలెలా తెలుసుకున్నాడు...' అని ఆశ్చర్యపోతూ...మధ్య బ్రేక్ లో నాపక్కన కూర్చొని జి.యమ్.విత్తనాలు...ఇబ్బందులగురించి చర్చ మొదలెట్టాడు...వాళ్ళ కంపెనీకి దాంతో ఏమీ సంబంధం లేక పోయినా...నా రోజూ టాపిక్ కావడంతో క్లాస్ రూం ఉపన్యాసం మొదలెట్టాను...పావుగంట అయిందని కూడా గమనించలేదు...చుట్టూ నిశ్శబ్దం... ... చూస్తే అందరూ చుట్టూ ఉన్నారు...మదన్ సర్ మొహంలో చిలిపి నవ్వు గమనించి ఆపాను...ఆయన నన్ను కావాలని వాగించాడని అర్థం అయింది...ఎర్రబడ్డ మొహం తో కింది చూపులు చూస్తూంటే కానిఫిడెంట్ యంగ్ లేడీ అని కాంప్లిమెంట్ పడేసి వెళ్ళిపోయాడు...

'...మీ మదన్ సర్ ఒక్కడే నన్ను తినేసేట్లు చూడలేదు…డిగ్నిఫైడ్ గా ఉన్నాడు' అన్నాను పార్టీ అయి ఇంటికి వస్తూంటే...'...అందుకోసమేనేమో! ...పార్టీలో ఎక్కువసేపు ఆయన తో కబుర్లూ...డాన్స్ లూ!! ' అన్నాడు అన్నాడు వికాస్ కొంటెగా కన్నుగీటి...నాకొళ్లు మండిపోయింది..."...అయినా నువ్వేంటీ!...ఆ మాధురీ మేడంని పార్టీ అయే వరకూ వదల్లేదు? పైగా ఆవిడకి అతుక్కుపోయి డాన్స్ చేశావ్??...అతగాడెవడో...తరుణ్ మిత్రో అనుకుంటా...‘ ...సాలా నే పటాలియా మాధురీ భాభీకో!...’అంటున్నాడు మరోడితో...నాకు హిందీ రాదనుకుని...నన్ను చూసిన వాళ్ళావిడ స్మిత... ష్... వో హిందీ జాన్తీ హై...అంది మొగుడ్ని గిల్లుతూ... నేను విననట్లు నటించాల్సొచ్చింది...ఎందుకీ పాడుగోల! మనకీ పార్టీలొద్దు...ఈ ఉద్యోగాలొద్దు ...వెనక్కెళ్లిపోదాం ...ఎప్పుడొచ్చినా నా పోస్ట్ నాకుంటూందని మా ప్రొఫెసర్ హామీ ఇచ్చాడు... నీకు ఇంకా పాత జాబ్ లోకెళ్ళిపోడానికి అవకాశం ఉందిగా!!..." అన్నాను కోపంగా...


"... ఈ సర్కిల్లో ఇటువంటివన్నీ మామూలే సంధ్యా!...మాధురీ మేడంతో టైం గడపడం అంటావా...నీకు తెలుసో తెలీదో!...ఈ కంపెనీలో మేజర్ వాటాదారు ఆవిడ నాన్న... పైగా ఆవిడ హెచ్ ఆర్ చీఫ్...అధికారమంతా ఆవిడ చేతిలో ఉంది...ఆవిడని, ఆవిడ మొగుడ్నీ మంచి చేసుకోవడం అవసరం...బాగానే మొదలెట్టావ్ ... ఈపైనేం చేస్తావో!...నీదే భారం!!..." అన్నాడు వికాస్... తన ఆలోచన చూచాయగా అర్థమైంది..."...ఏమిటి నీ ఉద్దేశ్యం?..." అన్నాను ఆవేశంగా...ఇంతలో ఇల్లుచేరిపోయాం... 'పిల్లలు నిద్దరోతున్నారు' అన్చెప్పి ఆయా వెళ్ళిపోయింది....ఈలోగా వికాస్ కి ఫోను '...యస్స్ సర్...యస్స్ సర్....'లు మొదలయ్యాయి... విసుగెత్తి బాత్రూం కెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి బట్టలు మార్చుకొచ్చాను...నా కోపం కాస్త చల్లారింది... నేను కనిపించగానే వెలిగి పోతూన్న మొహంతో నన్ను చుట్టేశాడు వికాస్...'.మా మదన్ సర్ ని బ్రహ్మాండంగా ఇంప్రెస్ చేశావు... ’ అన్నాడు…
'...ఏమిటో నేను చేసింది... అక్కడ నాకన్నా అందగత్తె లెందరో ఉన్నారు...' అన్నాను గర్వంగా... '...మదన్ సర్ కి తెలివైన మరదళ్ళంటే ఇష్టం...అందులో మంచి ఫిగరున్నవాళ్ళంటే పడిచస్తాడు....మాధురీ మేమ్ ని కూడా బుట్తలో వేసేశావ్... నీ అందాలు అనవసరమైన చోట్ల చూపించక పోవడం… పార్టీలవగానే వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం...ఇవి ఆవిడకి బాగా నచ్చాయిట...అంచేత టెన్షన్ లేన్ ఫామిలీ అని నాకన్నా సీనియర్ల నిద్దరినొదిలేసి కొత్త ప్రాజెక్ట్ నాకే ఇచ్చారు…దీంట్లో సక్సీడ్ అయితే నాకో పెద్దజంప్ గ్యారెంటీ.. 'అన్నాడు నన్నమాంతం పైకెత్తి గిరగిరా తిప్పేస్తూ....


'...నాకన్నా నువ్వు బాగా నచ్చుంటావ్ ఆవిడకి...ఆ తరుణ్ గాడన్నది కరెక్టే...అందుకే ఇవరితోనూ డాన్స్ చేయని మీ మేడం నీతో డాన్స్ చేసింది... అబ్బా...ఆపు వికాస్...కళ్ళు తిరుగుతూన్నాయి... ఇటువంటివి మానేసి...సీరియస్ గా ఆపని మీదుండు...' అన్నాను...అతడి మెడ చుట్టూ చేతులు పెనవేస్తూ... '...కళ్ళు తిరుగుతూన్నాయా!..ఎవరితోనైనా తొందర పడ్డావా!!...అందుకోసమే చిన్నాడుట్టింతర్వాత స్టెరిలైజ్ చేయించుకోమన్నాను....' అన్నాడు చిలిపి గా నా కళ్ళలోకి చూస్తూ...

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi