భర్తల మార్పిడి 7

telugu sex stories ..రోజూ ఇలా నలిపితే ఎప్పుడో మెత్తబడుండేవి... క్రితం నెల పార్టీలో రజనీ తివారీ నాకు హిందీ రాదనుకొని అలకామేడం తో ఏమందో తెలుసా...!...లగ్తాహై వహా హాత్ డాల్నేనహీ దేతీ...' అంది ....'...హఫ్తేమే తీన్ చార్ బార్ జిమ్ జాతీహు...'అన్నాను..దాంతో నోరు మూసింది...’అన్నాను గర్వంగా..'అక్కడికి నేనేదో నలపనట్లూ....నీ స్ట్రక్చరే అంత...నా మర్దనాలు నీకు చాలక పోతే వాట్ని నలిపి నస్యం చేసే మగాడినేర్పాటు చేయమన్నావా!చెప్పు,మొహమాటపడకు' అన్నాడే......నీ విషయం,మధు విషయం చెప్దామని '...ఛీ...నువ్వేంచేయక్కరలే..' అ న్నానే గానీ,సిగ్గుతో గొంతుపెకలక తన గుండెల్లో మొహం దాచుకున్నావకూ! అనాగాను ...


..పర్లేదులే...మరోసారి ప్రయత్నించు...తర్వాతేమైంది...’ అంది వకుళ... ’...నువ్వేచూసుకున్నావన్నమాట...గుడ్....ఎవరో చెప్తావా....’ అన్నాడే…. అదేంలేదుబాబూ...బుద్ది తక్కువై అన్నాను....అవునూ....ఇంకెవరెవరి లోయల్లో వెతుక్కుంటున్నావేంటి " ...ఆ గిలిగింతలు..." అన్నాను మాట మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తూ...'...ఏ లోయల్లో పడితే ఆ లోయల్లో వెతకను...వాటి సొంత దార్ల మొగుళ్ళు నీకు నచ్చేట్లుండాలిగా....' అన్నాడు చిలిపిగా....' ...ఛీ...నాకెందుకు నచ్చడం....' అన్నాను మళ్ళీ సంభాషణ ని అటువైపు తిప్పుతున్నాడురా భగవంతుడా అనుకొంటూ వికాస్ పెదాలు మూసేసి మీదికి లాక్కుంటూ.... తను కూడా నా పెదాల్ని జుర్రుకుంటూ నన్నాక్రమించుకున్నాడే!అని ఆగాను... "...ఊఁ...కానీ!!" అంది వకు...

….వికాస్ పొజిషన్ మారుతూన్నప్పుడల్లా అప్పుడేకొలిమి లోంచి తీసిన ఉక్కు కడ్డీ లా వేడెక్కిన అతడి పురుషాంగం నా బొడ్డు ని...తొడల్ని...రెమ్మల్ని బొడిపెని రుద్దుకుందే తప్ప నేను తొడలు పుస్తకంలా తెరిచినా నాలో ప్రవేశించలేదుఎప్పుడెప్పుడా అనే టెన్షన్ తో నా నరాలు తెగిపోతాయనిపించింది ...ఇది చాలనట్లు అప్పడిదాకా నా తొడల మధ్య ఉన్న వికాస్ ఉన్నట్లుండి బయటికి వచ్చి నా బొడ్డుని...పొత్తి కడుపుని ముద్దాడడం మెదలెట్టాడు...నెమ్మదిగా అతడి నడుం నా భుజాలవైపు రాసాగింది...ఒక్క వెంట్రుక లేకుండా మెరుస్తూన్న అతడి పొత్తికడుపుని...కాలిపోతూన్న పురుషాంగాన్ని, బిగువైన వ్రషణాల్ని సున్నితంగా నిమిరాను...వికాస్ రెచ్చిపోయాడు...అతడి అంగాన్ని నా నోట్లోపెట్ట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ నారెమ్మల్ని నాలుక తోరుద్దడం మొదలెట్టాడే

'...వి... కా... స్...నేనాగలేనమ్మా...' అని మూల్గాను...నా నడుం పైకెత్తి అటూ ఇటూ తిప్పుతూ.... '...ఏఏ య్ య్.... తర్వాత...ఇప్పుడొద్దు......'అని గొణిగాను కానీ వికాస్ నా బొడిపెను ముని పళ్ళతో సుతారంగా కొరుకుతూంటూంటే అప్రయత్నంగా అతడి పురుషాంగాన్ని దగ్గరికి లాక్కుని బిర్ర బిగిసిన తన వృషణాల్ని ముద్దులతో ముంచెత్తానే... తన మగతనం పొడవంతా ముద్దులు కురిపిస్తూ గుండు వరకూ వెళ్ళి దాన్నినెమ్మదిగానాలికతో రాయడం మొదలెట్టానే! ..వికాస్ ఇబ్బంది గా కదిలి '...ఊఊ...నోట్లోకి తీసుకో...' అని మత్తుగా అడిగేసరికి సరికి నేను పొంగి పోయా!... '...ఎప్పుడూ తనేనా నన్ను రెచ్చగొట్టేది!...నేనూ చేయగల్ను...'అనుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ అదేపని చేస్తూ వృషణాలని మునిపళ్ళతో సుతారంగా కొరికానే!....

‘...అహ్హ్......ఏయ్ ...సంధ్యా...ఏంటా కొరుకుళ్ళూ!..’ అంటూ దూరంగా జరగబోయాడు... ‘...నా ఒళ్లంతా పళ్లగాట్లతో నింపేసినప్పుడు లేదేమో!...’ అంటూ తన అంగాన్నుచ్చుకుని దగ్గరకి లాగి, నోటికి అంకిన చోటల్లా ‘...దాన్ని...’కొరకడం మొదలెట్టాను...వాట్ని భరిస్తూనే ‘..ఒకసారి...నోట్లోకి తీసుకోవచ్చుగా సంధ్యా! ...చాల్రోజులైంది!!...’అంటూ బ్రతిమాలడం మొదలెట్టాడే...’ అని ఆగాను...ఆరోజు జరిగింది నెమరేసుకుంటూ... ‘...ఇంకేముందీ...

పట్టినంతవరకూ మీ ఆయన మొడ్దని నోట్లో దూర్చుకుని చీకుంటావ్...’ అంది వకుళ... ‘ ...మాటలు వినే రెచ్చిపోయినట్లున్నారు...అమ్మాయిగారు...బూతులు కూడా ఒస్తున్నాయ్...నువ్వు చేద్దుగాన్లే ఆపని...’ అన్నాను దాన్ని మరింత రెచ్చగొట్తూ... ‘...అవకాశం వచ్చినపుడు చీకకుండా వదుల్తానా మీఆయన దాన్ని!!... నాసంగతలా ఉంచు!...నువ్వేం చేశావో చెప్పు ముందు!!...’ అంటూ రెట్టించింది వకుళవికాస్ కంఠం లో జీర వినేసరికి రెట్టించిన ఉత్సాహంతోఇతడిని మరింత రెచ్చగొట్టి నాక్కావలసిన ప్రామిస్ రాబడితే...' అనే చిలిపి ఊహ నా బుర్ర లో మెదిలింది.....వెంటనే అమలు చేశాను….అతడి అంగాన్ని,వ్రషణాల్ని గోళ్ళతో సున్నితంగాదువ్వుతూ...గుండు వరకూనోట్లోకి తీసుకుంటూ…బయటకు తీస్తూ... మధ్య మధ్యలో నాలిక కొనతో దాన్ని నాకుతూ... రెండు క్షణాలు గడిపి ఉన్నట్లుండి తలక్రిందులుగా తిరిగి నాపెదాలు అతని పెదాలకందిస్తూ చేతికి నిండుగాఉన్నబుసకొట్టే పాములాంటి అతని పురుషత్వాన్నినా రెమ్మల మధ్య ఇరికించుకుని నడుము పైకెత్తానే....

... దాంతో అతడి గూటం కొంచమే దిగినా '...ఉహ్..'అని మూల్గక తప్పలేదే....వికాస్ పెదాలపై చిరునవ్వు మెరిసింది...తన అంగాన్ని ఇంకొంచెం దింపినట్లే దింపి బయటికి లాగి నా తొడల పైన...బొడ్డు చుట్టూ, రెమ్మల చుట్టూ రుద్దాడే...నేను కోరిక తో విలవిల్లాడి పోతూ నా నడుముని మెలికెలు తిప్పేస్తూ '...ఊఁ!.. కానీ..’ అంటూ నడుం పైపైకి ఎత్తేశానే...అయినా వికాస్ దిగబడకుండా పూ రెమ్మల చుట్టూ తారట్లాడాడమ్మా...దాంతో ఓర్చుకోలేక .వికాస్ స్...నీఇష్టం.... నీక్కావల్సింది చేస్తాలే …ఊఁ!..ఊఁ!...' అని మూల్గానే...అప్పుడు గెంటాడమ్మా!!మా పదేళ్ళ సంసారం లో వికాస్ ఇలా గెంటడం మెదటిసారి '...అమ్మ్ మ్మా...' అని అరవబోయిన నా పెదాల్ని...రెండు క్షణాలు ఆక్రమించి వదిలేశాడే...కాసేపుదాకా ఊపిరందలేదు...'....ఏమిటామొరటుతనం...' అన్నాను కోపంగా…

'...ఇద్దరు పిల్ల తల్లివి, ..పొర చిరిగిన కన్నెపిల్లలా ఏమిటాఅరుపూ!...పిల్లలు లేస్తారు...' అని వికాస్ నా కంఠాన్ని ముద్దులాడుతూ బుజ్జగించేసరికి కోపం మటుమాయమైంది... '...నువ్వలా రెచ్చిపోతే నేనెప్పుడూ కన్నెపిల్లనే...'అన్నానే...తనని పెనవేసుకుని...అని ఆపాను... '...మధైతే ఎప్పుడూ అంతే...నాకూ అలా "...కలుక్కు..." మనేటట్లు గెంటించుకోకపోతే నాటట్లేదమ్మా...' అంది వకుళ... '...అలాగా...గుర్తంచుకోమని చెప్తాలే మా ఆయనకి...' అన్నాను చిలిపిగా.... ‘.... వికాస్ కూడా అలాగే చేస్తే ఇంక వెరైటీ ఏముంటుంది....ఐనా ఈ మగాళ్ళెప్పుడెలా ఉంటారో చెప్పలేం…...ఊ...చెప్పు..' అంది జీర పోయిన గొంతుతో వకుళ....

‘…అనుకోకుండా గడియారం వైపు చూశానే...పదిన్నర....ఎంత సేపు వాయిస్తాడో చూద్దాం అనుకుంటూ '... ఊ...'అని అతడి చెవి లో వేడి ఊపిరి వదిలాను.. ...వికాస్ తన అంగాన్ని నెమ్మదిగా....బయటకు లాగుతూంటే నా నడుము దాంతోపాటు కొంత వరకు...పైకి లేచి.సడన్ గా మంచం పై కూలబడిపోయింది..'...ప్పక్క్...' అనే చప్పుడు తోపాటు రతి మదపు వాసన ముక్కుపుటాలకు సోకిందే….'...మొదటి గెంటుకే అవుట్ ఐపోయానా...'అనుకుంటూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకున్నావకూ...’ అన్నాను... " నన్నూ కార్పించేస్తున్నావే తల్లీ.. ఆపకుండా చెప్తూపో!.." అంది వకుళ... "అలాగే" అంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టాను

"...కానీ వికాస్ సగం వరకూ నెమ్మదిగా జొనిపి తర్వాత కసి గా చొరబడ్డం....మళ్ళీ బయటికి లాగడం...మరింత వేగంతో మళ్ళీ గెంటడం తెలుస్తూనేఉందే ... స్పీడు పెరుగుతూన్నకొద్దీ స్ప్రింగ్ మంచం ' కిర్...కిర్..." చప్పుడు మెదలెట్టింది.... నేను పూర్తిగా చిత్తడిగా ఐపోయినట్లున్నాను ...బురదలో పరుగెత్తే వాడి అరికాలు చేసేచప్పుడ్లా అతడంగం నా యోని లోచొరబడేటప్పుడు చేసే '...థప్ .థప్....తపక్...థప్థప్....తపక్...తపక్... 'చప్పుడ్లకి తోడు మంచం ' కిర్..కిర్...కిర్కిర్...కిర్కిర్.... 'చప్పుడ్లతో గది దద్దరిల్లిపోతూంది.'...నెమ్మది...పిల్లలు లేస్తారమ్మా....' అంటూతలకట్టు దగ్గరున్న ఊచల్ని గట్టిగాపట్టుకుని వికాస్ నడుము చుట్టూ నా తొడలు పెనవేసి మీదికి లాక్కున్నానే..." అంటూ ఊపిరి పీల్చుకోడానికాగాను..."...ఊఁ..." అంది వకుళ...".... తన మోచేతులపై బరువు మోపి ఒక పక్క నా మొత్తని దున్నుతూ నే మరోపక్క నా రెండు గుబ్బల్ని ఒడిసిపట్టుకుని కొంచెంసేపు ముచ్చికల్ని నలిపి ఆతర్వాత గుబ్బల్ని కసిగా మర్దించాడు....ఆపు బాబూ...నలిగి పోతున్నాను...'అని గోల పెట్టానే....వికాస్ ని పెనవేసుకుంటూ.... '... నీ మనస్సు లోంచొచ్చిందేనా...' అనడిగాడు రొప్పునణచుకుంటూ....అవున్నట్లు తలూపాను....' వాట్నడగనా...' అన్నాడు కొంటెనవ్వుతో...ఇక మాట్లాడలేక వికాస్ తలని నా గుబ్బలమీదికి లాక్కున్నా!...మరి కాసేపు నన్ను దున్ని అవుట్ అయిపోయాడు మా ఆయన... పదకొండు గంటలు లెక్కెటుకుంటూ సొమ్మసిల్లానమ్మా తను వేడిగా నాలోకి చిప్పిల్లుతూంటే..." అన్నాను..."...అరగంటసేపు వాయించాడన్నమాట...ఇంతకీ నిన్నాపనికెలా ఒప్పించాడో చెప్పనేలేదు..." అంది వకుళ బరువుగా ఊపిరిపీలుస్తూ..." చెప్తా విను..." అంటూ కంటిన్యూ చేశాను...

…కొద్ది సేపు తర్వాత బాదాం మిల్క్ వాసన సోకడంతో ఆకలి గుర్తుకొచ్చి,మెలుకువవచ్చింది వకూ!...'....గుడ్....లేచావా....' అంటూ పాల గ్లాసులూ, స్వీట్స్ ఉన్న ట్రే ని పరుపు మీద పెట్టి నా పక్కన కూర్చుని నాకొక గ్లాస్ అందించాడు.....నాఒంటిమీద నూలు పోగు కూడాలేదని గమనించి దుప్పటిని భుజాలదాకా లాక్కొన్నాను.... చెప్పకుండానే వికాస్ నా మనస్సుని గ్రహించగల్డు అనుకొంటూ గ్లాస్ అందుకుని అతడ్ని వైపు అభిమానంగా చూస్తూంటే వికాస్ నా చేతిని సున్నితంగా నిమిరాడు.......

తరువాతి ఎపిసోడ్ రేపు....


మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

 

http://www.telugustorieskathalu.biz/

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi