భర్తల మార్పిడి 16

telugu sex stories ఎందుకమ్మా నీకవంటే అంత కసి...!! ’అన్నాను ఎగూపిరితో...వాచిన నా పెదాల్ని తుడుచుకుంటూ.......మాట్లాడకుండా ఎగసెగసి పడుతూన్న నా స్థనాల్ని తీక్షణంగా చూస్తున్నాడు వికాస్...వాటిని రక్షించుకోడానికి నా ఫేవరిట్ ట్రిక్...అదే...మగాడ్ని బిగువుగా వాటేసుకుని పెదాల్నప్పగించేయడం. ..ప్రయోగించాను...కానీ ప్రయోజనం లేక పోయింది...నా పెదాల్ని జుర్రుకుంటూనే...తన మోచేతులమీద పైకి లేచి... నాగుబ్బల్ని రెండు చేతుల్తో కుదుళ్ళ దగ్గిర ఒడిసి పట్టుకుని కసిగా పిసికేస్తూ...తన పాదాలపైన పైకి లేచి...తన అంగాన్నినా రెమ్మల మధ్య జొనిపి...నడుంని విల్లులావంచి.. .ఒక్కసారి ...కసు...క్కున...నాలోకి జొరబడ్డాడు..."...అమ్మ్మా!..." అని మూల్గుతూ ‘...బుస్సు...’ మనెగజిమ్మానే వకుళా...ఓర్చుకోలేక...ఎందుకో...వికాస్ మళ్ళీ మళ్ళీ అదేపని

చేయడం మొదలెట్టాడే...నాకీ ఆడజన్మనిచ్చినందుకు భగవంతుడ్ని తిట్టుకుంటూ తొడల్ని పూర్తిగా విప్పుకున్నా వకూ!.... "...నువ్వు మరో మగాడికింద నలగడం చూసి రెచ్చిపోయుంటాడులే!...కానీ!! " అంది వకుళ ...తన తొడల మధ్య అరచేతులొత్తుకుంటూ!
"...కావచ్చు...పది నిముషాలు నాఒళ్ళు హూనం చేసింతర్వాత వికాస్ కొత్తగా ‘...ఓహ్...ఓఓహ్హ్...’ అంటూ బిగ్గరగా ఒగరుస్తూ అప్పుడే పగిలిన అగ్నిపర్వతంలోంచి వచ్చే లావా లా మరిగే తన మదాన్ని నాలోకి వదలడం మొదలెట్టాడు...ఆ వేడి ని తట్టుకోలేక నేను నడుంని అటూ,ఇటూ తిప్పుతూ తన అంగాన్ని బయటికి తోసేద్దామని ప్రయత్నించాను...నన్ను కదలనీకుండా నొక్కిపట్టి నాలోకి పూర్తిగా వదిలేసి...మీద సోలిపోయాడు
...కొద్దిసేపటికి ఉన్నట్లుండి పైకి లేచి...‘...లే సంధ్యా...వెళ్ళి ప్రెజంట్ కొందాం...’ అన్నాడు...

...నా బుర్రలో తళుక్కున ఒక చిలిపి ఆలోచన మెరిసింది...పూరెమ్మల్లోచి బైటికి పొర్లిపోతూన్న మదాన్ని పక్కనేఉన్న చీరకొత్తుకుంటూ ’‘...ఉహూఁ... మనమెక్కడికీ వెళ్ళటంలేదు...ప్రెజెంట్ ఇంట్లోనే ఉంది...’ అన్నాను...‘...అదేమిటి!!...’ అన్నాడు వికాస్...ఆశ్చర్యంగా... ‘...ఓ పని చేస్తే ఒక్కదెబ్బకి మూడు పిట్టలు...’ అన్నాను..." ఏమిటో ఆపని...ఎవరో ఆపిట్టలు! "‘... అన్నాడు... ‘...ఊహించు...’ అన్నాను... ‘...నాకు తట్టటంలేదు సంధ్యా నువ్వే చెప్పు...’ అన్నాడు కాసేపు తర్వాత...

‘...నా చేతే చెప్పించాలనా! సరే...మీ మదన్ సర్ ని మాధురీ మేమ్ ని మనింటికే రమ్మందాం...ఆవిడ నిన్నింటర్వూ చేస్తూన్నపుడు నేను మీ సర్ ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాలే!!...’ అన్నావకూ... సిగ్గు ముంచుకురావడంతో కళ్ళు వాల్చుకుని....థాంక్స్ సంధ్యా! మేడంని ఓ పదినిముషాలపాటు మీ నించిదూరంగా ఉంచుతాలే....’అన్నాడు వికాస్... నాచుబుకాన్ని పట్టుకుని ప్రేమగా నా కళ్ళ్లోకి చూస్తూ... తన మొహం లో తెరిపి చూసేసరికి నాకొళ్ళు మండింది...

.... " ...దీనికోసమేగా...నిన్న రాత్రి ...నాకా ...స్పెషల్ ...బర్త్ డే ప్రెజెంట్... ఏర్పాటు చేశావ్..." అన్నాను కోపంగా...మాట్లాడకుండా తలొంచుకున్న వికాస్ ని చూస్తే జాలేసింది..."...మంచి బోణీ...వ్రతం చెడ్డా...ఫలం దక్కింది..." అనుకుని..."...పర్లేదులే వికాస్...నీ ప్రెజెంట్ బ్రహ్మాండం...కానీ...నేను వెంకట్ తో... అంత ...ఆక్టివ్ గా...ఉన్నందుకు నీకు కోపం వచ్చింది కదూ..." అన్నాను తనని కౌగలించుకుంటూ..."...అవును...నా కళ్ళ ముందే...వాడు నిన్ను లేపి...లేపి దున్నుతూంటే...నువ్వు మూల్గుతూనే...వాడి నడుం చుట్టూ తొడలు పెనవేసి ఎదురొత్తులిస్తూంటే...అక్కడే మిమ్మల్నిద్దర్నీ విడదీసి చంపేయాలని పించింది..." అన్నాడు వికాస్...వేగంగా ఊపిరి పీలుస్తూ... నువ్వేగా వాడికి దగ్గరుండి మరీనేర్పించావ్...ఇప్పుడు విచారిస్తే ఏం ప్రయోజనం? ఐనా...వాడి కళ్ళముందే నువ్వు వాడి భార్యని అనుభవించినపుడు...పైగా ఆవిడ .." ఆరూ...తొమ్మిది..." గా నీ మీదెదురెక్కి రెచ్చిపోయినప్పుడు ...తనేమనుకున్నాడో ఒక్కసారి ఆలోచించావా?..." అన్నాను ఓక్షణమాగి... "...నిజమే...వెరైటీ...వెరైటీ... అనుకున్నానేగానీ....నువ్వు వాడికి అంతగా సహకరిస్తూంటే...ఇబ్బందిగానే అనిపించింది..." అన్నాడు వికాస్...తల దించుకుని....

"...ఐతే లే...ప్రెజెంట్ కొనుక్కుని మీ బాస్ వాళ్ల పార్టీకెళ్దాం..." అన్నాను..."...ఉహూఁ ... మదన్ సర్ ని,మేడంని మనింటికి రమ్మని పిలుద్దాం......పని... మొదటిసారి నెప్పనిపించినా దానిమజా మరిగింతర్వాత...మళ్ళీ,మళ్ళీ కావాలని వెంపర్లాడమా... ఇదీ అలాంటిదే..." అన్నాడు వికాస్ కన్ను గీటుతూ... "...ఛీ...కుక్కతోక బాబూ...మీ మగాళ్ళ బుధ్ధి..." అన్నాను చిరుకోపం తో...

" ...అక్కడికి మీ ఆడవాళ్ళది కానట్లు... వాళ్ళకి ఫోన్ చెయ్యనామరి...ఇవాళే అయితే...నీకు ఓపికుండదేమో అని ఆలోచిస్తున్నాను..." అన్నాడు వికాస్ నా వీపు నిమురుతూ... "...పర్లేదులే....ఇదే రైట్ టైమ్... పిల్లలు కూడా ఇంట్లో లేరు... పైగా...నీ ప్రమోషన్ మీద డెసిషన్ రేపే తీసుకుంటారేమో...ఇవాళే కానిచ్చేస్తేనే మంచిది....ఆలస్యం అమృతం విషం...అంటారుగా...అయినా...మిడ్ ఫార్టీస్ లో ఉంటాడుగా మీ గురుడు!...నీ అంత...వెంకట్ అంత...జోరుండదులే...!!...అంచేత తేలిగ్గా తట్టుకోగల్ను...పైగా ఓ పది నిముషాలే అన్నావ్ గా..." అన్నాను నవ్వుతూ...ఆ మర్నాడు కానీ తెలీలేదు వకూ ...నా అంచనా ఎంత తప్పో!!...

"...దట్ ఈజ్ ఎ గుడ్ గర్ల్...ఎన్నింటికి రమ్మంటావ్ వాళ్ళని..." అంటూ ఫోన్ అందుకున్నాడు వికాస్... " ఎనిమిదింటికి రమ్మను... ఫుడ్ కి ఆర్డర్ చేద్దాం...మరోగంటసేపు రెస్ట్ తీసుకుందాం...ఆ తర్వాత తయారు కావచ్చు...ఈలోపల నన్ను ముట్టుకోకూడదు..." అంటూ కళ్ళు మూసుకున్నా,వికాస్ మదన్ సర్ ని ఆహ్వానించడం వినిపించింది ...వికాస్ నా పక్కనే ఉండి మాట్లాడడంతో... "...సో...ఇటీజ్ ఎరేంజ్డ్...థాంక్స్ వికాస్...ఆ టైమ్ లో మేడంని ఎంగేజ్ చేసే భారం నీదే సుమా..."అంటూన్న మదన్ సర్ గొంతులోఉత్సాహం కొట్టొచ్చినట్లు వినిపించింది... "...ఏంటీ...చాలా ఎక్జైటెడ్ గా ఉన్నట్లున్నాడు గురుడు..." అన్నాను..."...ఉండడా మరి!...నీలాంటి స్టన్నింగ్ ఫిగరున్న సేఫ్ గర్ల్ దొరుకుతూంటేనూ!!..." అన్నాడు నవ్వుమొహంతో వికాస్...కళ్ళు మూసుకుంటూ... ..నేనూ కళ్ళుమూసుకున్నాను...

....ఇంతలో నా నడుం మీద వికాస్ చేయి పడింది... "...ఏయ్...దూరం..." అంటూ తోసేశాను..." ...అదేంకాదులే సంధ్యా...ఇందాకా
ఒకదెబ్బకి మూడు పిట్టలన్నావేమిటి
?..." అన్నాడు వికాస్..."...నీకు రెండు...నాకు ఒక్కటి...అన్నాను..."...ఏమిటవి?..." అన్నాడు..."...తర్వాత చెప్తాలే...పడుక్కో..." అన్నాను... "...ఉహూఁ...సస్పెన్స్ భరించలేను..." అన్నాడు పిల్లాడిలా మారాం చేస్తూ... "... ప్రమోషన్ ... అనుకోని...మధురమైన అనుభవం ...నీకు...ఇరవైనాలుగు గంటల్లో ముగ్గురు మగాళ్ళతో అనుభవం...నాకు...".. .అన్నాను..."...ఏయ్...ఇద్దరేగా!...మూడో మగాడెవడు..." ...ఈర్ష్యగా అన్నాడు వికాస్..."...నీతోకలిపితే ముగ్గురవుతారుగా..."అన్నాను చిలిపిగా కన్నుగీటుతూ..."...సర్లే... అనుకోని,మధురమైన అనుభవమేమిటోనాకు!..." అనడిగాడు..

...తొందరెందుకు ...వెయిట్ చెయ్యి...కాసేపట్లోతెలుస్తూంది..." అన్నాను కళ్ళు మూసుకుంటూ......నిజానికి నాక్కూడా తెలీదు వకూ...ఆక్షణానికి...అప్పుడే తట్టింది ఒక ఆలోచన..."...అలా చేస్తే!..." అనుకున్నాను...నా మెదడులో రూపు దిద్దుకున్న ఓ ప్లాన్ ని రివైజ్ చేసుకుంటూ ...."...బ్రహ్మాండం...ఈపని చేద్దాం..." అనుకుని నిద్దరోయాను... "...ఏమిటే అది!?..." అంది వకుళ..."...చెప్తా!..." అని కంటిన్యూ చేశాను...ఏడున్నర దాటుతూంటే మెలకువచ్చింది నాకు...నేను తయారయ్యి వికాస్ ని లేపుదామని మంచం మీదినుండి లేచాను..." ...ఏం డ్రెస్ వేసుకోవాలా..." అనుకుంటూ ఇల్లు సర్దేశాను ... " ...నువ్వా

బొడ్డుకింద చీర కట్టు చీరలో భలే సెక్సీగా ఉంటావ్ సంధ్యా..." అన్న అరవింద్ సర్ కామెంట్ గుర్తుకొచ్చింది... వెంటనే స్నానం చేసి...నిన్న పొద్దున్న విప్పి పడేసిన లైట్ బ్లూ జార్జెట్ చీరని, మన స్పెషల్ బ్లౌజ్ ని, గబగబా ప్రెస్ చేసుకుని... చీరని బొడ్డుకి జానెడు కిందుగా... పిరుదులకి...గుబ్బలకి అతుక్కుపోయేట్లుగా సింగారించి...మైల్డ్ సెంట్ స్ప్రే చెసుకుని వికాస్ ని లేపాను ....కళ్ళు తెరుస్తూనే ...ఈలేసి...నన్ను మీదికి లాక్కోబోయాడు...."...దూరం....ఈ సింగారం మీ మదన్ సర్ కోసం...." అన్నాను ...చిలిపిగా కన్నుగీటి వెనక్కి జరుగుతూ...."...సో వాట్..." అంటూ నన్ను సున్నితంగా దగ్గరకి లాక్కుని...లైట్ గా కిస్ చేసి బాత్రూం వైపు పరిగెత్తాడు వికాస్...
...కరెక్ట్ గా అనుకున్న టైంకి దిగారు గోయల్ దంపతులు..."...వాళ్ళొచ్చారు..." అంటూ వికాస్ ఎదురెళ్ళాడు... భుజాల చుట్టూ పవిటెని కప్పుకుంటూ నేనూ తన వెనకే నడిచాను... "...ఇదెందుకూ!?..." అన్నాడు వికాస్ దాన్ని గుంజుతూ..."...నీకు తెలియదు...ఊర్కో..." అంటూ "...నమష్కార్ సర్ ...నమష్కార్ మేడం.. .అంటూవాళ్లని గ్రీట్ చేస్తూ పవిటెని నిండుగా కప్పుకునే నెపంతో మదన్ సర్ కి మాత్రమే నా పల్చటి పొత్తికడుపుని, లోతైన బొడ్డుని, నిండైన స్థనకోణాన్ని క్షణకాలం ప్రదర్శించాను... "...హలో సంధ్యా... హల్లో వికాస్..." అంటూ మదన్ సర్ కళ్లతోనే నా అందాల్ని జుర్రుకుంటున్నాడు ...సిగ్గులొలకబోస్తూనే ఓరకంటితో ఆయన్ని పరాయించి చూశాను ... ఆరోజు పార్టీ లో నే ఆయన్నిసరిగ్గా గమనించలేదు...మాంచి ఫిట్ గా ఉన్నాడతడు ....వికాస్ కన్నా కొంచెం పొట్టి... ఎర్రటి మనిషి ...బ్రౌన్ టీషర్ట్ లోంచి ఆయన విశాలమైన ఛాతీ, బలమైన దండలు కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తున్నాయి... బ్లాక్ జీన్స్ లో ఆయన బలిసిన తొడల సైజు చూసే సరికి నాకొళ్ళు గగుర్పొడిచింది...నా ప్లాన్ సక్సెస్ ఐతే...పావుగంట బదులు రాత్రంతా నలగాలేమో వాటికింద! ...భగవాన్..." అనుకుంటూ మేడం వైపు చూపు తిప్పాను....
...అప్పటికే..." మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ మేమ్..మీ చీర బ్యూటిఫుల్...మీకు బాగా నప్పింది!...సంధ్యని కూడా తీసుకోమంటా!...కాపోతే కొంచెం లైటర్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి..." అంటూ వికాస్ ఆవిడ్ని ఆరాధనగా చూస్తూ,ఏదో మాట్లాడేస్తున్నాడు..."...థాంక్స్ ..." అంది మాధురీమేమ్ కొంగుని భుజాల చుట్టూ నిండుగా కప్పుకుని కొసని నడుందగ్గర దోపుకుంటూ..."...పల్చటి పొత్తికడుపు ఈవిడది..." అనుకుంటూ ఆవిడని పరకాయించి చూశాను... పచ్చటి మనిషి...దిట్టంగా ఉంది... దట్టంగా ఉన్న

గ్రీనిష్ బ్లూ మైసూర్ క్రేప్ చీర కొంగుని భుజాల చుట్టూ నిండుగా కప్పుకున్నా ఆవిడ ఎత్తైన చనుకట్టు అవుట్లైన్స్ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి... "...34DD లాఉంది, ఆకర్షణ, డబ్బు, బోల్డున్నాయి!..." అనుకున్నా,ఈర్ష్యగా... ఆవిడ మెడలో తళతళ లాడిపోతూన్న ఎమరాల్డ్ నెక్లెస్ ని చూసి... ఓ పక్క మాట్లాడుతూనే ఆవిడ ఒంపుల మీద తారాడుతున్నతన చూపుల్ని కంట్రోల్ చేసుకోడానికి వికాస్ పడుతూన్న అవస్థని గమనించిన మాధురీమేమ్ నవ్వాపుకోడానికి తన ఎర్రటి కిందిపిదవిని మునిపంటితో నొక్కుతూ తలూపుతూంది వికాస్ మాటలకి...

...హాల్లో ఎదురెదురు సోఫాల్లో కూర్చుని కాసేపు పిచ్చాపాటీ మాటల తర్వాత డ్రింక్స్ తెస్తానంటూ వికాస్ లేచాడు..."...నాకు సాఫ్ట్ డ్రింక్..." అంది మాధురీ మేమ్..."...నాకూనూ..." అంటూ జతకలిపాను...మగాళ్ళకి విస్కీ, మాకు లిమ్కా తెస్తూ మంద్రమైన మ్యూజిక్ ఆన్ చేశాడు వికాస్... నెమ్మదిగా సిప్ చేస్తూ కాసేపు కబుర్ల తర్వాత..."...కమ్...సంధ్యా! డాన్స్ చేద్దాం!..." అంటూ నావైపు చెయ్యి చాపాడు మదన్ సర్... గ్లాస్ టీపాయ్ మీదపెట్టి లేచాను... బెరుకుగా మాధురీ మేమ్ వైపు చూస్తూ... "...రండి మామ్...మా పిల్లల పెయింటింగ్స్ ని, ఇంటిని చూద్దురుగాని..." అంటూ వికాస్ దారితీశాడు...నావైపు ఓ భావగర్భితమైన చూపు విసిరి..." తరవాత చూపిస్తుందిలే సంధ్య...మనంకూడా డాన్స్ చేద్దాం..." అంటూ హాల్ మధ్య కి దారితీసింది మాధురీమేమ్...
...కొద్దిగా మాడిన మొహంతో... ఆవిడకి రెండడుగుల దూరం మెయింటైన్ చేస్తూ మొదలెట్టినా...కాసేపట్లో ఆవిడేదో అడుగుతూంటే,నవ్వుమొహంతో సమాధానాలు చెప్తూ... లయబధ్ధంగా కదలడం మొదలెట్టాడు వికాస్...మదన్ సర్ దగ్గరకి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూన్నా అడుగు దూరం మెయింటైన్ చేస్తూ, అప్పుడప్పుడు మ్యూజిక్ బట్టి...ఆయనకి దగ్గరగా అడుగేసి...నా గుబ్బల్ని ఆయన ఛాతీకి తగిలీ తగల్నట్లుగా భుజాల్ని కుదుపుతూ లయగా కదుల్తున్నాను... నాతో మాట్లాడుతూన్నా...ఆయన చూపులు నా స్థనాల లోయ మీదే ఉంది.మ్యూజిక్ టెంపో పెరిగింది...కావాల్నే నా భుజాల్ని, స్థనాల్ని,

నడుంని మరింత సెక్సీగా, వయ్యారంగా కదుపుతూ డాన్స్ చేస్తున్నాను....
...ఉన్నట్లుండి మదన్ సర్ నా నడుం చుట్టూ చేయేసి మీదికి లాక్కున్నాడు...నా గుబ్బలు అప్పచ్చుల్లా ఒత్తుకుపోయాయ్...ఆయన చాతీకి... ఆయన అర చెయ్యి నా వీపు ని అరక్షణం నిమిరింది..."...బ్రాసియర్ వేసుకోపోయినా ఎంత బింకంగా ఉన్నాయి సంధ్యా నీ స్థనాలు! వికాస్ ఈజ్ ఎ లకీ ఫెలో!!..." ...అని,తన చేతుల్ని నా నడుం మీంచి పిరుదుల మీదికి జార్చి వాటిని సున్నితంగా పిసుకుతూ..."...నాక్కూడా కొంచెం లక్ ఇప్పిస్తాడేమో కనుక్కోవాలి..." అన్నాడు...కన్నుగీటి...ఎర్రబడ్డ మొహంతో ఎడంగా జరిగి ఓరగా వికాస్,మేమ్ ల వైపు చూశాను...వాళ్ళు మమ్మల్ని పట్టించుకున్నట్లు లేరు...మాధురీ మేమ్ లయబధ్ధంగా ,అందంగా,సునాయాసంగా కదుల్తూంది...వికాస్ చూపులు ఆవిడ వంపుల్ని తడుముతున్నాయి... ఆవిడ పట్టించుకోనట్లు నటిస్తూ చిరునవ్వుతో వయ్యారంగా అడుగులేస్తూనేఉంది "...గ్రేస్ ఫుల్ మూవ్మెంట్స్ మేమ్ మీవి... భరతనాట్యం నేర్చుకున్నారనుకుంటా!..." అంటున్నాడు వికాస్ మ్యూజిక్ ఆగగానే చప్పట్లు కొడ్తూ... "...థాంక్స్... అవును... కానీ చాలారోజులైంది...ప్రాక్టీస్ చేసి..." అంటూంది మాధురీమేమ్ కందిపోయిన మొహంతో...

తరువాయి భాగం రేపు


మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

 

http://www.telugustorieskathalu.biz/

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi