భర్తల మార్పిడి 18

telugu sex stories రెండ్రోజుల తర్వాతకూడా ఙ్ఞాపకాల్తో నిన్ను వణికించాడంటే...రసికుడే అతగాడు...ఏం సమాధానం చెప్పాడేంటి?..." అంది వకుళ...సన్నగా వణుకుతూన్న నా శరీరాన్ని చూస్తూ..."... ఛీ!...పోవే!!..." అని "...ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్..."అంటూ నన్నందుకోడానికి మరోసారి చేయి జాపితే తప్పించుకుని మాధురీ మేమ్ పక్కన కూర్చున్నాను...అంటూ కంటిన్యూ చేశాను."...మీ ఆయనే ఫాస్ట్ లేమ్మా!...ఇందాకే డబల్ హారన్స్ పడ్డాయి నాకు..." అందావిడ నన్ను మాటల్తో దువ్వుతూ!...ఇంతలో స్లో డాన్స్ మ్యూజిక్ స్టార్ట్ చేసి డ్రింక్స్ ట్రే పుచ్చుకొచ్చాడు వికాస్...తలో గ్లాస్ పుచ్చుకుని ఓ గుటకేశాం...
... "...తొందరగా పూరి చెయ్యండి...ఆ తర్వాత డిన్నర్..." అన్నాడు వికాస్... "...సరే!..." అంటూ మరో రెండు గుటకల్లో పూర్తి చేశాం నే నూ ,మాధురీ మేమ్... "...తియ్యగా ఉన్నాఈసారి డ్రింక్ మరింత

ఘాటుగా ఉంది కదూ సంధ్యా!..." అంటూంది మేమ్..."...అవును దీదీ...ఒళ్లంతా మత్తుగా అయిపోయింది...ఏం కలిపారో ఈ మగాళ్ళు..." అన్నానుకోపంగా... "...మీ సాఫ్ట్ డ్రింకే సంధ్యా!...కాపోతే ఓ రెండు చుక్కలు లేడీస్ డ్రింక్...అదే...జిన్ కలిపాను..." అన్నాడు వికాస్ "...మరో డాన్సు చేద్దామా వికాస్!..."అంది మాధురీ మేమ్, సోఫాలోంచి లేస్తూ..."...షూర్ మేమ్..." అంటూ ఆవిడ చెయ్యందుకున్నాడు వికాస్... అప్పటికే మదన్ సర్ నా జబ్బ పుచ్చుకుని లేవదీస్తున్నాడు "తప్పదురా బాబూ!" అనుకుంటూ లేచి...ఆయన కౌగిలిలో ఒదిగిపోయి నెమ్మదిగా కదులుతూ రెండో జంట వైపు చూశాను...
...మాధురీ మేమ్ వికాస్ మెడ చుట్టూ చేతులేసి, తననంటుకుపోయి నెమ్మదిగా కదులుతూంది... జాకెట్లోంచి ఉబుకుతున్న తన భార్య గుబ్బల్ని చూస్తూ..."...గుడ్ వర్క్ సంధ్యా! మీ దీదీని చాలా ఫాస్ట్ గా ఒప్పించావ్!...ఆవిడకిది ఫస్ట్ టైమ్...వికాస్ ఈజ్ ఎ లకీ ఫెలో!."అంటూ నా పిరుదుల్నొడిసి పట్టుకుని తన మొత్తకి బలంగా అదుముకుని నా పెదాలందుకోబోయాడు మదన్ సర్..."...మీరుకాదేంటి?..." అన్నానే తెచ్చి పెట్టుకున్న కోపంతో మొహంపక్కకి తిప్పుతూ!..."...నేనన్నానా ఆమాట!?..." అంటూ మొరటుగా నా పెదాల్ని ఆక్రమించుకున్నాడే! "...ఛీ...ఏమిటిది సర్!?...దీదీ చూస్తున్నారు!...కనీసం డిన్నర్ అయేదాకా అయినా ఆగండి..." అని గొణిగానే....ఓ క్షణం తర్వాత పెదాల్ని విడిపించుకుని..."...సర్ కాదు, జీజాజీ...విందు భోజనం ముందు ఎపిటైజర్ ఉండాలిగా! ...ఏమంటావ్ వికాస్!?..." అన్నాడాయన...నన్ను ఎత్తేసుకుని పక్కనే ఉన్న గెస్ట్ బెడ్ వైపు దారితీస్తూ!...సిగ్గుతో చచ్చిపోతూ ,ఆయన మెడ వంపులో మొహాన్ని దాచుకుని ఓరకంటితో వికాస్ వైపు చూశానే!... అంటూ కాసేపు ఆగిపోయాను ఆరోజు

ఙ్ఞాపకాలతో తడిబారిన పూరెమ్మల్ని ఒత్తుకుంటూ!..." ...నిన్ను చూస్తే ఈర్ష్యగాఉందే!...ఏమన్నాడేంటి వికాస్..." అంది వకుళ ఎర్రబారిన మొహంతో...
..."...వెరీ రైట్ సర్!... ప్లీజ్ గో ఆన్!... మీరేమంటారు మేమ్!..." అని మాధురీ మేమ్ ని అడిగాడే చాలా మర్యాదగా! "...ఇంకా మేమ్ ఎందుకూ!...మాధురీ అను..." అందావిడ సిగ్గుగా కళ్ళు వాల్చుకుంటూ...మరో క్షణం ఆగకుండా..."...ఒద్దమ్మా! నేను చాలా బరువు!..." అంటూన్నఆవిడ అభ్యంతరాల్ని పట్టించుకోకుండా ..."...ఓకె...మాధురీ భాభీ..." అంటూ ఆవిడని అమాంతం ఎత్తేసుకుని, మెట్ల మీంచి మాస్టర్ బెడ్ వైపు పరిగెత్తాడే వికాస్!!... " మదన్ సర్ చూస్తే ఏమనుకుంటాడో అని భయపడి ఆయనకి నా పెదాల్నప్పగించేశాను... నన్ను గెస్ట్ బెడ్ లోకి మోసుకెళ్ళేసరికే ఆయన కొద్దిగా ఒగరుస్తున్నాడు నెమ్మదిగా ఆయన చేతుల్లోంచి కిందికి జారి, కళ్ళు వాల్చుకుని, సిగ్గులొలకబోస్తూ బెడ్ వైపు ఓ అడుగేశాను... తొందరగా ఆయన కుతి తీరిస్తే భోజనం చెయ్యచ్చని...కానీ ఆయన చెయ్యుచ్చుకుని నన్నాపి, మోకాళ్ల మీద వాలి, ఎడం చేత్తో నా పిరుదుల్ని సుతారంగా నొక్కి, అదే చేత్తో నడుంని నిమురుతూ, బొడ్డు చుట్టూ ముద్దులు కురిపిస్తూనే తన కుడి చేతిని చీర కుచ్చెళ్ల లోపలికి జొప్పించి, పొత్తికడుపుని నిమరడం మొదలెట్టాడు...

...నాకు పులకింతలు మొదలయ్యాయి..."...లైట్ ఆర్పేస్తానుండండి జిజాజీ!..." అంటూ కిటికీ వైపు చూశాను భయం,భయంగా..."...అవసరం లేదు..." అంటూ ఎడం చేత్తో పక్కనే ఉన్న కర్టెన్ ని సవిరించి, కుడిచేతివేళ్ళని మరింత లోపలికి జొప్పించి, చూపుడు వేలు,బొటకన వేళ్ళ కాంబినేషన్తో నా బొడిపెని ఒత్తాడమ్మా!...నాకు ఒళ్ళు ఝల్లుమనడంతో ఓ అడుగు వెనక్కేశాను...నా పెట్టీ కోట్, చీర, కుప్పగా నేలకి జారాయి." ఇంట్లోనేకదా!" అనిపాంటీ వేసుకోపోడంతో ఒంటిమీద బ్లౌజు తప్ప ఏం మిగల్లేదు...అరచేతులో మానాన్ని కప్పుకుంటూ మంచం మీద బోర్లా పడిపోయాను...మరో క్షణంలో ఆయన అరచేతులు నా పొత్తికడుపు కిందికి జొరబడ్డాయి...అతడి ఓ చూపుడు వేలు నా బొడ్డు లోతుని కొలుస్తూంటే, మరో చూపుడువేలు,బొటకన వేళ్ళ కాంబినేషన్ నా పూబొడిపెని ఒత్తడం మొదలెట్టింది...సిగ్గుముంచెత్తడంతో తప్పించుకుందామని నడుం పైకెత్తాను... నా పిరుదుల మధ్య గాడిలో కాలిపోతూన్న అతడి పురుషత్వం తగిలేసరికి..."...ఏ తప్పుడు దాంట్ళోకి జొరబడతాడో ఇతగాడు!..." అని భయం వేసి.....తొడలు లాక్ చేసుకుని కళ్ళు మూసుకున్నానమ్మా!...అతగాడు తన బట్టలెప్పుడిప్పేసుకున్నాడో! నా పెట్టీకోట్ ఎలా జారిందో ...తెలీలేదు వకూ!...అన్నాను ఎగూపిరితో... "... మగాళ్ళు బట్టలిప్పేసుకోడమెంతసేపు!... ఇక నీ పెట్టీకోట్ సంగతంటావా... నీ నడుం నిమురుతూన్నపుడు ముడి లాగేసుంటాడులే!...అవునూ!! ...నువ్వెప్పుడూ వెనకనించి దింపించుకోలేదా!...ఇది రెండో సారి...నువ్వంతగా భయపడిపోవడం!! " అంది వకుళ...

"...ఛీ! సిగ్గులేనిదానా!...వెనకనించి దింపించుకోవడమేంటే?...అటువంటి పాడు పని నాకిష్టంలేదు...ఎయిడ్స్ రాగలవు...కొంపదీసి మధు నీకలవాటు చేశాడా ఏంటి? నా వల్ల కాదుబాబూ ఆ పాడుపని!..." అన్నాను కోపంగా..."...వెనకనించి దింపించుకోవడమేంటే ఏంటనుకుంటున్నావ్!...అంటే! నువ్వింకా ......స్ట్రోక్...రుచి చూడలేదన్నమాట!!...భలే ఉంటుందిలే! మన మీద మగాళ్ల బరువుండదు...సుఖానికి లోటుండదు...మధు దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్..." అంది వకు కన్ను గీటి... "...ఏంటో ఆ కొత్త స్ట్రోక్!... కాస్త వివరంగా చెప్పచ్చుగా!..." అని అడిగాను సిగ్గుతో ముడుచుకుపోతూనే!... "...ఆఁహాఁ! ఆ మొహంచూడు ...ఏం కోరికతో కాలిపోతున్నావే! ...అయినా తినబోతూ రుచులెందుకూ!... దాంతోనే మొదలెట్తమని చెప్తాలే మధుకి...అయితే!...అది ట్రై చేశాడన్నమాట నీ జీజాజీ!..సరసుడే !!...ఊఁ, కానీ..." అంది వకు బిగ్గరగా నవ్వుతూ నా పక్కన కూర్చుని ‘...ఎందుకు సంధ్యా అంత సిగ్గు!...’ అంటూ కాసేపు నా వీపు నిమిరి...ఉన్నట్లుండి వీపు మీదున్న జాకెట్ లేసులు విప్పేసి ... చేతులు లోపలికి దూర్చి..

.వేళ్ళ గోళ్ళ తో నా గుబ్బల కుదుళ్ళని సున్నితంగా నిమిరాడు వకూ!...దాంతో ఒళ్ళు ఝల్లుమనడంతో సన్నగా వణుకుతూ కొద్దిగా పైకి లేచాను... తన కుడి చేత్తో నా నడుంని చుట్టేసి...ఎడంచేతిని నాతొడల కింద దూర్చి నన్నొక జర్క్ తో తనఒళ్ళోకి లాక్కున్నాడమ్మా... మొహమాటమనిపించి మళ్ళీ మంచం మీద వాలిపోదామని ట్రై చేశాను...బలిష్టమైన తన దండల్తో నా భుజాల్ని నొక్కి నన్ను కదలకుండా చెసి...జాకెట్ ని సుతారంగా చేతులమీంచి జార్చేసి... గుబ్బల్ని రెండర చేతుల్లో ఒడిసి పట్టి...వాట్ని సున్నితంగా రుద్దుతూ...చనుమొనల్ని పుణుకుతూ...నా మెడమీద...చెవితమ్మలమీద ముద్దులు కురిపిస్తూ కొద్దిగా పక్కకి జరిగి ...‘...ఈ పొజిషన్ చూడు సంధ్యా!...ఎంత చక్కగా కనిపిస్తున్నామో!...’ అంటూ చూపుడు వేళ్ళని ముందుకు చాపాడు...అటు వైపు చూసి సిగ్గుతో చచ్చిపోయాననుకో వకూ!!...అని ఓ క్షణం ఆగిపోయాను...ఆ దృశ్యం కళ్లలో మెదలడంతో...
‘...ఏముందేంటి అక్కడ !?...’ అంది వకుళ... ...ఎదురుగా వార్డ్ రోబ్ తలుపుకి ఫిక్స్ చేసిన డ్రెస్సింగ్ మిర్రర్...దాంట్లో ట్యూబ్ లైట్ వెలుగులో మెరిసిపోతూ ఆరంగుళాలకి పైగా ముందుకు పొడుచుకొచ్చిన నా లేత గోధుమ రంగు గుబ్బలు ...వాటిపైన ఇంకాస్త ముదురు రంగులో అర్థ రూపాయ సైజు వృత్తాల్ని నిమురుతూ...వాటి మధ్య లో పెద్ద సైజు చింత పిక్కల్లాంటి చనుమొనల్నినలుపుతూ...వాటిమీద వీర విహారం చేస్తూన్న మదన్ సర్ ఎర్రటి చేతివేళ్ళు...నా సన్నటి నడుం .. బలిసిన తొడల చుట్టూ ముదురు ఎరుపురంగు బార్డర్ లా ఆయన ఒళ్ళు...కనిపించేసరికి...ఎలా ఐనా సరే...మంచం మీద పడిపోయి నా సిగ్గుల్ని దాచుకోవాలని...ఓరెండు క్షణాలు విపరీతంగా పెనుగులాడానే...కానీ జీజాజీ వదిల్తేగా!!...
...ఏం ప్రయోజనం లేకపోగా నా పిరుదుల మీదా...తొడల లోపల...పూరెమ్మల మీద...వేడి వేడి చురకలు... ‘...ఎందుకు సంధ్యా అంత మొహమాటం? ...నువ్వూ , మీ ఆయనా ఈస్ట్రోక్ ట్రై చేశారా?...బలే మజాగా ఉంటూందిలే! చూడు...’ అంటూ నా పిరుదులకింద అరచేతులు జొనిపి...నన్నో ఆరంగుళాల మేరకి పైకెత్తి...‘...ఊఁ...సర్దుకో!...’ అన్నాడే!... అని నేను చెప్తూంటే...‘...దేన్నమ్మా సర్దుకోడం?...’ అని అడిగింది వకుళ అమాయకంగా మొహంపెట్టి... ‘...తెలియనట్లు నాటకాలాడకు పిల్లా!...చర్మం ఊడొచ్చేట్లు గిల్లీగల్ను...’ అన్నాను కోపంగా...‘...మదించున్నావ్...అంతపనీ చేయగలవు తల్లీ!...ఇంతకీ... అతడడిగింది చేశావా?...’ అంది వకుళ కొంచెం దూరంగా జరుగుతూ... ‘...చెయ్యక ఛస్తానా!...’ అంటూ కంటిన్యూ చేశాను....సంధ్యా!...ఊఁ...’ అంటూ జిజాజీ ఆ పని చెయ్యమని మరోసారి గుర్తుచేసేసరికి నా ఎడం చేతిని ఆయన తొడ మీద ఆన్చి ...కళ్ళుమూసుకుని కుడి చేతి వేళ్ళనటూ,


ఇటూ కదుపుతూ నా తొడలకింద వెతికానే! అతగాడి గుండు అందినట్టే అంది జారి పోయింది...పై చర్మాన్ని పట్టుకుని పైకి లాగుదామని ప్రయత్నిస్తే అటువంటిదేమీ దొరకలేదు...వేళ్లని ఇంకొంచెం కిందికి జరిపాను...ఈసారి వేళ్లకి బాగానే అందింది...అతగాడి మగతనం...చర్మం కోసం మరోసారి చూపుడువేల్తో వెతికాను...అటువంటిదేమీ దొరకలేదు సరిగదా! బలుపు మాత్రం చేతికి నిండుగా ఐంది...నా గుబ్బల మీద ఒత్తిడి పెరిగింది...‘...చంపేస్తున్నావ్ సంధ్యా!...కానీ!...’ అని నా చెవిలో మదన్ సర్ గుసగుస...
‘...ఇక తప్పదురా భగవంతుడా...’ అనుకుని... చూస్తూ సర్దుకుంటేనేగానీ ...దాన్ని... రెమ్మల్లో దోపుకోలేనని...కళ్లు తెరిచానే!...ముదురు ఎరుపు రంగులో బలిసిన చిలగడ దుంపలాంటి అతగాడి మగతనం... బాగా నిగిడి నా పూరెమ్మల్ని తగిలీ తగలనట్లుగా కదులుతూంది... అయితే ఒక తేడా వకూ ... మనవైపు చిలగడ దుంపల మీద అక్కడక్కడ బొడిపెలుంటాయి...ఇతగాడిదలా కాకుండా నున్నగా, నిటారుగా నిక్కి ఉంది...గుండుకి కింద...ఓ అంగుళం మేర చర్మం లేదు...‘...ఇదేమిటీ!...’ అనుకుంటూ మరోసారి చూపుడువేల్తో దాన్ని నిమిరానే!...దాంతో రెచ్చిపోయినట్లున్నాడు మానవుడు...కుడి చేతిని నా రెండుపిరుదుల కిందికి దూర్చి , ముంజేతిమీద నా బరువుని కాచుకుంటూ....ఎడంచేత్తో తన అంగాన్ని నా రెమ్మల్లోకి జొనిపి... కుడి చేత్తో నన్ను సడెన్ గా పైకి తోసి... తన చెయ్యిని లాగేసుకున్నాడే...
...నా పూరెమ్మల్లోకి ఎర్రగా కాలిన గూటం అదాటుగా చొరబడిన మంట...తట్టుకోలేక...జీజాజీ తొడలమీద చేతులాన్చి పైకి లేద్దామని ట్రై చేశానే...‘...ఏయ్...సంధ్యా!...క్యా కర్ రహీహో... అభీ ఆధాసే జ్యాదా బాహర్ హై...(...సగం కన్నా పైనే బయటుంది...)’ అన్నాడు...నా నడుం పట్టుకుని నన్ను ఆపుతూ...‘...నా సర్...మై ఫట్ జావూంగీ!...( వద్దు సర్...నే చిరిగిపోతాను...)’ అన్నాను సిగ్గుగా తల వాల్చుకుని ఓరకంట అద్దంలో అతడి చొరబాటుని చూసుకుంటూ...‘...సర్ నహీఁ...జీజా...ఎనీ వే...థాంక్స్ ఫర్ ది కాంప్లిమెంట్...బట్ దేర్ ఈజ్ నో సచ్ హిస్ట్రీ...’ అంటూ నన్ను మరో సారి పైకెగరేసి... కుదేశాడమ్మా...‘అమ్...మ్మో...’ అని మూల్గుతూ నా రెండుచేతుల్నీ వెనక్కి వంచి అతడి మెడని పెనవేశానమ్మా...ఆయన నా మొహాన్ని తనవైపు తిప్పుకుని నా పెదాల్ని జుర్రేసుకుంటూ...నా స్థనాల్ని యదేఛ్ఛగా మర్దిస్తూ...తన నడుంని పైపైకి ఎగరేస్తూ...నన్ను కుమ్మేశాడమ్మా ...కళ్ళు మూతలు


పడుతూంటే మత్తుగా అతగాడికి లొంగిపోయాను వకూ!...’ అంటూ ఆగాను ...ఊపిరి తిప్పుకోడానికి....
‘...ఎంతసేపు వాయించాడేంటమ్మా నీ జీజాజీ!...’అంది వకుళ బొంగురుపోయిన గొంతుకతో... ఏమో!...నే టైం చూడ్లే!!...ఇంతలో నా అదృష్టం (..దురదృష్టం!?.) కొద్దీ పక్కనే ఉన్న టెలిఫోన్ మోగింది...అదాట్న పైకి లేచి...పక్కనే ఉన్న టవల్ తో ఒంటిని కప్పుకుంటూ రిసీవరెత్తాను...పారలల్ లైన్ వికాస్ కూడా ఎత్తాడు...హోటల్ సర్వీస్ వాళ్ళు...డిన్నర్ తెస్తున్నామని...ఓరగా మదన్ సర్ వైపు చూసి ఇక చాలన్నట్లుగా తలూపి...అటాచ్డ్ బాత్రూం వైపు వెళ్లబోయాను...‘...తూ బడీ లస్టీ హో సంధ్యా!...గాజర్ కో మూలీ బనాదియా!...’ అన్నాడే ఆయన సిగ్గుబిడియాలొదిలేసి తన మగతనాన్ని వేళ్ళతో కదుపుతూ!...ఏదో తన అంగంగురించి మాట్లాడుతున్నాడని గ్రహించినా దానర్థం పూర్తిగా తెలీలేదు వకూ...చెప్పవా!!...’ అన్నాను...
‘...సిగ్గులేనిదానా!...నన్ను కాదు...మీ ఆయన్నడగవలిసింది...’ అంటూ నా బుగ్గమీద పొడిచింది....‘...విషయం చెప్పి తిట్టచ్చుగా!...’ అన్నాను...బుగ్గని రుద్దుకుంటూ...‘...ఎంత మదమెక్కున్నావ్ సంధ్యా...నీ మదపు కోటింగ్ తో...గాజర్ ( ఓ రకపు చిలగడ లాంటి ముదురు ఎరుపు దుంప) లాంటి నా అంగాన్ని... మూలీ( తెల్లటి ముల్లంగి)లా మార్చేశావ్...’ అన్నాడమ్మా నీ జీజాజీ...నువ్వేంటన్నావేంటీ!... అంది వకుళ...సిగ్గుతో వంగిపోయిన నాతలని పైకెత్తుతూ...
‘...ఈ విషయం అప్పుడు నాకర్థం కాకపోయినా...‘...దీంట్లో మీ ...


యోగ్ దాన్...( కాంట్రిబ్యూషన్) కూడా ఉందని బుకాయించాను...‘...ఇటు రా!...’ అంటూ నన్ను దగ్గరకి పిల్చి...‘...ముఝే కె.యల్. పి.డి...కర్కే జారహీహో...మేరే యోగ్ దాన్ కహాఁ సే హోగా?...’ అన్నాడే.. ఇంకా నిగిడున్న తన మగతనాన్ని వేళ్ళతో ఊపుతూ...‘...ఉస్ కే లియేతో సారీ రాత్ బాకీ హై జీజాజీ...’ అంటూ ఆయన అంగాన్ని కారమ్స్ స్ట్రయికర్ ని కొట్టినట్లు కొట్టి బాత్ రూం లోకి పరిగెత్తానే!.. కె.యల్. పి.డి....అంటే...ఏంటో...’ అంటూ వకుళ వైపు చూశాను...‘...అంటే!...దానర్థం చెప్పమనా?...’ అంటూన్న వకుళ మొహం లో ఫీలింగ్స్ చూసి తల దించుకున్నాను...
‘...ఛీ...పాడు పిల్లా!...నా చేత కూడా బూతులు చెప్పిస్తున్నావ్!...’ అని కోప్పడి...ఓ క్షణం తర్వాత ...‘...కె.యల్. పి.డి... అంటే ఖడీ లండ్ పే ధోకా... అంటే...లేచున్న ...మొడ్డని ...మోసం చేసి పారిపోడం...’ అంది...ఎర్రబడ్డ మొహంతో వకుళ...‘...ఓహ్...అంటే అప్పటికి ఆయనకి అవుట్ కాలేదన్నమాట...’ అన్నాను...‘...తెలిసో,తెలీకో ...సరైన సమాధానమే చెప్పావ్...’ రాత్రి బాకీ తీర్చావా!...’ అంది వకుళ ...‘...ఆహా! వడ్డీ తో సహా!...’ అన్నాను నవ్వుతూ‘...సరే కానీ...’ అంది వకుళ...

తరువాయి భాగం రేపు


మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

 

http://www.telugustorieskathalu.biz/

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi