భర్తల మార్పిడి 19

telugu sex stories .నేను బాత్ రూం లోంచి బయటికి రాగానే, నన్ను పట్టేసుకుని...మంచం మీదికి లాక్కుపోయి...వెల్లకీతలా పడేసి......నా గుబ్బల్ని ఒడిసిపట్టుకుని...తన తొడల్తో నా తొడలు మొరటుగా విడదీసి...కసిగా దిగబడి...ఓ మూడు నిముషాలు నాకూపిరాడకుండా దున్ని చిప్పిల్లిపోయాడు...ఎవరో నన్ను రేప్ చేసినట్లనిపించింది వకూ ఓ రెండు క్షణాలు... ‘...ఎందుకు బాబూ ఇంత కసి!...రాత్రి కాంపెన్సేట్ చేస్తానన్నానుగా!...’ అన్నాను... ఓ రెండు నిముషాల తర్వాత తెప్పరిల్లి ...‘...అది అసలు...ముందు వడ్డీ వసూలు చేసుకోవాలిగా!...’ అంటూ చిలిపిగా కన్నుగీటి...‘...సారీ సంధ్యా!...వజ్ ఐ వెరీ రఫ్!?...’ అంటూ నా వీపు నిమిరాడు...
‘...ఇట్స్ ఓకే జీజాజీ...అకేషన్ డిమాండ్స్ ఇట్...

యూ హావ్ టు రిలీవ్ యువర్ సెల్ఫ్...ఈజిట్ నాట్!?...’ అంటూ సోలిన అతడి అంగం వైపు కళ్ళతో కొంటెగా సైగ చేస్తూ చీర చుట్టుకోబోయాను..."...ఎందుకూ దండగ! నువ్వో నైటీ వేసుకుని నాకో నైట్ గౌన్ ఇయ్యి..."అన్నాడు...అలాగే డ్రెస్ అయ్యి హాల్లోకొచ్చేసరికి , మాధురీమేమ్...ఓ చాలీచాలని నైటీ సింగారించి భారంగా మెట్లు దిగుతూంది...వెనకనుంచి ఆవిడ నడుంని సపోర్ట్ చేస్తూ... అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ నైట్ డ్రెస్ లో వికాస్...నా వైపే చూస్తూ మెట్లు దిగుతున్నాడు... ఎందుకో!...తనతో కళ్ళు కలపడానికి చచ్చేంత సిగ్గనిపించింది వకూ!...దీదీ మొహంలో అదే ఫీలింగ్ చూసి వెనక్కి తిరిగాను...జీజాజీ కూడా వికాస్ లాగే చిరునవ్వు చిందిస్తూ దీదీని చూస్తున్నాడు...ఈ మగాళ్లకస్సలు సిగ్గు బిడియాలు లేవనిపించింది
...ఇంతలో డోర్ బెల్...హోటల్ సర్వీస్ వాళ్ళు...దీదీగెస్ట్ రూంలోకి , మదన్ సర్ లైబ్రరీ లోకీ సర్దుకున్నారు...నేనూ దీదీ వెనకే వెళ్లబోతూంటే...ఆగమని వికాస్ సైగ చెయ్యడంతో ఆగిపోయాను...‘...ఆవిడ నడ్డికి మజిల్ స్ప్రెయిన్ క్రీమ్ రాయి సంధ్యా! నేను రాస్తానంటే మొహమాటపడుతూంది...’ అన్నాడు నా దగ్గరకొచ్చి...‘...ఇది బాగుంది...వాయించే వాడివి నువ్వూ...మందు రాసేది నేనూ నా!?...’ అన్నాను వెటకారంగా...‘...చెప్పింది చెయ్యి...’ అంటూ నా పిర్ర మీదొకటి ఇచ్చుకుని తలుపుతీయడానికెళ్ళాడు వికాస్... ‘...మరీ

మొరటైపోతున్నాడు బాబూ!...’ అనుకుంటూ పిర్రని రుద్దుకుంటూ గెస్ట్ రూంలోకెళ్ళాను...
...మాధురీ దీదీ మంచం మీదకూర్చునుంది...నన్నోక్షణం చూసి కళ్ళు దించుకుంది...కాసేపు మౌనం తర్వాత "...వేరే నైటీ ఇయ్యి సంధ్యా!...నీ డ్రెస్సర్ లోంచి వికాస్ తీసిచ్చింది మీ పెళ్ళైన కొత్తల్లోదనుకుంటాను..." అంది దీదీ సిగ్గుగా నవ్వుతూ...అప్పుడావిడ వైపు చూశాను...గుండెల మీద ఓరెండు బటన్స్ అతి కష్టం మీద పట్టించింది... బైటికి ఉబుకుతున్నఆవిడ తెల్లటి స్థనాల మీద ఎర్రటి గోరొత్తులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి...కళ్ళు వాల్చుకుని గెస్ట్ డ్రెస్సర్లోంచి ఓ పెద్ద సైజు నైటీ తీసిచ్చాను...అది అందుకుని అటాచ్డ్ బాత్ వైపు కొద్దిగా కుంటుతూ బయల్దేరింది మాధురీ మేమ్...
...‘ఏంటి దీదీ...కుంటుతున్నారూ?...’ అనడిగాను...ఏమీ తెలియనిదాన్లా!..."...మహా మొరటమ్మా మీ ఆయన...నిలబెట్టే వాయించేశాడు!...." అంటూ వెళ్లబోయింది...‘...ఉండండి దీదీ!...ఈ క్రీమ్ రాస్తాను...కాస్త రిలీఫ్ గా ఉంటుంది...’ అంటూ ఆవిడ్ని వెనక్కి పిలిచి...మంచంమీద బోర్లా పడుక్కోబెట్టి ఏం మాట్లాడకుండా క్రీమ్ రాయడం మొదలెట్టాను... ‘...పార్టనర్స్ మారితే పశువులైపోతారా సంధ్యా ఈ మగాళ్ళు?...’ అంది ఆవిడ ఉన్నట్లుండి ...నా కేమనాలో తెలీలేదు...‘...మామూలుగా వికాస్ మొరటు కాదు దీదీ...మీ అందాలు చూసి...’ అని బెదురుగా ఆపేశాను...ఆవిడ మొహం స్టడీ చేస్తూ... వాచిన ఆవిడ పెదాలమీద మెరిసిన చిరునవ్వు చూసి...ధైర్యం పుంజుకుని...‘...ఏమైంది దీదీ!...’ అన్నాను సన్నగా...

మీ ఆయన అలుపు లేకుండా నన్ను మీ బెడ్ రూం లోకి మోసుకుపోయినా...నాకొచ్చింది సంధ్యా! ఎక్కడలేని ఆయాసం!!...దాంతో గదిలో చేరగానే కిందికి జారి...పక్కనే ఉన్న నీ మల్టిపుల్ మిర్రర్స్ ఉన్న నీ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ని ఆనుకుని నిలబడిపోయాను ...’ అంటూ ఆవిడ వెంటనే మొదలెట్టేసింది...నా ప్రశ్నకోసమే ఎదురు చూస్తూన్నట్లు!... ఊఁ కొట్టాను ఆవిడ్ని ప్రోత్సహిస్తూ... ‘...మీ ఆయన నా వెనక జేరి... ఎగిసెగిసి పడుతున్న...వీటి మీద కాసేపూ..’.అంటూ ఆవిడ తన స్థనాల వైపు కళ్ళార్పి...‘... మెడవంపులో కాసేపూ... సున్నితంగా ముద్దులు కురిపిస్తూ భుజాల్నిరుద్ది... ఆయాసం తగ్గడానికి నా గుండెల్నీ...వీపునీ... రాస్తూన్నట్లు నాటకమాడి...వెనక నించి జాకెట్ లోకి వేళ్ళు దూర్చి...బ్రాసియర్ హుక్ ని విడదీసి...రెండింటినీ ఊడలాగేశాడమ్మా మీఆయన.....’ అందే మాధురీ దీదీ బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ!... అన్నాను వకుళతో...
‘...నాటకమాడింది నీ కిలాడీ దీదీయే...నా సిక్స్ పాక్ ని ఏమీ అనకు... సంసారం చేసుకుంటూన్న ఏ ఆడదానికైనా తెలీదుటే... జాకెట్ హుక్స్ విడదీస్తూంటే!?...’ కోపంగా అంది వకుళ...మాఆయన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ..‘...అదే మీ ఆయనైతే వాట్ని టపటపా తెంపేసుండేవాడులే!....అప్పుడు తప్పకుండా తెలిసేది...’ అన్నాను అరమోడ్పుగా కళ్ళుమూసుకుని... ‘...కలలు తర్వాతకందూగాని...చెప్పావిడ ఏమందో!...’ అంటూ నన్ను పొడిచింది...‘..కొంగు కప్పుకుందామని చూస్తే అది భుజాలమీద లేదు సంధ్యా...’.. అంటూ కంటిన్యూ చేసింది దీదీ... అని మళ్ళి మొదలెట్టాను...
‘....నా కాళ్ళదగ్గిర పడుందది...సిగ్గు ముంచుకొచ్చి...కళ్ళు మూసుకుని...ఒంటిని దాచు కుందామని వీపు వికాస్ వైపు పెట్టి గోడ వైపు తిరిగాను సంధ్యా... కాసేపు మాటల్లేకపోయినా నా మెడమీదా, ...వీటి...మీదా వేడి ఊపిరి తగలడం...నడుం మీద వేళ్ళు కదలడం తెలీడంతో ఏమైందా అని కళ్ళు తెరిచాను...ఒంటిమీద నూలుపోగులేని నా రిఫ్లెక్షన్ నన్ను వెక్కిరించింది...ఏం చేయాలో తెలీక మళ్ళీ కళ్ళు మాసేసుకున్నాను సంధ్యా!.... ‘...మౌత్ వాటరింగ్ షేప్స్ భాభీ మీవి...’ అంటూన్న మీ ఆయన మాటలు చెవిలో మత్తుగా వినిపిస్తూన్నా...

నా స్థనాల మీదా...ముచ్చికలమీదా...తొడల మధ్యా...పూరెమ్మలమీదా... తన వేళ్ళు కదులుతూన్నా ...సిగ్గుతో కళ్ళు తెరవలేకపోయాను...
...ఇంతలో నా పిరుదుల మధ్య...అప్పుడే కొలిమి లోంచి తీసిన ఇనప కడ్డీ కొన తగుల్తూన్న ఫీలింగ్...తొడల్ని వెడల్పు చేశాను సంధ్యా...ఆ చురకల్ని తప్పించుకుందామని!...మరుక్షణం నా ఎడం మోకాలు రొమ్ముని తాకేట్టు పైకి లేచిపోవడం...నా పూరెమ్మల్ని చీల్చేస్తూ ఓ గూటం లోపలికి చొరబడ్డం...వెంటవెంటనే జరిగిపోయాయి...కెవ్వుమని కేకెడుతూ కళ్ళు తెరిచాను...వినిపించుండాలి మీకు...’

అందావిడ ... ‘...ఏమో దీదీ...మా బాధ లో మేమున్నాం...’ అన్నాను...మొహమాటంగా...
...దీదీ అప్పడికే వేడెక్కిపోయుంది వకూ!... బలిసిన అరిటికాయ సైజులో ...గోధుమ రంగులో ఉన్న మీ ఆయన అంగం... సగం వరకూ నా రెమ్మల్లో దూరిపోయుండడం కనిపించింది సంధ్యా అద్దంలో...’ అంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టేసింది...‘...తన ఎడం చేత్తో నాఎడం తొడని మరింత పైకెత్తేసి పిసికెస్తూ... నడుం చుట్టూ తన కుడి చెయ్యి పెనవేసి... చేతి వేళ్లని నా గుబ్బలమీద...బొడ్డులోతుల్లో...కామకీల మీదా నాట్యం చేయిచేస్తూ...నన్ను దున్నడం మొదలెట్టాడు సంధ్యా...అద్దం లో కనిపిస్తూన్న మీ ఆయన వీరాంగం చూడలేక సిగ్గుతో ప్రాణాలు చచ్చిపోతూంటే....కుడి చేత్తో చెక్క బార్డర్ని ఊతంగా పట్టుకుని...ఎడం చేతిని తన మెడ చుట్టూ పెనవేసి...ప్రాణాలు

జిల్లార్చుకు తున్నాయి వికాస్...నా చేత సర్కస్ ఫీట్లు చేయించకు...అంటూ ...నా ఎడం ముచ్చికని తన నోట్లో దోపుతూ...మొరెట్టుకున్నానమ్మా మీ ఆయన తో...తను వింటేగా!
నా కుడి పిర్ర కిందనించి చెయ్యి దూర్చి...తన మీదకి లేపుకుని...మధ్య మధ్యలో తన అంగాన్ని గాడిలో సర్దుకుంటూ...తన వేళ్లకంటిన నా మదాన్ని,నా పొత్తికడుపుకే పామేస్తూ...నన్ను లేపి లేపి దున్నాడు తల్లీ...నడుం పట్టేసిందనుకో!...అంటూ తన ఒంటిని పరుపుకి ఒత్తేసుకుని ఓ రెండు క్షణాలు మాట్లాదకుండా ఉండిపోయింది వకూ ఆవిడ!... అన్నాను...‘...వికాస్ పోట్లని తలుచుకుని మళ్ళీ కారేసుకుందేమోలే నీ దీదీ...’ అంది వకుళ కసిగా...కావచ్చు...కాసేపట్లో తొడల మధ్య ఒత్తుకుంటూ లేచి...బాత్ రూం కెళ్ళి వేరే నైటీ వేసుకొచ్చింది... ఐతే వకూ! .. పార్టనర్ మారితే పశువులేనా ఈ మగాళ్ళు?..." అన్నాను దాని మొహం లోకి చూస్తూ...

తరువాయి భాగం రేపు


మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

 

http://www.telugustorieskathalu.biz/

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi