భర్తల మార్పిడి 20

telugu sex stories .ఏమో! నువ్వే చెప్పాలి...రెండు రోజుల్లో మొగుడు కాక మరో ముగ్గురు మగాళ్లని రుచి చూసిందానివి!!..." అంది వకుళ కొంటెగా నవ్వుతూ... "...ఛీ... ముగ్గురేంటీ...ఇద్దరేగా!!..." అన్నాను కోపంతో వకుళ తొడని గాఠ్ఠిగా గిల్లేస్తూ... "...అబ్బా! చచ్చానే!! కలల్లో పోటుగాడితో సహా ముగ్గురు కాలేదేంటీ!!!" అంది వకుళ...నేను గిల్లిన చోట రుద్దుకుంటూ...
."..వాడు నిజం కాదుగా!...నెప్పెడుతూందా!!...సారీ వకూ!!!" అంటూ నేనూ దాని తొడని రుద్దబోయాను... "...పర్లేదులే...ఊఁ...కానీ!..." అంటూ నన్ను ప్రోత్సహించింది...... భోజనాల దగ్గర నన్నూ, దీదీనీ కొసరి,కొసరి తినిపించారు మగాళ్లు..".రాత్రి జాగారం చెయ్యాలి...ఓపిక లేదంటే ఒప్పుకోం "...అంటూ... కాసేపు హాల్లో కూర్చున్నాం...అక్కడే దుకాణం తెరిచెయ్యబోయారు మగాళ్ళు..."...ఛిఛీ..." అని దూరం జరిగిపోయాం...ఆడాళ్ళం...తర్వాత ఎవ్వరు ఏ రూంలోకెళ్ళాలని కాసేపు చర్చ...."...మేం డిసైడ్ చేస్తాం!..."అంటూ బయల్దేరాం

నేనూ దీదీ..."...గెస్ట్ బెడ్ ఇంచుమించు రోడ్డు మీదికుంది... ఇది వద్దు..." అనుకున్నాం ... అన్ని రూంలూ తిరిగింతర్వాత పిల్లల బెడ్, మాస్టర్ బెడ్ బాగున్నాయని తేల్చింది దీదీ...
"... ఇంటి ఇల్లాలిని ఆవిడ మంచం మీదే అరగదీయాలిట...అంచేత నేనూ, దేవర్జీ పిల్లల బెడ్లోకెళ్తాం, నువ్వూ,మీ జీజాజీ మాస్టర్ బెడ్ మీద..." అంది దీదీ..."...పక్క,పక్కరూమ్స్ కదా! చప్పుడ్లు వినిపిస్తాయి దీదీ!..." అన్నాను మొహమాటంగా..." ...వీలైనంత చప్పుడ్లు చేద్దాం...అప్పుడుకానీ ఈ మగాళ్లకి బుధ్ధిరాదు!..." అని కసిగా నిర్ణయించేసింది మాధురీదీదీ...
ఇంకేముందీ...ఓ రెండు నిముషాల్లో మెదలైంది వ్యవహారం...

తల వాల్చుకునే వికాస్ కి గుడ్ నైట్ చెప్పి మదన్ సర్ తోబాటు మాస్టర్ బెడ్ లోకెళ్ళాను... ఇద్దరం నైట్ డ్రెస్ల కింద ఏమీ వేసుకోపోవడంతో ఓక్షణంలో పుట్టినవాళ్లం పుట్టినట్లుగా తయారయ్యాం...నాకు మెళ్ళో మంగళ సూత్రం, నల్లపూసలూ ...పాదాలకి మట్టెలూ...మదన్సర్ కి మెళ్ళో ఓ రెండు తులాల బంగారం చైన్ మినహా... నేను సిగ్గుతో చస్తూన్నా వినకుండా మదన్ సర్ నన్ను రూం మధ్య బాగా లైట్ పడే చోట నిలబెట్టి నా చుట్టూ తిరుగుతూ, నా గుండ్రని భుజాల దిగువన, నడుం మడతలో ఉన్న పుట్టుమచ్చల్ని ముద్దాడి, నా పిరుదుల...తొడల...పిక్కల పొంకాన్ని అందంగా వర్ణించి...వాట్ని సున్నితంగా నిమిరి ముందుకి వచ్చాడు...అప్పటికే నా కింది పెదాలు తడిబారాయి... జీజాజీ మోకాళ్లమీద నిలబడి..."...ఎంత బాగుందో!..." అంటూ...నేనంతవరకూ చూసుకోని...నా కుడి చనుమొన కి కొంచెం పైన ఉన్న తేనెరంగు పుట్టుమచ్చని చూపుడు వేల్తో నిమిరి "...చుప్పు..."మని చప్పుడు చేస్తూ ముద్దెట్టుకున్నాడు... నేనింకాగలేక అతగాడి తలని నా గుబ్బలకి ఒత్తేసుకున్నాను...
...తను నన్నమాంతం ఎత్తేసుకుని, నన్ను మంచం మీద పడుక్కోబెట్టి, నామీద పశువులా పడ్డాడు... "...ఇక వాయింపే..." అనుకున్నాను....కానీ అతగాడు ఓ రెండు నిముషాలు తన మొహాన్ని నా గుబ్బలకి రుద్దుకుని, నెమ్మదిగా కిందికి జారి...కుడిచేతివేళ్ళతో నా తొడల మొదళ్లని నిమురుతూ

నా బొడ్డు చుట్టూ నాలికతో రుద్దడం మొదలెట్టాడు... నాలిక చివరని బొడ్డు లోపలికి జొనుపుతాడేమో అనుకుని మత్తుగా కళ్ళు మూసుకున్నాను ...ఇంతలో నా స్థనాలకి తడి తగలడంతో ఉలిక్కి పడి పక్కకి జరిగి...కళ్ళు తెరిచి చూశాను...జీజాజీ ఏటవాలుగా తిరిగి...మోకాళ్ళమీద లేచి...తొడల వంపుల్లో ముద్దులు కురిపిస్తున్నాడు....తడిబారిన అతడి పురుషత్వపు గుండు నా శరీరాన్ని అప్పుడప్పుడు తగుల్తూంది..."...దాన్ని... చేత్తో దూరంగా తోసేద్దామా!..." అనుకున్నాను..." ముట్టుకుంటే మరింత రెచ్చిపోతారీ మగాళ్ళు ..." అనుకుని ఆగిపోయాను...
ఇంతలో అతడి పెదాలు నా పూరెమ్మల దగ్గరకి జరిగాయి... అతడు విడదీయకుండానే...నా ప్రయత్నం లేకుండానే...నా తొడలు పుస్తకంలా తెరుచుకున్నాయి... ‘...థాంక్స్ ఫర్ ది కాడ్బరీ సంధ్యా...’ అంటూ నా పూరెమ్మల చుట్టూతా... చుప్చ్ప్...పుప్చ్ప్ అంటూ చప్పుడ్లు చేస్తూ ముద్దులు కురిపించేస్తున్నాడు ... ఇప్పుడతగాడి గుండు తడి నా గుబ్బల మీదా...భుజాలమీదా తగుల్తూంది..."...ఆరూ...తొమ్మిదీ

చేయబోతున్నాడా ఇతగాడు! ...చస్తే ఒప్పుకోకూడదు..." అనుకుంటూ ఓరగా అతగాడి అంగం వైపు చూశాను...పొతకలా...దిట్టంగా ఉంది...ఎందుకో!...కొలవాలనిపించింది వకూ... వెంకట్ గాడిది కొలిచినట్లు...ఇతగాడిదీ కొలిచేశాను... బహుశా ఆరేడు అంగుళాలు ఉంటుందేమో!? ...అంటూ...వకుళ పక్కనే పడున్న స్కేలువైపు మొహమాట పడుతూనే చూశాను...‘...ఇది బాగుందే సంధ్యా!...కనిపించిన మగాడిదాన్నల్లా నువ్వు జానలతోనూ, బెత్తెలతోనూ కొలుచుకురా!...నీకు నేను ఆ సైజుల్ని ఇంచీలల్లోనూ...అడుగుల్లోనూ చెప్తూంటాను...ఊఁ...పెట్టు...’ అంటూ నా చేతిని స్కేలు మీద పెట్టించింది...‘... నీ లెక్క ప్రకారం ఎంతుందేంటీ?...’ అంది నా వేళ్లని సద్దుతూ... ‘...జాన కి బొటకన వేలంత తక్కువ...’ అన్నాను స్కేలు మీద జాన చాపి, చిటికెన వేలు వెనక బొటకన వేలెడ్తూ...!

నీ అంచనా కరెక్టేనే పిల్లా!...ఆరున్నర...మరి...బలుపో!...’...అంది వకుళ ...‘...అది మాత్రం అదిరిపోయింది వకూ... ఎడంచేత్తో ‘... దాన్ని...’ పట్టుకున్న తర్వాత ఏ వేల్తోనూ, నా బొటకన వేల్ని ముట్టుకోలేకపోయానంటే నమ్ము...మధ్యలో కుడి చెయ్యి బొటకన వేలెడ్తేనేగానీ సర్కిల్ పూర్తి కాలేదు...ఎలా దింపించుకోగల్గానో దాన్ని! ...తల్చుకుంటే ఒళ్ళు జలదరిస్తూంది...’ అన్నాను...సన్నగా వణుకుతూ...‘...నీ సిగ్గుమాలిన వర్ణనలతో నాకు వికాస్ తో బాటు మరో ఇద్దరు మగాళ్ల మీద కూడా కోరిక కల్గించావే పాడు పిల్లా!...ఎలా తీరుస్తావో?...నీదే భారం...ఊఁ...చెప్పు ఇంకేమేం చేశావో!...’ అంది నా బుగ్గని పొడుస్తూ...
... నా చేతుల్ని వెంటనే వెనక్కి లాక్కున్నాను...నే చేసిన పనిని చూసి...తనదీ...మా ఆయన్దీ పోలచమంటాడేమోరా భగవంతుడా!...అనుకుంటూ... అది పట్టించుకోకుండానే మదన్ సర్ తనపని చేసుకుపోతున్నాడు... అతడి కదలికల బట్టి ...నా మొహానికి ఓ ఆరంగుళాల దూరంలో...నిక్కిన అతగాడి మగతనం పడగిప్పుకున్న నాగుపాములా నాట్యం చేస్తూంది... పై చర్మం తీయించేసుకున్నాడని చెప్పాగా... అతగాడి గుండు ఎండు మిరపకాయ రంగులో మెరిసిపోతూంది... ముట్టుకోవాలనిపించిందే వకూ..."...దాన్నలుసుగా తీసికుని అతగాడు నా నోటిని...దెంగు...తా...నంటే...నో.... తనంతట తను నా నోట్లో పెట్టేసినపుడెలాగూ తప్పదు..." అనుకుని అతికష్టం మీద ఓర్చుకున్నాననుకో!
...ఎంతసేపెదురుచూసినా నా రెమ్మల చుట్టూ ముద్దులు

కురిపించడం తప్ప ఇంకేంచెయ్యడే!...సిగ్గు విడిచి...మొత్తని అతడి మొహానికి దగ్గరగా జరిపి...కాలు నిలువుగా పైకి జాపాను ...నా పిరుదుల్ని రెండరచేతుల్లో ఇముడ్చుకుని పిసికేస్తూ తొడ మూలాల్నీ...పూరెమ్మల్నీ ముద్దులెట్టేసు కుంటున్నాడు తప్ప ఇంకేం చెయ్యడే...ఇంకాగలేక...లేపిన నా కాల్ని అతగాడి మెడచుట్టూ పెనవేసి నా మొత్తకొత్తేసుకున్నానమ్మా!
.ఓ రెండు క్షణాల తర్వాత విడిపించుకుని...మోచేతిమీద పైకి లేచాడు జీజాజీ...అతగాడి ముక్కు చివర నా తడి...దాన్ని తుడుచుకుంటూ...కళ్లతో తన ...మొ...డ్డ...వైపు సైగ చేశాడు నవ్వుతూ...ఇంకాగలేకపోయాను వకూ!...నా మడమతో జీజాజీ తలని మళ్ళీ నా మొత్తకొత్తుకుంటూ...రెండు చేతుల్తో... అతడి మగతనాన్ని నా వైపు లాక్కుని... నోట్లోకి తీసుకోబోయాను వకూ...పట్టలేదు...మళ్ళీ ట్రై చేశాను...ఊఁ...హూఁ...ఫలితం లేకపోయింది...ఎందుకో! నా తొడలవైపు చూసుకున్నాను...మదన్ సర్ మళ్ళీ మోచేతిమీద పైకి లేచి...నా వైపే చూస్తున్నాడు చిరునవ్వుతో!...‘...ఓపెన్ యువర్ మౌత్...ఫుల్ అండ్ వైడ్ సంధ్యా...ఓన్లీ దెన్ యూ కెన్ స్వాలో ఇట్...’

అన్నాడే వకూ... బిగ్గరగా నవ్వుతూ...’ అంటూ దాని మొహం వైపు చూశాను...
‘...ఊఁ...కానీ...’ అందది తన బొటకన వేల్ని చీకుతూ...‘...నాకు ఉద్రేకం కట్టలు తెంచుకుందనుకో!...‘...యూ మైండ్ యువర్ బిజినెస్ జిజాజీ!...’ అంటూ అతగాడ్ని వెల్లకిలా తోసి ...నా రెండు తొడల్తో అతగాడి మొహాన్ని నొక్కి పట్టేస్తూ...తనమీదికెక్కిపోయి...కసిగా అతగాడంగాన్ని సగం పైదాకా మింగేశానే...నోటిని అంతగా ఎలా తెరవగల్గానో! తలుచుకుంటే ఆశ్యరమనిపిస్తుంది...మా ఆయన్ది మింగిన రోజులున్నాయికానీ...తన మీద ఇంత కసిగా నేనెప్పుడూ ఎక్కలేదనుకో!...అన్నాను బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ...‘...మరో సారి చేద్దుగాన్లే!...ఐనా నీ బదులు... ఆ పిల్లెవరూ!...అదే...నీ వెంకట్ గాడి భార్య...ఆఁ... సరళ ...అదెక్కేసిందిగా! ఊఁ!...కానీ...’ అంది వకుళ ...
‘...ఓహ్! గుడ్ జాబ్ ...సంధ్యా డార్లింగ్...’ అంటూ రెండు చేతుల్తో నా మొత్తని పైకి లేపి...పూరెమ్మల మధ్య తన నాలికని ఆడిస్తూ...లోపలికి జొనుపుతూ ...మధ్య మధ్యలో బొడిపెని ముని పళ్ళతో కొరకడం మొదలెట్టాడే!...నా శరీరంలో రక్తమంతా పూరెమ్మల్లోకి ప్రవహించినట్లైంది వకూ...ఇంక నీ కంట్రోల్ చేసుకోలేక అతగాడి అంగాన్ని నేనూ కొరకడానికి ట్రై చెశాను...నోట్లో ఇమడ్డమే గగనమైతే పళ్ళెలా దిగుతాయ్...

ఏంచేయాలో తెలీక గోళ్లతో అతగాడి వృషణాల్నీ, ...మొ...డ్డ... మొదల్నీ గిల్లేస్తూ...తలని ముందుకీ వెనక్కీ ఆడించదం మొదలెట్టానే!...అతగాడి అంగం మరింత మింగ గల్గు తున్నానని పించింది...ఇంకాస్త కసిగా ట్రై చేశాను...కాసేపట్లో అతగాడి వృషణాలు నా పెదాలకి తగలడం మొదలెట్టాయి...వేళ్ళతో అతగాడి అంగం పిడి దగ్గరున్న నరాల్ని రుద్దుతూ తలని మరింత విగరస్ గా ముందుకీ వెనక్కీ ఆడించడం మొదలెట్టానే!...అని ఆగాను ఊపిరి తిప్పుకోడానికి...
‘...నీ నోట్లోనే కార్చేసుంటాడు మానవుడు...’ అంది వకుళ కసిగా నా తొడని పిసుకుతూ...లేదులే!...‘...ఈజీ సంధ్యా!...ఈజీ!!...’ అంటూన్న జీజాజీ గొతు వినేసరికి తెలివొచ్చి...నానోట్లోంచి అతగాడి...దాన్ని... బైటికి లాగేసి...తనవైపు చూశాను...జీజాజీ మొహం కందగడ్దలా ఎర్రగా అయిపోయుంది...‘...ఎక్సెలెంట్ జాబ్...మైగాడ్!...యూ ఆల్మోస్ట్ బ్లోన్ మీ ఆఫ్...’ అన్నాడు...ఇబ్బందిగా కదులుతూ!...‘...వాట్ డూ యూ థింక్ ఆఫ్ సంధ్యా!?...’ అంటూ కిందికి దిగబోయి ...అతడి గుండుమీద ఉబ్బున్న చర్మాన్ని ముని పంటితో కొరికి దిగిపోయాను...

తరువాయి భాగం రేపు


మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

 

http://www.telugustorieskathalu.biz/

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi