భర్తల మార్పిడి 22

telugu sex stories బిగుసుకుంటూన్న మదన్ సర్ దవడల చప్పుడు వినిపించింది... ‘...వాళ్ళావిడని నామొగుడు అంత కసిగా నలిపేస్తున్నాడని కోపంవచ్చిందేమో!...వీడ్ని చల్లార్చాలి...ఎంతైనా వికాస్ బాస్ కదా!...’ అనుకుంటూ అతడి దండల కిందినించి నా చేతులు పోనిచ్చి నడుం మీద కాలేస్తూ మరింత దగ్గరగా జరిగి పట్టు బిగించాను...అంతవరకూ మదన్ సర్ వీపుకి తగిలీ తగలనట్లున్న నా గుబ్బలు ఇపుడు కసిగా ఒత్తుకుంటున్నాయి ...అతడు కార్చిన మదమోడుతున్న నా పూరెమ్మలు ...ఆ మదాన్నితన పిరుదులకీ...నడుంకీ పూశాయేమో...కాస్త ఇబ్బందిగాకదిలి..నా తొడని కిందికి దించి.‘...కనిపించటంలేదా!?...’ అంటూ నన్ను తన ముందుకి లాక్కున్నాడు...
నా పిరుదుల మధ్య మళ్ళీ నిక్కుతూన్న అతగాడి

మగతనం స్పర్శ ని అనుభవిస్తూ విండోలోంచి చూశాను...‘... బలే పొటకరించుకున్నాయి కదా నీ రాండ్ దీదీ చనుమొనలు....ఎంత కసిగా నలిపించుకుని...కొరికించుకుందోవాట్ని!...చూశావా ...వాటి మీద ఫ్రెష్ గా ఉన్న నీ మొగుడి వేళ్ళ వాతలు.. పళ్ల గాట్లూనూ!...నేను ముట్టుకుంటే మాత్రం వంద వంకర్లు పోతుంది.... నఖరాల్లంజ ...పచ్చిలంజ కదూ ఇది!...’ అని తన భార్యని తిడుతూ...నాగుబ్బల మీదికి చేతులు పోనిచ్చి వేళ్లతో నా చనుమొనలకోసం వెతుకులాట మొదలెట్టాడు...నావి ఆవిడవాటంత...నీ వాటంత పొడుగైనవి కావుకదా వకూ!...అంచేత వెంటనే దొరకలేదు జీజాజీకి... అతడి వెతుకులాటతో నాకు కితకితలెట్టి అటూ,

ఇటూ కదిలాను...దాంతో జీజూ మొడ్డ పూర్తిగా నిగిడినట్లుంది...నా పిర్రలమీద ఒత్తిడి పెరిగింది...నా చనుమొనలూ పొటకరించాయేమో!...అతగాడికి దొరికిపోయాయవి... తను వాట్ని సాగదీస్తూ, నలిపేస్తూంటే ఎంజాయ్ చేస్తూ మళ్ళీ దీదీ వైపు చూశాను...
...నిజమే!...లేత పింక్ రంగులో ఉండే ఆవిడ చనుమొనలు (...నేనెప్పుడు చూశాననుకుంటున్నారా!...భోజనానికి ముందు ఆవిడ నడ్డికి మందు రాసేప్పుడు...) ఇప్పుడు ముదురు గులాబిరంగులోకి మారిపోయాయి ...వాటిమీద క్లియర్గా పళ్ల గాట్లు... ‘...వాళ్ల బాస్ భార్యవనైనా చూడకుండా...అంత మొరటుగా కొరికేశాడా వికాస్ వాట్ని!...ఎన్నడూ లేంది .ఇవాళిలా చేశాడేంటీ!...’...అనుకుంటూ మదన్ సర్ వైపుచూశాను...తను తీక్షణంగా ఆ జంట వైపే చూస్తున్నాడు... .
ఎందుకో వికాస్ నడుం కిందినుంచే కనిపిస్తున్నాడు....పచ్చటి ఆవిడ తొడల మీద కాఫీ రంగు లో ఉన్న వికాస్ ముంజేతులు కనిపిస్తున్నాయి... విడిపించుకోడానికి

పెనుగులాడుతూన్న ఆవిడ రెండు తొడల్నీ... రెండు పక్కలకీ బలంగా విరగదీసి పట్టుకున్నట్లున్నాడు...బలిష్టమైన వికాస్ ఫోర్ ఆర్మ్స్ మీద నరాలు ఉబ్బి కనిపిస్తున్నాయి....తప్పించుకోడానికి పెనుగులాడుతూ మాధురీ దీదీ కొద్దిగా పక్కకి జరిగింది...‘...మా ఆవిడ పూరెమ్మలకి ఏదైనా క్రీమ్ పూశాడా మీ ఆయన?...చూడెలా మెరిసిపోతున్నాయో అవి!...’ కసిగా అన్నాడు మదన్ సర్ నా చెవి తమ్మని కొరుకుతూ...‘...ఇష్ష్...’ అని సన్నగా మూల్గుతూ అటు వైపు చూశాను...
...ఇపుడు ఆవిడ పూరెమ్మలు పూర్తిగా విచ్చుకుని నూనెరాసిన పనసతొనల్లా మెరిసిపోతున్నాయి...‘...చెప్పవేం!...లం...జా!...ఏంటది!?...’ అంటూ నా నడుం చుట్టూ ఉన్న తన కుడి చేతిని నా పొత్తికడుపు కిందికి తోసి...అప్పటికే ఉబ్బున్న నా బొడిపెని వేళ్లమధ్య ఇరికించుకుని నలిపేయడం మొదలెట్టాడు...నేను వెంటనే కార్చేసుకున్నట్లున్నాను...చెమ్మగిల్లిన నా కామకీల జీజాజీ వేళ్లల్లోంచి జారిపోయింది...‘...మా ఆయన ప్రీ కమ్ అనుకుంటా జీజూ!...’ అన్నాను మత్తుతో కళ్ళు మూతలు పడుతూంటే!...
.
...ఈ లోగా నామాటకి సాక్ష్యంలాగ ...వికాస్ కనిపించకపోయినా... ఆవిడ పొత్తికడుపు మీదా... పూరెమ్మల చుట్టూ...ప్రదక్షిణాలు చేస్తూన్న...చెక్కపేడులా నిగిడిన తన మగతనం కనిపించింది...ఇంక మాధురీ దీదీ పెనుగులాట మానేసింది...కుడి మోచేయి మీద పైకి లేచి...ఎడం చేత్తో వికాస్ మొడ్డని పట్టుకుని...పై చర్మాన్ని వేళ్లతో వెనక్కి లాగి...గుండుని తన పూరెమ్మలమధ్య దోపుకుని...‘...ఊఁ...ఊఁ...’ అంటూ వెనక్కి వాలిపోయింది... ఐనా వికాస్ తన అంగాన్ని లోపలికి దోపకుండా...దీదీ కుడి తొడ మొదల్నీ, పొత్తికడుపునీ తన ఎడం చేత్తో నొక్కి పట్టి...కుడిచేత్తో తన మొడ్డని ఆవిడ పూరెమ్మల అంచుల వెంట రుబ్బురోల్లో పొత్రాన్ని తిప్పినట్ట్లు తిప్పడం మొదలెట్టాడు...దీదీ తాళలేకపోతూన్నట్లుంది...అసహనంగా కదిలి... మోచేతులమీద పైకి లేచి మా ఆయన మొడ్డని తన లోతుల్లో దింపుకోడంకోసం నడుం పైకెత్తబోయింది....

వికాస్ తన అంగాన్ని కొద్దిగా దింపినట్టేదింపి...చటుక్కున బైటికి లాగేసి నిలబడ్డాడు వికాస్...అప్పటికే దీదీ చాలాసార్లు కార్చేసుకున్నట్లుంది... అర్థ చంద్రాకారం గా గది రూఫ్ వైపు నిగిడిన వికాస్ అంగం కొన నుంచి చుక్కలు చుక్కలు గా ఆవిడ మదం నేల మీదికి కారుతూంది... ‘...గుర్తెట్టుకుని అక్కడ తడి బట్టతో తుడవాలి దేవుడా!...రేపు పిల్లలొచ్చేస్తారు!...’...అనుకున్నాను... సిగ్గుతో ఓ క్షణం చూపు మరల్చుకుంటూ!...ఇంతలో నా నడుం మీదా... పూరెమ్మల్లో మత్తైన నొప్పి...‘...భళ్ళు...’ మని కార్చేసుకున్నాను...మైకంతో కనురెప్పలు మూతపడిపోతూంటే తల తిప్పి చూసుకున్నాను...నా నడుంని అతగాడి కుడి చెయ్యి కొండ చిలువలా పెనవెసి నొక్కేస్తూంది...కుడి చేతిని పొత్తికడుపు మీదికి పోనిచ్చి వేళ్ళ్తో తడుముకున్నాను...జీజూ ఎడం

చేతి బొటకన వేలు...నా బొడిపెనొత్తేస్తూ లోపలికి జొరబడుంది...కసిగా దాంతో నా జి- స్పాట్ ని నొక్కినట్లున్నాడు...అనుకుంటూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకున్నాను...
...బొంగురుపోయిన గొంతుతో... ‘....అటు చూడు...మా ఆవిడ్ని తన మొడ్డ గుడవమంటూన్నాడా మీ ఆయన...’ అంటూన్న జీజూ కసి స్వరం చెవిన పడేసరికి కళ్ళు తెరిచి అటువైపు చూశాను... దీదీకి చూపుడు వేల్తో తన మొడ్డ వైపు సైగ చేసి...ఆవేల్ని నోట్లో పెట్టుకుని చీకి...అదే వేల్ని ఆవిద నోట్లోపెట్టి చీకిస్తున్నాడు వికాస్...‘...తప్పేముంది జీజూ!...నేను చెయ్యలేదా ఆపని?...’ అన్నాను...నా మాటలో కోపం ధ్వనించిందేమో! ...‘...నో సందూ డియర్...అలా చేయకూడదనికాదు నేననేది...నీ దీదీ నాకలా చేసి ఎంతకాలమైందా అని...చూద్దాం...ఈరోజెంత ఎంత కసిగా చేస్తూందో ఆపని...మా వెడ్డింగ్ ఆనివర్సరీ కదా!... ’ అంటూ నా తలని దువ్వాడు మదన్ జీజూ...
...ఎందుకో!...దీదీ సిగ్గుగా కళ్ళు మూసుకుని తన తలని అడ్దంగా ఆడించింది...దాంతో రెచ్చిపోయినట్లున్నాడు వికాస్...తన మొడ్డ ని ఆవిడ పొత్తికడుపు మీద ..‘.టపా...టపా...’ వాయించడం మొదలెట్టాడు...‘...నున్నటి చెక్కపేడుతో...డోలుని వాయించినట్లు...తన మొడ్దతో మా ఆవిడ పొత్తికడుపుని వాయించే స్తున్నాడు మీఆయన ...ఎంతుంటుందేంటి తన చెక్క పేడు!...ఏడున్నరా!...ఎనిమిదా!?...’ అన్నాడు జీజాజీ ...‘...ఛీ...ఆపండి జీజూ మీ సిగ్గులేని రన్నింగ్ కామెంటరీ!...ఏమో!...నాకు తెలీదు...’ అంటూ

ప్రేమగా తనవైపు చూశాను...దీన్ని స్పోర్టివ్ గా తీసుకున్నందుకు...వికాస్ మొడ్డ చివర్లంటుకున్న దీదీ మదపు బిందువులు జలపాతం లోంచి ఎగసిన నీటి తుంపర్లలా, వికాస్ గుండెలమీద, పెదాలమీద...ఆవిడ గుబ్బలమీద...పెదాల మీద పడ్డాయి...
‘...అవి నాకు కావాలి...’ అన్నాడు వికాస్ దీదీ పెదాలమీదున్న తుంపర్లవైపు సైగ చేస్తూ!...ఎందుకో!...మాధురీ దీదీగబుక్కున తన నాలికని బైటకి జాపి వాట్ని నాకేసుకుని ...కొంటెగా నవ్విందే వకూ!..ఎందుకంటావ్!?...అని ఆగాను......ఎందుకేంటీ!...కుతిమీదున్న ఆడది... మదించున్న మగాడ్నిఎందుకు రెచ్చగొడుతుందీ!?...వాడి చేత కసిగా దెం...గిం...చు...కోడానికి... ఏం చేశాడేంటి నాసిక్స్ పాక్!...’ అంది వకుళ...

ఆవిడ్ని భుజాలట్టుకుని వెనక్కి తోసేసి... ఆవిడ గుబ్బల్ని అప్పచ్చుల్లా అణిచేస్తూ మీద పడిపోయి ...పెదాల్ని జుర్రుకోడం మొదలెట్టాడు...‘... నా భార్యని ఎలా ఆక్రమించుకుంటున్నాడో చూడు నీ మొగుడు...’ అంటూ నా పూకు లో తన రెండు బొటకన వేల్ని కూడా దింపేశాడే వకూ నా మదన్ జీజూ... అసలు పనికి ముందే ఇంతరెచ్చిపోతే...వికాస్, మాధురీదీదీ ల దెంగులాట మొదలైతే... నన్ను ఆ స్టూల్ మీదే నిలబెట్టి వాయిసాడేమో!...అని భయం వేసి ...‘... చూసింది చాలు జీజూ! పక్కమీదికెళ్ళిపోదాం...’ అన్నాను...
‘...సర్లే ...మనం పక్కమీద నడ్డి వాల్చి చెప్పుకుందాం దా!...’ అంటూ నా చెయ్యుచ్చుకుని లాగింది వకుళ...ఎందుకే!...ఇలా సోఫాల్లో కూర్చుని చెప్పుకుందాం..’ అని నేనంటూన్నా నామాట వినకుండా నన్ను లేవదీసి, మంచం మీద కూలేసి...‘...ఇందాకట్నుంచీ కూర్చున్నాం...నడ్డి లాగేయటంలే!...’ అంటూ తన డ్రెస్సర్ లోంచి రెండు నైటీలు తీసి...ఒకటి నామీద విసిరేసి ...‘...ఇదొక్కటే వేసుకో...

కాసేపట్లో సోనా వస్తుంది...సిధ్ధం అవు...’ అంటూ...తన టాప్ ని...పైజామా నీ తృటిలో విప్పేసి పాంటీ...బ్రాసియర్ తో నిలబడి...తన డ్రెస్ ని చకచకా మడతపెట్టేస్తూంది... దాన్ని నేనూ, నన్ను అదీ... ఇంచు మించు బట్టల్లేకుండా చూడడం కొత్త కాకపోయినా...ఎందుకో దాన్ని ఇవాళ తల నుంచి కాళ్లదాకా విమర్శగా చూశాను...
...మచ్చలేని బంగారు పసిమి చాయ...పెద్ద పెద్ద కళ్ళు... సంపెంగలాంటి ముక్కు...చిన్న నోరు...పల్చటి...ఎర్రటి పెదాలు...పెద్దగా వంకీలు లేకుండా పిరుదుల్ని తాకే తన గోల్డెన్ యెల్లో జుత్తుని బ్రష్ చేసి వదిలేస్తూంది...ముందుకు పడే జుత్తుని అప్పుడప్పుడు తన సన్నటి పొడుగాటి వేళ్లతో...అందంగా ఫైల్ చేసిన గోళ్లతో...ఎక్కువ సార్లు మెడనీ, భుజాల్నీ అందంగా సెక్సీగ కుదిపి వెనక్కి తోస్తూందే తప్ప సాధారణంగా జడేసుకోదు.. అది వర్కింగ్ డ్రెస్ లో ఉంటే అంతగా తెలీదుకానీ ...టైట్ ఫిటింగ్ డ్రెస్ వేసుకునైనా!...చీర కట్టుకునైనా...అది జుత్తు సర్దు కుంటూంటే ఆడాళ్ళు కూడా దాని స్థనాలమీంచి చూపు తిప్పుకోలేరు....మృదుత్వానికి పచ్చటి పదివేల పూల గుత్తిలా...బింకానికి దోసకాయల్లా మిసమిస లాడుతూండి ...అది వయ్యారంగా నడుస్తూంటే ఎగసెగసి పడుతూంటాయి దాని గుబ్బలు... వాటిమీద , అది ఎంతటి జారే చీర కట్టినా...తమని దాటి పైటని కిందకి జారనీయని...అంగుళంన్నర పొడుగుతో ,నిక్కపొడుచుకున్న గులాబి మొగ్గల్లాంటి చనుమొనలు...సన్నటి నడుం...పల్చటి పొత్తికడుపు...లోతైన బొడ్డు...పల్చటి తొడలు...పొడుగాటి కాళ్ళు...అది అందంగా నడిచొస్తూంటే రతీ దేవే దిగి వస్తూందా అనుకుని ఆడాళ్ళు కూడా ఆగిపోతారు దాన్ని చూస్తూ...ఆడాళ్ల స్థితే ఇలా ఉంటే ఇక మగాళ్ల సంగతి చెప్పక్కర్లేదు ...
‘...ఏంటే! ఎన్నడూ నన్ను బట్టల్లేకుండా చూడనిదాన్లా ...మగాడ్లా చూసూండిపోయావేంటీ...ముందీ బ్రా హుక్ తీసి త్వరగా నీ బట్టలిప్పేసుకో...ముందు నువ్వు, తర్వాత నేనూ సోనా తో బాడీ మసాజ్ చేయించుకుంటూ కధ పూర్తి చేసుకుందాం...అంటూ దగ్గరకొచ్చి వెనక్కి తిరిగి నుంచుంది...‘...వికాస్ అదృష్టవంతుడే వకూ!.’..అంటూ వణుకుతూన్న చేతుల్తో దాని బ్రాసియర్ హుక్ విప్పాను... అది బ్రాసియర్ని చేతులమీదుగా జార్చేస్తూ సడెన్ గా వెనక్కి తిరిగింది...మంచం

మీద కూర్చునున్న నా మొహం ముందు నిక్కిన దాని చనుమొనలు...వాట్ని ముట్టుకోవాలనిపించి చేతులు పైకి లేపబోయి ...కంట్రోల్ చేసుకుని...తల కిందికి దించు కున్నాను.‘...ఆంత కసిగా ఉంటే మోనా వెళ్ళిపోయింతర్వాత ఒకళ్లనొకళ్ళు కొరికేసు కుందాం...మా ఆయన అదృష్టవంతుడో , మీఆయన అదృష్టవంతుడో తేల్చుకుందాం...’ అంటూ నా చున్నీని లాగి పక్కన పడేసింది...
.‘..బాత్ రూం లోకెళ్ళి బట్టలు మార్చుకొస్తానాగు తల్లీ...’ అంటూ లేవబోయాను...‘...ఎందుకే టైం దండగ...ఇక్కడే విప్పీసీ...హెల్ప్ చెయ్యనా! ’ అంటూ నా కమీజ్ ని పైకి లేపేయబోయింది...‘...వద్దు తల్లీ...నువ్వు నీ పని చూసుకో!...’ అంటూ నా బట్టల్ని ఒక్కొక్కటే వలిచి , మడతపెట్టి పక్కన పెడ్తూంటే నన్నెవరో తినేసేలా చూస్తూన్నట్లనిపించి...పక్కకి చూశాను...‘...ఏం బింకమే సంధ్యా నీ గుబ్బల్ది... మూడు రోజుల్నుంచీ, నల్గురు మగాళ్ల చేతుల్లో కసిగా నలిగినా ఏం సడల్లేదవి...మధుకి చెప్పాలి ...వాటి పని పట్టమని...’ అందది నా స్థనాల వైపు చేయి చాపుతూ...‘...అదిగో మళ్ళీ నలుగురంటావు...ముగ్గురే అని నే మొత్తుకుంటూంటే!...’అన్నాను...‘...నువ్వు సరే ...అంటే నాలుగోవాడ్నీ ఏర్పాటు చేస్తాను...’ అందది కొంటెగా కన్ను గీటుతూ...‘...ఛీ...’ అంటూ

దాని చేయుచ్చుకుని గిల్లబోయాను...
‘...అంత పని చేయకు తల్లీ!...ఇదిగో చూడు... ఇందాకటి నీ తొడపాయసం ఫలితం...’ అంటూ కందిపోయిన తన తొడ చూపించింది...వద్దనుకుంటూనే దాని తొడల మధ్య చూశాను...ఒక్క వెంట్రుక లేకుండా మెరిసేలా తోమి బోర్లించిన ఇత్తడి సిబ్బె లాగుంది దాని పూకు...వెంటనే నా చూపు మరల్చుకోలేక పోయాను...అలా చూస్తూనే ‘...ఎవరమ్మా ఆ నాల్గో వాడు!...’ అని గొణిగాను...

మధని నాకు తెలిసినా!...అదేం చెప్పేదోగానీ ఈలోపల తలుపు మీద మోనా చప్పుడు...‘...మైఁ...అందర్ ఆఁవూఁ దీదీ... అంటూ...

తరువాయి భాగం రేపు


మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

 

http://www.telugustorieskathalu.biz/

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi