భర్తల మార్పిడి 24

telugu sex stories రెండు కండిషన్స్...ఒకటి...నాచెప్పడమైపోయింతర్వాత... మనిద్దరి ‘...ప్రోగ్రాం...’ సంగతెలా ఉన్నా నువ్వు,నీ రంకు పురాణాన్ని ఇవాళే విప్పితీరాలి...’ అని ఆగిపోయాను...‘...ఓకే!...మరి రెండో కండిషన్!?...’ అంది...నామొహంలోకి చూస్తూ...‘...ఛీ!...నానోటి తో చెప్పించకే!...’ అంటూ పరుపులో మొహం దాచు కున్నాను... ‘...ఏం సిగ్గుల మొగ్గవే!...అలాగే! అదీ జరుగుతుంది...ఇంత మంచి అవకాశం ఎప్పుడు దొరుకుతుందో!...’ అంది వకుళ...నా నైటీ కిందినుంచి చేయి దూర్చి...వేలి గోళ్లతో అందుబాటులో ఉన్న నా కుడి గుబ్బ వంపుని ట్రేస్ చేస్తూ...ఒళ్ళు ఝల్లుమనడంతో ఒక్కసారి కదిలాను...దాంతో...నా ఎడం తొడ లోపలి వైపుండే ‘..సయాటికా నెర్వ్...’ ని మసాజ్ చేస్తూన్న సోనా కుడి చేతి చూపుడువేలు నా పూరెమ్మల్లో చొరబడింది...

ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కొట్టినట్లై నేను సడెన్ గా పైకి లేచాను...
‘...క్యా మస్త్ జవానీ హై సంధ్యా దీదీ ఆప్కా! ఆజ్ తో ఆప్ మదన్ మస్త్ ఘోడీ లగ్తీహో!....ఖుష్ కిస్మత్ హై వో మర్ద్ జో ఆప్ కో ఆజ్ పాసక్ తా... ఉన్ ఓఠోఁసే అభీసే రస్ టపక్ నే లగీ....(...మత్తెంకించే యవ్వనం సంధ్యా దీదీ మీది!...కాక మీదున్న ఆడ గుర్రంలా ఉన్నారు మీరీ రోజు...ఇవాళ మిమ్మల్ని పొందే మగాడు ఎంతో అదృష్టవంతుడు...ఇప్పట్నుంచే ‘...ఆ... ’ పెదాల్నుంచి మదం చిందుతూంది... )...’ అంది సోనా. చిలిపిగా కన్ను గీటుతూ...అలా ఎందుకందా అనుకుంటూ తలెత్తాను...నేను సడెన్ గా పైకి లేవడంలో నైటీ జారిపోయిందేమో!...అరమోడ్పు కళ్లతో...ఒంటి మీద నూలుపోగు లేకుండా...మోకాళ్ళు, చేతుల మీద లేచున్న నా రిఫ్లెక్షన్ ఎదురుగ ఉన్న డ్రెస్సర్ మిర్రర్ లో కనిపించింది...
.....నిజమే!...కాకమీదున్న ఆడగుర్రంలాగే ఉన్నాను

నేను....వికాస్ పేరెత్తకుండా..ఇవాళ నన్ను అనుభవించగల్గే మగాడ్ని అదృష్టవంతుడ్ని చేసిన దాని చిలిపి కామెంట్ నా ఒంట్లో కోరికల మంటలు రేపుతూంటే... ‘...చుప్ కర్ బేషరమ్...వకుళా కే ముఖాబ్లేమే మై కుఛ్ భీ నహీఁ ( నోర్ముయ్యి సిగ్గు లేని దానా!...వకుళ ముందు నేనెంత...) ...’ అంటూ దాన్ని ప్రేమగా గదిమాను...‘...వోతో షేర్నీ హై దీదీ ఇస్ మామ్లేమే...( ...ఈ విషయంలో ఆవిడ ఆడ పులే...)...’ అందది నవ్వుతూ... ‘...తో అబ్ అప్నీ షేర్నీకో మసాజ్ కర్..(...అయితే ఇప్పుడు నీ ఆడపులికి మసాజ్ చెయ్యి .’..అంటూ.నైటీ చుట్టుకుని పైకి లేచాను...‘...ఆప్ లేట్ జాయీయే వకుళా దీదీ...మై సంధ్యా దీదీ కీ రస్ ధోకర్ అభీ ఆయీ...( ...మీరు పడుకోండి వకుళా దీదీ... నా వేళ్ళమీదికి కారిన సంధ్యాదీదీ మదాన్ని కడుక్కునొస్తాను...) అంటూ బాత్ రూం వైపు వెళ్తూన్న సోనా .తన చూపుడు వేల్ని నోట్లో పెట్టుకు చీకడం నా కంటబడడంతో నాఒళ్లు అదోలా ఐపోయింది....
‘... నీ ఫాన్ ల లిస్ట్ పెద్దదౌతూందే సంధ్యా!...’ అంటూన్న వకుళ గుసగుస వినేసరికి...‘.....ఛీ...’ అంటూ సన్నగా వణికి...‘...నీ కంట కూడా పడిందా తల్లీ...ఇంక పాడు మాటలాపి ఇంక నువ్వు మాలిష్ చేయించుకో...’ అంటూ నేను వకుళ ప్లేస్ లోకి మారుతూంటే బెడ్ షీట్ మీద నా తడి మరక కనిపించింది...‘...సిగ్గుతో కుంచించుకుపోతూ ఆ షీట్ లాగేయ బోయాను... ‘...ఉండనీవే!...కాసేపట్లో ఒకళ్ళ తడిని మరొకళ్ళు రుచి చూడబోతున్నాంగా!...’ అంటూ నన్ను ఆపేసి, తను బోర్లా పడుక్కుని మాలిష్ కి సిధ్ధమైంది ...అప్పటికే

బయటికొచ్చిన సోనా...‘తయ్యార్ హోగయీ దీదీ!...’ అంటూ గబ గబా దాని నైటీ బటన్లు విప్పేసింది
...పచ్చగా మెరిసిపోతూన్న దాని వీపు మీద బ్రాసియర్ చారలు...సన్నటి నడుం, దానికి జస్ట్ కింద... పక్క పక్కనే తిరగేసి పెట్టిన గుమ్మిడి పళ్ళల్లా మెరిసిపోతూన్న దాని పొంకమైన పిరుదులు బయట పడ్డాయి...నోట మాట రాక వాట్ని చూస్తూనే ఉండిపోయాను...‘...ఏంటే!వాట్ని అలా కసిగా చూసేస్తున్నావ్!?...పిసికేయాలనిపిస్తూందా?...కాసేపోర్చుకుని నీ కధ కానీ!...ఇప్పుడే మొదలెట్టావంటే...నీ కొత్త ఫాన్ నీమీద పడిపోగల్దు...’ అంది వకుళ చిలిపిగా...దాంతో మళ్ళీ ఈ లోకం లోకొచ్చి...‘...ఎక్కడాగామే!...ఆ!...గుర్తొచ్చింది...’ అంటూ మొదలెట్టాను...
మా ఆయన తన పొత్తికడుపుని కవ్వించేలా కదుపుతూ అక్కని ఆహ్వానించాడని చెప్పాగా!...తనో క్షణం తమాషాగా కదుల్తూన్న మా ఆయన మొడ్డని కోపంగా చూస్తూ ఉండిపోయిందే!...తలుపు తీసుకుని బయటికొచ్చేస్తూందేమో!...నేను గెలుస్తాననుకున్నాను....ఇంతలో ఆవిడ మొహంలో

రంగులు మారాయి...నెమ్మదిగా మంచంకి దగ్గరగా మోకాళ్లమీద కూలబడిపోయి మళ్ళీ ఓ క్షణం దాన్నే కన్నార్పకుండా చూసి...సడెన్గా మాఆయన తొడలట్టు కుని దగ్గరగా జరిగి... తన వృషణాల్నీ...మొడ్డ మొదల్నీ కాసేపు చూపుడు వేళ్ళతో ట్రేస్ చేసి...గుండు దగ్గర్నుంచి సన్న చారికలు కట్టి కారుతూన్న తెల్లటి మదాన్ని గోళ్లతో పక్కలకి మీటుతూ...‘...ఇలా ఉంటే...ఎలా బాబూ!...ఆ పని చేసీదీ!...’ అంటూతమకంతో బొంగురుపోయిన గొంతుకతో గోమూగా గునిసింది... ‘...అంత హోదాలో ఉండి కూడా అలా...పచ్చిగా...ఎలా... చూడ గల్గింది వకూ అక్క పరాయి మగాడి మొడ్డని!?...’ అన్నాను...

సరైన అవకాశం వస్తే అందరాడాళ్ళూ అలాగే చేస్తారు పిల్లా!... పైగా మన లాంటి లస్టీ థర్టీస్ మరీనూ...నచ్చిన పరాయి మగాడిది చూడ్డం, వీలైతే గుడవడం... మరింత ఎక్జైటింగ్ గా ఉంటూందనుకుంటా! పది పన్నెండేళ్ళుగా ఎవరి మొగుళ్లతో వాళ్ళు సంసారం చేసి పిల్లల్ని కన్నామేగానీ... మనం చూడగల్గామా మన మొగుళ్ల మొడ్డల్నలాగ...వాళ్ళూ అలాగ ధైర్యం చేసి మనకి చూపెట్తగల్గారా?...పార్టర్స్ మారితే మొహమాటాలన్నీ మటు మాయమౌతాయను కుంటా!...ఊఁ...నీ కధ కానీ...టైం అవుతూంది!...’ ...అంటూ నన్ను పుష్ చేసింది వకుళ...
...నిజమేననిపించింది... ‘...నీ సరుకేగదా వదినా అది!...ఊఁ!...కానీ!... అని ఎంకరేజ్ చేశాడు మా ఆయన...’ అంటూ మళ్ళీ మొదలెట్టాను...‘...దాంట్లో...నీదేం లేదా!?...’ అని కొంటెగా అడిగింది అక్క...‘...ఉహూఁ!...నాదింకా వీట్లోపలే ఉంది...బయటికి తెప్పించే బాధ్యత నీదే వదినా!...’ అన్నాడు నామొగుడు ...తన వృషణాల్ని

వేల్తో చూపించి, మళ్ళీ తన మొడ్డని ఇందాకట్లా కదుపుతూ!..ఇంతలో నా గుబ్బలమీద పట్టు బిగిసింది...‘....కట్టుకున్న భార్య...కసిగా నిగిడి నాట్యం చేస్తూన్న మరో మగాడి బారెడు మొడ్దని శల్య పరీక్ష చేస్తూంటే...ఏ మొగాడైనా ఎలా భరించగలడు!? ...అందుకోసమేనేమో! బావ నా గుబ్బల్ని కసిగా నలిపేస్తున్నాడు...’ అనుకుని ఓరగా వెనక్కి చూశాను......తను కూడా తీక్షణంగా అక్కనే చూస్తున్నాడు...అతడి మొహంలో కోపం, కసి, కోరిక... అన్నీ కలిసున్నా...సస్పెన్స్ మాత్రం కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తూంది... ‘ బహుశా వాళ్ళావిడ నా మొగుడి మొడ్డని గుడుస్తుందో లేదో అనేమో!...’ అనుకుంటూ బావకి మరింత దగ్గిరగా జరిగి, పిల్లల గదిలో భాగోతం చూడడం మొదలెట్టాను ...
.‘ సరే చూస్కో!...’ అంటూ అక్క ముందుకు జరిగి...నామొగుడి అంగాన్ని రెండు చేతుల్తో పట్టుకుని...పై చర్మాన్ని వెనక్కి లాగి...నాలిక కొనతో గుండు మీద తడిని కొంచెం నాకి...సన్నగా వణికి...ఓ క్షణం వెగటుగా మొహంపెట్టినా ...మళ్ళీ అదే పని మొదలెట్టింది...కాసేపట్లో అక్కడి తడి నాకేసి...మొడ్ద మీద కారిన చారికల మీద పడింది...నా

మొగుడు మోచేతుల మీద లేచి ఆవిడ నాకుడ్లతో మరింత నిగిడిన తన అంగాన్ని గర్వంగా చూసుకుంటున్నాడు...
.కాసేపట్లో ఆవిడ నా మొగుడి మొడ్డ ని శుభ్రంగా నాకేసి ఒట్టల మీద పడింది...వాట్నీ ఓ క్షణం నాకి ముని పళ్ళతో కొరికినట్లుంది...‘...ఏయ్...వదినా...’ అంటూ మూల్గాడు నామొగుడు...‘...నన్ను కొరికినట్లు లేదేమో!...’ అని... వేళ్లతో వాట్నిసున్నితంగా రుద్దుతూ విప్పారిన నోటితో గుండుని మింగే ప్రయత్నంలో పడింది...నెమ్మదిగా గుండుతో మొదలెట్టి ....సగం మొడ్డని నోట్లో ఇముడ్చుకుని చీకుతూ మధ్య మధ్యలో నామొగుడివైపు రెచ్చగొట్టే చూపులు విసరడం మొదలెట్టింది...‘...ఇంకాస్త ట్రై చెయ్యి వదినా!...’ అంటూ పైకి లేచి ఆవిడ గుబ్బల్ని ఒడిసి పట్టుకుందామని ప్రయత్నించాడు....ఆవిడ వాట్ని అందిస్తూన్నట్లు నాటకమాడి...ఆఖరి క్షణంలో నామొగుడ్ని వెనక్కి తోసేసి కొంటెగానవ్వింది...

‘...ఇంతలో నా పిరుదుల మధ్య ఒత్తిడి...గుండెలు దడదడ లాడాయి...‘...ఎక్కడ చొరబడబోతున్నాడో ఈ బావ...కాదనగల్నా...అసలే పందెం ఓడిపోయాను...’ అనుకుంటూ భయం భయంగా వెనక్కి చూశాను...‘...డోంట్ వర్రీ!...నీకిష్టంలేనిదేదీ చెయ్యనులే!...కాస్త ముందుకి వంగు...ఆఁ...అలాగ!...’ అంటూ నన్ను కొద్దిగా ముందుకి వంచాడే....ఇప్పుడు నా పూరెమ్మల్ని ఒరుసుకుంటూంది బావ నిగిడిన అంగం...ఎడం చేత్తో నా నడుం ని ఒడిసి పట్టుకుని...కుడిచేత్తో తన అంగాన్ని పట్టుకుని నా జారుడు పూరెమ్మల మధ్య సున్నితంగా జొనిపి...డైరెక్షన్ కరెక్ట్ గా చూసుకుని...ఒక్కసారి తన మొత్తని నా పిర్రలకదిమాడే!...కస్స్..స్స్...మంటూ చొరబడిందమ్మా నాలోతుల్లోకి బావ మగతనం...వెనకనించి దింపించుకోడమంటే ఇదేనా!...భలేగా ఉందిలే!...మంచం మీద

దింపినప్పటికంటే బిగువుగా పట్టినట్టనిపించిందే వకూ!...ఎందు చేతంటావ్...’ అంటూ ఆగాను...
‘...ఎందుకేంటే! ఈ పొజిషన్ లో నువ్వు మంచం మీదిప్పుకున్నట్లుగా పంగలిరగదీసుకోలేవుగా!...అంచేత తొడల ఒత్తిడికి పూరెమ్మలు బిగుసుకుంటాయి నలుగురు మొగాళ్ళతో దెంగించుకున్న తర్వాత మన పూరెమ్మల బిగువులు సడిలిపోతే ఈ పొజిషన్ మగాళ్లకి మరింత సుఖమిస్తుందిట... గుర్తుంచుకో! ...పనికొస్తుంది... ఇదోరకమైన ‘ డాగీ ’ పొజిషన్ అనుకో!...బలే ఎంజాయ్ చేస్తున్నావులేవే ముండా!...’ అంటూ లూజ్ గా ఉన్న నా నైటీ లోకి అదాటుగా తన కుడిచెయ్యి దూర్చేసి కసిగా నా దిమ్మనొత్తింది వకుళ...‘...అబ్బ...దాన్ని పంపించీసేవే!...ఆ తరవాత నీ ఇష్టం...’ అన్నాను నా రెమ్మల్లోంచి మత్తుగా మదం కారిపోడం మొదలవడంతో...‘...ఇంకాసేపు పడుతుందిలే!...నీకధ కానీ...’ అంది వకుళ...
...‘ఇంక నన్ను నిలబెట్టే దున్నేస్తాడనుకున్నానమ్మా...ఎందుకో!...

బావ అలా చెయ్యకుండా నాలో లంగరేసుంచి...‘ చూడు మీ అక్కేంచేస్తూందో!...’అన్నాడు వకూ!... అక్క నామొగుడ్ని వెనక్కి తోశేసిందని చెప్పానా...అలా చేసి మళ్ళీ నా మొగుడి మొడ్దని ఆపకుండా గుడవడం మొదలెట్టింది... ఓ రెండు క్షణాల్లో దాని బలుపు పెరిగింది...మీదున్న నరాలు మరింత పొటకరించాయి... గుండు మీదున్న చీలికలోంచి తెల్లటి , చిక్కటి చుక్కలు బుస బుసా పొంగడం మొదలైంది ...అక్క మత్తుగా చూస్తూ...బైటికొచ్చిన చుక్కల్ని వెంటవెంటనే నాకేయడం మొదలెట్టింది... ఏ క్షణాన్నైనా చిమ్మేస్తాడనిపించిందే నా మొగుడు.... తన భార్య చేష్టలకి రెచ్చిపోయాడేమో నా బావ...తన అంగాన్ని కొద్దిగా బైటికి తీసి కసిగా మళ్ళీ దింపేశాడు...నా పూరెమ్మల్లో ఊరిన మదం తొడలమీంచి. కారిపోడం మొదలెట్టింది.‘..నన్నింక మంచం మీదికి తీసికెళ్ళు బావా!...’ అని వేడుకున్నాను...నీమొగుడు నాభార్యని ఎంత కసిగా రఫ్ఫాడించేస్తాడో చూడకుండానే!...’ అంటూ పక్క రూం లోకి చూస్తూ ఉండిపోయాడే!...

‘...ఒహ్...బ్రహ్మాండం వదినా...ఇక చాలు...ఇలా పైకొచ్చీసీ...’అన్నాడే మా ఆయన...ఆమాటల్ని పట్టించుకోనట్లే ఇంకింత జోరుగా చీకడంమొదలెట్టింది అక్క...ఆపుకోలేక పోతున్నట్లున్నాడు నా మొగుడు...తెరలు తెరలుగా తన మదం బయటికి చిమ్మేయడం మొదలైంది...అక్క మొహం మీద...పెదాల మీద...గుబ్బల మీద, తెల్లటి తుంపర్లు....అక్కని మంచం మీదికి రమ్మని మరో సారి సైగ చేశాడు నా మొగుడు...పెదాలమీద పడ్డవాట్ని నాకేస్తూ ,మిగిలిన వాట్ని చేతుల్తో తుడిచేసుకుంటూ...బద్దలుకాబోయే అగ్నిపర్వతంలా మదపు బుడగలు ఎగ చిమ్ముతూన్న నా మొగుడి మొడ్డని తన చూపుడు వేలుతో చూపిస్తూ...‘...దాన్నే చీకుతా...’ నన్నట్లుగా తన చూపుడువేల్ని చీక్కుంటూ...నే రానన్నట్లుగా, అడ్డంగా తలూపుతూ కొంటెగా నవ్వింది అక్క ...

దాంతో రెచ్చిపోయినట్లున్నాడే నీ సిక్స్ ప్యాక్...‘...గుడిచింది చాలుగానీ...ఇంక మంచం మీదికి రావే లంజా!...’ అంటూ ఆవిడ చెయ్యుచ్చుకుని మొరటుగా మంచం మీదికి లాగాడే!...నే భయంతో వణికిపోయాననుకో!...ఆవిడ ఏమనలేదు సరిగదా! నవ్వుతూ నా మొగుడ్ని మీదికి లాక్కోబోయింది .

‘..కసి మీదున్నావు కదే బలిసిన లంజా!...నిన్ను మామూలుగా చేస్తే నీకానదు!...’ అంటూ ఆవిడ్ని తనమీదికెక్కించుకున్నాడు... ‘...ఏయ్!...అలా వద్దుబాబూ!...’ అంటూ వగలుపోతూనే తొడలు నా మొగుడి నడుంకి అటూ,ఇటూ వేసి సెటిలవబోయి...‘...ఉఫ్ ఫ్...’ అంటూ లేచి పోబోయింది అక్క ‘... కూర్చో వదినా!...’ అంటూ ఎడం చేత్తో తన అంగాన్ని అక్క పూ రెమ్మల మధ్య సర్ది...కుడి చేత్తో ఆవిడ నడుంని చుట్టేసి, గుభిక్కున కిందికి లాక్కున్నాడు...‘...అమ్...మ్మా... చంపేశావ్ రా...’ అంటూ తన గుబ్బల్ని నా మొగుడికి అదిమేస్తూ మీద వాలిపోయింది...
‘...ఇంకా పూర్తిగా దిగబడకుండానే అంత బెంబేలెత్తిపోతూందేంటి మీ అక్క...’ అన్నాడే బావ...‘ పార్టనర్స్ మారితే మీ మగాళ్ల బలుపులు మరింత ఎక్కువౌతాయనుకుంటా!..నేనూ పడుతున్నానుగా ఆ బాధ...’ అన్నాను....‘...తీసేయనా!...’ అన్నాడు బావ...‘ ...ఉహూఁ...ఇంకొంచెం లోపలికి దోపు బావా! దాంట్లోనే మజాఉంది...’ అంటూ మరింత వెనక్కి జరిగి...బావ అంగాన్నిమరింత లోతుగా దిగేసుకుని పక్క గదిలోకి చూడడం మొదలెట్టాను... .‘...వదినా!...’ అంటూ నెమ్మదిగా పిలుస్తూ, పక్కలకి ఉబికిన ఆవిడ స్థనాల్ని గోళ్లతో దువ్వాడు...‘

...అహ్...ఏయ్...’అంటూ సన్నగా వణికి...‘...ఏంటి...’ అంది ఆవిడ మత్తుగా!...కొద్దిగా చేతుల మీద పైకి లేచి!...‘...పూర్తిగాలే!...వాటి మీద కసి తీర్చుకోవాలి..’ అన్నాడు...‘..అవేం పాపం చేశాయ్...’ అంది అక్క .‘..గుచ్చుకుంటు న్నాయి...’ అన్నాడు...‘ఛీ....పాడు మాటలు మాట్లాడకు...’ అంటూ మళ్ళీ మీద పడిపోయింది...
‘...ఇలా వినవు నువ్వు...’ అంటూ ఆవిడ పిరుదుల కింద తన అరచేతులు చొప్పించాడు...నా మొగుడి వేళ్ళు ఏ...ఏ...రంధ్రాల్లో జొరబడ్డాయో!... ‘...చీ...’ అంటూ ఎర్ర బడ్డ మొహం తో అక్క చివుక్కున పైకి లేచింది...అదే అదనుగా ఆవిడ పిరుదుల్ని ఒడిసి పట్టుకుని...పైకి లే లేపి తనమీదికి కుదేసుకుంటున్నాడు నా మొగుడు...ఓ రెండు కుదుపులకే చిప్పిల్లిపోయినట్లుంది అక్క.‘...థప్ థపక్...థప్ థపక్ అనే చప్పుడ్లు మొదలయ్యాయి... వాటి సోర్స్ గ్రహించి అక్క దిగిపోబోయింది...వెంటనే గుబ్బల్ని ఒడిసి పట్టుకుని ఆవిడ్ని దిగకుండా ఆపేసి ...వాట్ని కసిదీరా మర్దిస్తూ తన నడుం ఎగరేయడం మొదలెట్టాడు...
.
..ఎందుకో నాకు వాళ్ళ మొహాలు అలుక్కుపోయినట్లు కనిపిస్తున్నాయి...‘...నిద్రొస్తూందేమో...’ అనుకుని కళ్ళు నులుముకున్నాను....కాసేపట్లో అర్థమైంది...నా నడుంని రెండు చేతులతోనూ పట్టేసుకుని...నా పూకు ‘.‘పక్...పక్...’ మనేలా దెంగుతున్నాడు బావ...అక్కకి ఒక కుదుపు పడితే నాకు రెండు పోట్లు... ఇవి చాలనట్లు న గుబ్బల్ని నలిపి నస్యం చేస్తున్నాడు... ‘...ఇప్పుడైనా మంచం మీదికి తీసుకుపోబావా!...’ అని వేడుకున్నాను రొప్పుతూ!...‘...మీ అక్క క్లైమాక్స్ చూడకుండానే!?...’ అంటూ స్పీడు పెంచాడు...‘...బుధ్ధి తక్కువై అడిగానురా భగవంతుడా!...’ అనుకుంటూ... ‘...పూకున్నందుకు పోట్లు భరించాల్సిందే...’ అని నన్ను నేను సమాధాన పర్చుకుంటూ పక్క గది వైపు దృష్టి మరిల్చి...‘...నా మొగుడికీ...ఇతగాడి భార్యకీ తొందరగా కార్పించు స్వామీ!...’ అంటూ శతకోటి దేవుళ్లని ప్రార్థిస్తూ... వాళ్ల క్లైమాక్స్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండిపోయాను...
‘.... అబ్బ...ఇక ఆపు బాబూ!... వీట్ని అరగంటనుంచీ నలిపి నస్యం చేస్తున్నావ్ ..నెక్స్ట్ వీక్ నుంచీ ఇవి రోజులో పది గంటలు నీ ముందే ఉంటాయిగా ...వీలు చూసుకుని తీర్చుకుందుగాని నీకసి!...’ అందావిడ ఒగరుస్తూ...‘...ఓహ్!...థాంక్స్ మేమ్!...’ అంటూ ఆవిడ్ని పక్క మీదికి దింపేసి...చాటంత మొహంచేసుకుని...బుధ్ధిమంతుడ్లా మోకాళ్లమీద నిలబడిపోయాడు...‘...చాల్లే!...అతి వినయం..

.ఇప్పుడు ఆపేస్తే దీనికి కోపంరాదూ!.. .ఇంతవరకూ .. .ముండా..రండా...అనే తిట్టావ్...ఇంకేమేం తిట్టుకుంటావో!...’ అంటూ నా మొగుడి మొడ్డని చూపుడు వేల్తో మీటింది...దాంతో అది తన పొత్తికడుపుని తగులుతూందా అన్నట్లుగా నిగిడింది...‘...సారీ ఫర్ దట్ రఫ్ లాంగ్వేజ్ మేమ్...ఎక్స్ ట్రీ మ్లీ సారీ...’ అంటూ అలాగే ఉండిపోయాడు మాఆయన...
‘...ఎక్కడ...ఎవరితో...ఎలా ఉండాలో తెలిసినా ...తెలీనట్లు నటించకురా, తిరుగుబోతు నాయాలా!...రా!...మంటలెక్కి పోతూన్న నా పూకుని నీ మదంతో చల్లార్చు...’ అంటూ నా మొగుడి అబ్డామిన్ మజిల్స్ ని...నిగిడిన మొడ్డనీ చూపుడు వేల్తో ట్రేస్ చేస్తూ...బూతులు తిడ్తూ ఆహ్వానించిందే

అక్క!...‘...అలాగే చేస్తాన్లేవే! మదమెక్కిన లంజా!...’ అంటూ తనమీదికెక్కేసి...ఓ మూడు నిముషాలు ఆగకుండా దున్నేసి...‘...అహ్హ్...ఆహ్హ్...అ...అ...ఆహ్హా...’ అని కసిగా అరుస్తూ కార్చేసుకున్నాడే! ...అక్క నోట మాట లేక సొమ్మసిల్లి పోయింది...
...‘....అనుకున్నంతపనీ చేసింది...కసెక్కిన లంజ ’ అని అక్క ని తిట్టుకుంటూ...కుడి చేత్తో నా నడుంని ఒడిసి పట్టుకుని...ఎడం చేతిని నా తొడల కిందనీంచి దూర్చి...లింకు చెడకుండా పట్టుకుని...మంచం దగ్గిరికి మోసుకుపోయి... నన్ను ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకుని మోచేతుల మీద వెనక్కి వాలి పోయాడే!...‘...ఎందుకు బావా! అక్కని తిట్టుకుంటూన్నావ్...ఏం చేసిందేంటి?...’ అంటూ తలెత్తాను...ఎదురుగా ఉన్న డ్రెస్సింగ్ మిర్రర్ లో మా రిఫ్లెక్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి.. దేనిగురించో సీరియస్ గా ఆలోచిస్తున్న బావ మొహం కనపడింది ....

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

 

http://www.telugustorieskathalu.biz/

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi