భర్తల మార్పిడి 30

telugu sex stories .అదేమిటీ!...ఆరోజాదివారమేగదా!!...ఉండిపోలేదా!!!...’ అన్నాను ఆశ్చర్యంగా... ’...లేదే...ఆడుకోడానికి వాళ్ళ పిల్లలూ ఇంట్లోలేకపోవడంతో...రోహిత్ మావెనకే ఉంటాడు...ఇంకేంటి ప్రయోజనం...’ అనిపించి...బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేసింతర్వాత ఇంటికొచ్చేశాను రోహిత్ ని తీసుకుని... ఒహ్...బ్రెడ్-ఆమ్లెట్ శాండ్విచెస్ ని నేను లేచేసరికే రెడీ చేశాడులే జయంత్...’ అంది వకుళ సిగ్గులొలకపోస్తూ..... ’...ఓహ్....ఎంత జాణవే... జయంత్ తో నీక్కావలసిన గ్రంధం నడిపేసి...మొగుడింటికొచ్చేసరికి పతివ్రతలా ఎదురొద్దామని నీ ఎత్తు!...అవునా!!...’ అంటూ దాని బుగ్గ మీద చూపుడువేల్తో పొడిచాను... ’...నిజానికి నేను ఆ ఆలోచన తోనే ఇల్లు

చేరినా ఫలితం లేకపోయింది సంధ్యా!...’ అంది వకుళ భారంగా నిష్టూరుస్తూ... ’...ఏం...’ అన్నాను ఓదార్పుగా...
....’ నేను టాక్సీ దిగి రోహిత్ ని ఎత్తుకుని ఇంట్లోకడుగెట్టేసరికి సోఫాలో మధు...ఎవరితోనో నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నాడు సెల్ ఫొన్లో...నన్నూ పిల్లాడ్నీ చూడగానే..." ...మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తా...." నంటూ లైన్ కట్ చేసి...అదే నవ్వు మొహంతొ నన్ను పలకరించి కొడుకుని దగ్గరకి తీసుకున్నాడే...’...మా ఫ్రెండ్...జయవాళ్ళింటికి వెళ్ళాం...’ అన్నాను మధు అడక్కపోయినా... ’ ...ఆహాఁ...బ్రేక్ ఫాస్ట్ రడీ చేశా...బ్రెడ్-ఆమ్లెట్ శాండ్విచెస్ ...టేబుల్ మీదున్నాయ్...’ అన్నాడు... ’ నే నూ ...అమ్మా...జయంకుల్ ఇంట్లో అవే తిన్నాం...’అన్నాడు రోహిత్ వచ్చీరాని మాటల్లో...తలెక్కడ పెట్టుకోవాలో తెలీక బాత్రూంలోకి పరిగెత్తానే!...’ అంది వకుళ బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ...
’... చాటుమాటుగా జరిగినా ఇదంతా మధుకి తెలిసే

జరిగిందికదా వకూ! ఎందుకు బాధ పడ్తావ్....’ అంటూ దాన్ని ఓదార్చి....’...తర్వాతేంజరిగిందేంటి!...’ అంటూ వకుళని మళ్ళీ మూడ్ లోకి పట్టుకొచ్చాను... కొద్ది సేపు తర్వాత వకుళ మళ్ళీ మొదలెట్టింది ’.... ఎందుకో గానీ...ఒకళ్ళ నొకళ్ళు సూటిగా చూడలేకపోయాం సంధ్యా! పగలంతా రోహిత్ ని ఆడిస్తూ...కబుర్లు చెప్పుకుంటూ, పన్లు చేసుకుంటూ రోజు గడిపేశామే కానీ...ఎవ్వరం బైట పడలేదు... సాయంత్రం ఎవరో ప్రెండ్స్ వచ్చారు...టైం పాసైపోయింది....రాత్రి భోజనాల దగ్గర మాత్రం ఒకళ్ళ నొకళ్ళు.మాటలతో పొడుచుకున్నాం ...మరొకళ్ళు మొదలుపెడతారని .. .నేనే మొదలెట్టాలే....’...గత రెండ్రోజుల్నించీ అంతలిసిపోయావా?...ఇందాకట్నీంచీ తూలుతున్నావ్!...’ అన్నాను కొంచెం కసిగా!... ’...అవును.. ’ అన్నాడు సీరియస్ గా.... ’...ఏంటి...నీ పెదాలు బాగా వాచిపోయాయ్!?...ఏదైనా కుట్టిందా!...’ అన్నాడు కొంచెం ఈర్ష్యగా...నే వెంటనే తలదించుకున్నాను... సిగ్గుతో...
ఆ రాత్రి మాత్రం మధు రెచ్చిపోయి...నాకూపిరాడకుండా

ఓరెండు క్షణాలు నా పెదాల్నాక్రమించేసి...నన్నో పావుగంట...కసిగా... ఆగకుండా దున్నేసి నా మీదే సోలిపోయాడే!...తర్వాత నాకూ నిద్దరట్టేసింది......తెల్లారేలోగా మధు నన్ను మరో రెండు సార్లదరగొట్టేశాడమ్మా!!...కాపోతే....వదిలేసే ముందు ప్రతిసారీ ’..శైలూ..’. మూల్గి...పిచికారీ కొట్టేశాడు .’...ఎందుకమ్మా ఇంత ఆవేశం!...నేను నీదాన్నేగా...’ అన్నాను....’...మూడోసారి పనైపోయిన తర్వాత నా గుబ్బలమీద సోలిపోయి రొప్పుతున్న మధు చెమట తుడిచి..’...అవునూ... ఏదో శ్...శ్...’ అని పలవరిస్తున్నావ్...ఎవరేంటి!....’. అన్నాను...ఏమైనా చెప్తాడేమోనని.....తనేం మాట్లాడలేదు...కాసేపు తర్వాత...’...ఏం చేసిందేంటి మీ ఫ్రెండ్ జయ!?... ..ఏ...ఏయ్... జయ్...నెమ్మదీ...మా ఆయన పూనాడా నీకు...’ అన్నావులే నిన్న రాత్రి.!...’అన్నాడు మధు..ఈర్ష్యగా ...నాకు తలకొట్టేసినట్లైందమ్మా! ’... మరోసారి ఈపని చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నానే!... ’ అని ఆపింది వకుళ...

.అంటే మీ జంటలు...మళ్ళీ కలుసుకోలేదా!...’ అనడిగాను... ’...కుక్క తోకలు కావమ్మా మన బుధ్ధులూ!... ...వకూ...ఇవాళ మిట్టల్స్ మనింటికి డిన్నర్కి వస్తున్నారు... జస్ట్...డిన్నరే... మనం వాళ్ళింటికెళ్ళింతర్వాత...వాళ్లని మనింటికి పిలవకపోతే బాగోదుగా!...’అంటూ బ్రతిమాలాడు మధు...ఓ రెండు వారాల తర్వాత... ‘...సరే...వాళ్ళని తొందర గానే పంపించేయాలి మరి...’...అంటూ బెట్టు చేస్తునే ఒప్పుకున్నాను...నాక్కూడా అక్కడ చిమచిమలాడ్డంతో...

... ఏం కానట్టే మాట్లాడుకున్నాం...పిల్లల్ని ఆడిస్తూనే దొంగ చూపులు చూసుకున్నాం...వీలైనప్పుడు తడుముకున్నాం...నేనూ,జయ్...శైలజ, మధు... డిన్నర్ పూర్తి చేసింతర్వాత... ‘...ఇక వెళ్తాం...పిల్లలు పడుక్కుంటారేమో!...’ అంటూ లేవబోయాడు జయంత్...కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకున్న తర్వాత...’...అంతగా పడుక్కుంటే కారు వెనక సీట్లో పడుక్కోపెట్టచ్చు...కాసేపు కూర్చోండి...’ అన్నాడు మధు... శైలజని తమకంగా చూస్తూ... నేనూ కూర్చోమని జయంత్ కి కళ్ళతోనే సైగ చేశాను...నాకూ చిర చిరలాడడంతో ...ఓ పావుగంట తర్వాత చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూం లో పిల్లల్ని పడుక్కోబెట్టి వచ్చాం, నేనూ, శైలజా ...మళ్ళీ కబుర్లు...
...తొమ్మిదవుతూంటే నా చూపులూ, మధు చూపులూ ఓ క్షణం కలుసుకుని, విడిపోయాయి...మా ఏరియాలో పవర్కట్...తొమ్మిది నుండి తొమ్మిదిన్నరవరకూ...అని మా ఇద్దరికీ తెలుసు...నా గుండెలు దడదడా కొట్టుకున్నాయి...గడియారం తొమ్మిదిగంటలు కొడ్తూంటే

...లైట్లాఫ్ కావడమాలస్యం...’....ఉమ్మ్...’ అన్న శైలజ మూల్గు సన్నగా వినిపించడం....జయంత్ చేతులు నన్ను చుట్టేయడం...ఒకేసారి జరిగాయి...రెండు నిముషాలు కౌగిలిననుభవించానో...లేదో...’...గుప్పు...’న లైట్లు వెలిగాయ్...
...’.పవర్ కట్ తీశేశారా!.’ అనుకుంటూ..జయంత్ కౌగిలినుండి బయటపడి సిగ్గుతో నేలచూపులు చూస్తూ ఉండిపోయిన నాకు. ’...మీరు మాస్టర్ బెడ్ కి...మేం...గెస్ట్ బెడ్ కి...’ అంటూన్న మధు గొంతు వినిపించేసరికి ఓరగా తనవైపు చూశాను... అప్పటికే శైలజని గెస్ట్ బెడ్రూం వైపు తీసికెళ్తున్నాడు...నాకూ ఒళ్ళు మండి జయ్ చేయుచ్చుకుని పై ఫ్లోర్ లో మాస్టర్ బెడ్రూంకి దారితీస్తూ మరోసారి మధు వైపు చూశాను...ఈసారి మాకళ్ళు కలిశాయి... తన మొహంలో ఫీలింగ్ అర్థం కాలేదు... కోపంతో కలిసిన ఉద్రేకమా... ’...టు హెల్ విత్ ఇట్...’ అనుకుని అడుగు ముందుకేశాను...
... తెల్లారుతూండగా...’...ఈ రోజు శనివారం వకూ!...’ అంటూ గుర్తుచేసి నన్ను మూడోసారి రెచ్చగొట్టి అనుభవించడంతో నేనూ ,జయంత్ ఎనిమిది దాటుతూండగా లేచి కిందికి

దిగేసరికి...ఆయాసంతో ఎగసెగసి పడుతున్న స్తనాలతో...కొంటెగా నవ్వుతూన్న కళ్ళతో...గెస్ట్ బెడ్ రూం నుంచి బాణంలా బయటికి దూసుకొచ్చిన శైలజ ఎదురుగా వచ్చిన జయంత్ ని డీకొట్టకుండా చేతుల్తో ఆపుకునే ప్రయత్నం లో అతడ్ని వెనకే ఉన్న నామీదకి తోసేసి... తను రిబౌండ్ అయి ’... ఏయ్ శైలూ...’ అంటూవెనకే పరిగెత్తుకొస్తూన్న మధుని మాత్రం తప్పించుకోలేక తన గుబ్బలు అప్పచ్చుల్లా అణిగిపోయేలా మధు చాతీ మీద పడి ...తన కౌగిలి లో గువ్వపిట్టలా ఒదిగిపోయి...ఎర్రబడ్డ బుగ్గల్తో మా వైపు చూసింది...
...శైలజ తోసేయడంతో ఆపుకునే ప్రయత్నంలో వెనక్కి తిరిగిన జయంత్ ని నేను డీకొట్టాను...తన చాతీకి నా గుబ్బల్నొత్తేస్తూ జయంత్ మీద పడ్డాను ...అనుకోకుండా నాచూపులు మధు చూపుల్తో కలవడంతో సిగ్గుతో మొగ్గలా ముడుచుకుపోయాను...రెండు జంటలూ కోలుకునేటప్పటికి రెండు మూడు నిముషాలు పట్టింది...ఆడాళ్ళం వంటింట్లోకి పరిగెట్టాం బ్రేక్ ఫాస్ట్ రెడీ చేసే నెపంతో...ఓ పది నిముషాల్లో ఆ పని పూర్తి చేసి...కాఫీలుచ్చుకుని హాల్లోకెళ్ళాం ‘...గర్ల్స్...పిల్లలింకా లేచినట్లు లేరు!...’ అన్నాడు జయ్...

కాఫీ అందుకుంటూ నాకు కొంటెగా కన్ను గీటి...ఒళ్ళు ఝల్లు మంటూంటే మధువైపు బెరుకుగా చూశాను... ‘...గో ఎహెడ్...’ అన్నట్లు తలూపాడు మధు...కాఫీలైంతర్వాత...బ్రేక్ ఫాస్ట్ ట్రేలుచ్చుకుని...నేనూ, జయ్ గెస్ట్ రూంకి...మధు , శైలూ...మాస్టర్ బెడ్ కి...లంచ్ చేసితర్వాతే వాళ్ళు వెళ్ళారారోజు...
వాళ్ల కార్ స్టార్ట్ కాగానే ‘... ఎన్ని రౌండ్లయ్యాయేంటీ నిన్న రాత్రినుంచీ!...’ అనడిగాడే మధు...‘...ఛీ...సిగ్గులేని మాటలు మాట్లాడకు...’ అన్నాను, కార్లోంచి చెయ్యూపుతున్న జయ్ కి నేనూ చెయ్యూపుతూ... ‘...చెప్పు...ఎన్ని సార్లు...దెంగాడు... నిన్ను...’....అని రెట్టించాడు మధు....‘...మూడు...ప్లస్ రెండు...మొత్తం ఐదుసార్లు చేశాడు నన్ను...చేసిన ప్రతిసారీ ఐదు నిముషాలదాకా ఊపిరి తిప్పుకో లేకపోయాను...అన్నానే సంధ్యా ఒళ్ళు మండి...

‘...అనుకున్నాన్లే...నువ్వంత సంతోషంగా చెయ్యూపుతుంటే!’...నాతో సమానంగానే ఉన్నాడు ఓల్డ్ జాక్...మందులేమైనా వేసుకుంటున్నాడేమో!...’ అన్నాడు మధు ఎర్రబడ్డ మొహంతో...‘ ...నే చూస్తూనే ఉన్నాగా! ...అలాంటివేం వేసుకోలేదు జయ్ ..." అంటూ నేను చివుక్కున వెనకకి తిరిగి ‘...అమ్మా అంటూ ఎదురొచ్చిన రోహిత్ ని ఎత్తుకుని లోపలికి బయల్దేరాను...‘...నువ్వు చూస్తూండగా వేసుకుంటాడేంటీ!...’ అంటూన్న మధు వైపో కోర చూపు విసిరి... మేడమీదికికెళ్ళిపోయి... పిల్లాడి పన్లూ, నా పన్లూ చూసుకుంటూ తనతో మాట్లాడుకోకుండా ఉండిపోయానో గంటదాకా !
...మరో గంట తర్వాత ‘...సారీ వకూ!...’ అంటూ నన్ను చుట్టేశాడు...నేనేం మాట్లాడలేదు...‘...నిన్నటువైపు నడిపించింది నేనే ఐనా మరో మగాడు అంతగా తృప్తి పరిచాడన్న నిజం నేను జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాను...’ అంటూ బతిమాలాడు... ‘...అర్థమైందిగా నీకు తన లక్షణం...’అంది వకుళ...‘ ...ఊఁ...కానీ...’ అన్నాను తలూపుతూ...

.మరో సారి వాళ్లని పిలవకు...నన్ను వాళ్లింటికి రమ్మనకు...’ ..అంటూ తన కౌగిలిలో ఒదిగిపోయానే సంధ్యా!... ‘...ఊఁ...అక్కడితో బ్రేక్ పడిందన్నమాట...’ అన్నాను...
[the_ad id="2388"]
‘...ఎక్కడా! కుక్కబుధ్ధికదూ ...ఈ రుచి మరిగిన వాళ్లది.... ‘దే ఆఖరిసారి...’ అనుకుంటూ తరవాత నెల్లో రెండుసార్లు...ఆ పైనెల్లో మరో రెండుసార్లూ ..కలుసుకున్నాం...ప్రతీ సారీ ఇలాగే ..కాపోతే ఓసారి మా ఇంట్లో...మరోసారి వాళ్ళింట్లో... మధు, శైలజ మాస్టర్ బెడ్రూంకెళ్తే నేనూ, జయంత్...కింది ఫ్లోర్లో గెస్ట్ బెడ్ మీద ...తర్వాత రెండు జంటలూ ఒకే ఫ్లోర్లో...వేర్వేరు బెడ్ రూమ్స్ లో...అలా జరిగింది...వ్యవహారం...

ఆ నెలాఖర్లోనే నేనూ, శైలజ కలుసుకున్నాం...అనుకోకుండా!! ’ ... అనాపింది వకుళ... ‘..అంటే...అప్పట్నించే లెస్బియన్...వ్యవహారం మొదలెట్టావా!...’ అన్నాను ... ‘..ఛా....అదేంలేదే...ఇవాళే మొదటిసారి...’...మేమిద్దరం కలుసుకుంది...మా కంపెనీ ఎప్రూవ్డ్ గైనకాలజిస్ట్ దగ్గర...ఆరోజు...అంటూ మళ్ళీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకెళ్ళిపోయింది వకుళ...

....’ ఓరోజు పొద్దున్నే లేచేసరికి కళ్ళు తిరగడం మొదలెట్టింది...కాలేజీ దగ్గర మధుని దింపమని ... కార్లో కూర్చుని ఆలోచిస్తూంటే ఫిబ్రవరి - మార్చ్ నెలల్లో పని ఒత్తిడివల్ల పీరియడ్స్ మిస్ అయాననే విషయం గమనించలేదనీ ... గత వారంరోజులుగా పొద్దున్న ఇలాగే ఉంటూందని తెలిసొచ్చింది...ఆరోజు సాయంత్రమే...నేనూ...శైలజ...గైనకాలగిస్ట్ దగ్గిర కలుస్త...ఆవిడ కన్ఫర్మ్ చేసి కంగ్రాట్యులేషన్స్ చెప్పింది..." ... మధా...జయంతా...ఎవరి బిడ్డ నా కడుపులోపెరుగుతూంది? ఆ బిడ్డని మధు ఒప్పుకుంటాడా...లేకపోతే ఏంచేయాలి..."...ఇలాంటి ఆలోచనలతో నా మనస్సు వికలమౌతూంటే ఎలాగో ఇల్లు చేరాను... ఇంతట్లో శైలజ ఫోన్...మాట్లాడాల్సిన పనుందని...వస్తున్నానని...రాత్రుండిపోతాననీను... మధు ఏదో పని మీద కాన్పూర్ వెళ్తాననీ...మర్నాడొస్తాననీ ముందే చెప్పాడు... సరే రమ్మన్నాను టైం పాస్ గా ఉంటుందని.....
[the_ad id="2387"]
....కాసేపట్లో ...చాలా సంతోషంగా...పిల్లల్తో సహా దిగింది శైలజ...పిల్లలు ఆటల్లో పడ్డారు...మేమిద్దరం వంటపనిలో! శైలజ ఉత్సాహంగా కబుర్లు చెప్పేస్తూ అన్ని పన్లూ తనే చేసింది... పిల్లల్ని పడుక్కోపెట్టింతర్వాత విషయాన్ని తనే కదిపింది..."...ఏమంది డాక్టరంటూ...’...నేనేం మాట్లాడలేదు... " .......నా ప్రెగ్నెన్సీ ని... పుట్టబోయేది మగపిల్లాడేననీ...కన్ఫర్మ్ చేసింది డాక్టర్...స్కానింగ్ కూడా చేయించాలే!......నీ సంగతేంటి...ఎందుకంత డల్ గా ఉన్నావ్!..." అంది శైలజ... అప్పటికీ నేనేం మాట్లాడలేదు..."... సమాధానం చెప్పవేం..." అంటూ నన్ను కుదిపింది...’...నాదీ కన్ఫర్మ్ డే...’ అన్నాను తలదించుకుని... ’...మరెందుకు విచారం...’ అంది నా మొహంలోకిచూస్తూ... ’...బిడ్డ తండ్రెవడో తెలుసుకోలేని పరిస్థితి... జయ్ పోలికతో అందమైన ఆడపిల్ల పుడితే బాగుండునని ఉన్నా మధు ఏమంటాడోఅని... లోకం కేమని సమాధానం చెప్పుకోవాలో అని... భయంగా ఉందమ్మా!...’ అన్నాను దిగులుగా...’ నాకా సందేహం...భయం... లేదులే....’ అంటూ విరగబడి నవ్వింది శైలజ... నామొహంలోకి చూస్తూ...’...ఛీ...ఆపు...’ అన్నాను కోపంగా...
[the_ad id="2386"]
"...సారీ...నీకు చెప్పలేదుకదూ!... ...ఇద్దరూ ఆడపిల్లలయితేనేం...అని నాకుచెప్పకుండానే జయంత్ వేసక్టెమీ చేయించుకున్నాడు...నాకు కనీసం ఒక మగ బిడ్డ కావాలని పట్టుదల... ధాష్టీకంగా ఆడదాన్ని ఆక్రమించే మగాడి వల్ల మగ బిడ్డ కల్గే అవకాశం ఎక్కువని ఎక్కడో చదివాను......మీ జంటని చూసింతర్వాత మధువల్ల నాకు తప్పకుండా మగబిడ్డ కల్గుతాడనిపించింది...అప్పటికే నేనూ, జయంత్ పార్ట్నర్స్ మార్పు కలవాటుపడ్డాం..

.జయంత్ ని ఎలాగైతేనేం ఒప్పించాను ...మిమ్మల్ని ముగ్గులోకి లాగాం...నేనూ జయంత్ కలిసి....ఇదిగో...రెండు నెలలు తిరక్కుండానే ఫలితం...అంచేత నీ బిడ్డకీ నా బిడ్డకీ మధే తండ్రి... " అంటూ సిగ్గులేకుండా తన కడుపుని నిమురుకుంది శైలజ...’...పూర్ జయ్...’అనుకున్నాను మనస్సులోనే! ...కాపోతే నా మానస్సు తేలిక పడింది...

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

http://freetelugusexstories.com

http://telugu-sexstories.net

http://telugumasala.website

http://telugusexstorieslo.com

http://telugusexstories.website

http://telugusexstorieskathalu.net

http://telugusexstories.desi