భర్తల మార్పిడి 34

telugu sex stories నా బ్రేక్ ఫాస్ట్ పూర్తయేసరికి శ్యామా వచ్చింది...‘...ఏం వండ...’ నంటూ...మామూలు మెనూ చెప్పేసింతర్వాత...ఓ ఫిష్ కర్రీ కూడా చెయ్యమని చెప్పేసరికి ‘...భోజనానికి బకుళా దీదీ కూడా వస్తూందా!...’ అంటూ వెళ్ళిపోయింది...పేపర్స్...మేగజీన్స్....చూస్తూ కూర్చున్నాను... వెళ్తున్నా...అని శ్యామా అంటూంటే
టైం చూశాను....పదిన్నర దాటింది...‘...ఇంకా రాలేదేంటిది...మరోసారి దువ్వాలేమో పిల్లని...’ అనుకుంటూ ఫోనందుకోబోయాను...బయట కారాగిన చప్పుడు...కిటికీ లోంచి చూస్తే ప్రసన్నంగానే ఉంది...లోపలికి వచ్చేసరికి మొహానికి సీరియస్నెస్ పులిమేసుకుని నా కెదురుగా ఉన్న

సోఫాలో మాట్లాడకుండా కూర్చుంది...
...‘...ఏమే!...నాటకాలాడుతున్నావా! ...’ అంటూ ఆ సోఫాలో జేరి దాని తొడమీద చరవబోయాను.....నా కదలిక చూసి పక్కకు జరుగుతూ ‘....మొదలెట్టావా తల్లీ...అందుకే దూరంగా కూర్చున్నాను...’ అంటూ పక్కకి జరిగింది...‘...మరి కాలేజీలో అలా అన్నావేం!?...’ అన్నాను తేలిక పడ్డ మనస్సుతో...
‘...అననూ మరీ!...ఆరోజు నిన్నూ, నీపిల్లల్నీ మీ ఇంటిదగ్గర దింపొచ్చిన దగ్గర్నుంచీ ...సందూ...సందూ...అంటూ నీ ధ్యాసే...నీ మాటలే!...అప్పట్నుంచీ ప్రతిరోజూ నాకు మామూలు కన్నా మరో రెండువాయింపులెక్కువైపోయాయి...’ అంటూ అది చెప్తూంటే...‘...మరింకేం!...’ అన్నాను...‘...నోరుమూసుకుని విను...అడ్డొస్తే చంపేస్తాను...’ అంటూ నా వైపుగుడ్లురిమి...‘...మా ఆయన మామూలు కోటా

కూడా మరింత విగరస్ గా ఐపోయిందిలేమ్మా...నీతో తొడకలిపిన తర్వాత ....అంటూ చిరునవ్వొకటి విసిరి...
మొదటి ఎక్స్ ట్రా వాయింపెప్పుడో తెలుసా!... రెగ్యులర్ కోటాతోనే జావకారిపోయి...వెనక్కి తిరిగి పడుక్కున్న నాకప్పుడే కన్నంటుతూంటే...గల్ సున్...సందూకీ సహేలీ...(...సందు ఫ్రెండూ...ఈ ముచ్చట విను...) అంటూ నన్ను మళ్ళీ తనవైపు తిప్పేసుకుని...ఏమనుకోకు వకూ!... సందూ గుబ్బలు నీ వాటికంటే చిన్నవైనా...బాగా బింకం అనుకుంటా...ఎంత నలిపినా ఎదురు తిరుగుతూనే ఉన్నాయ్...అంటూ నీ వాట్ని మెచ్చుకుంటూ... వాటి మీది కసి నా వాటిమీద చూపిస్తూంటే...ఆ మర్దనాలు భరించలేక తనని పెనవేసుకుపోయిన నన్ను ఓదార్చడానికా అన్నట్లుగా... ఫిర్ భీ...తుమ్హారే నిపిల్స్ కే ముఖాబ్లేమే సందూకా నిపిల్స్ కహాఁ...ఠీక్ పకడ్ మే ఆతేహీ నహీ...(...నీ చనుమొనల ముందు సందూవి ఎంత...సరిగ్గా పట్టే దొరకదు...) అంటూ ఓ రాత్రి నీ, నా, గుబ్బల్నిపోలుస్తూ, ... అంది వకుళ...
....దానివి సాఫ్టే...నా వాటితో పోలిస్తే...అని మనస్సులో

అనుకుంటూ...గర్వంతో పెదాల మీదికి తోసుకొస్తూన్న చిరునవ్వుని అది ఎక్కడ చూస్తూందో ... అని తలొంచుకుని దాన్నిమునిపంటితో అణిచేస్తూ...‘...గట్టిగా మూడు నిముషాలైనా చెయ్యేయలేదు వాటిమీద...అప్పుడే గ్రహించేశాడేంటీ!?...’ అన్నాను సిగ్గులొలకబోస్తూ...అప్పటికే చూసేసింది వకుళ...‘...నవ్వొస్తూందా లంజకానా!...ఓ నాల్గు రోజులు నా మొగుడి చేతుల్లో నలిగితే తెలుస్తూంది వాటి బింకమేంటో...అంది వకుళ చురచురలాడుతూ...‘...అదీ చూద్దాంలే...ఇదేనా! మధు అంట....’అన్నాను...‘...అసల్ది ఇంకా చెప్పందే! వింటే సిగ్గుతో చచ్చిపోతావ్....’ అంటూ మొదలెట్టింది...
...మరోరాత్రి... క్యా టైట్ హై రే సందూకీ ఛూత్...బడీ దిక్కత్ హుయీ అందర్ ఘుసానేమే...తుఝే తో ఆదత్ హోహయీ...కాఫీ చౌడీ హోగయీహో...బడీ

ఆసానీసే చలే గయీ అందర్... (...సందూ పూకెంత బిగువో!...దిగడ్డమే గగనమైపోయింది...అలవాటైపోయి, బాగా సాగి పోయిందిలే నీది...పుసుక్కున దూరిపోయిందందుకే) ...అంటూ నీ పూపెదాల బిగువుల్నీ పొగుడుతూ...నా వాట్ని దిగదుడుస్తూంటే... డాగీ పొజిషన్ మే చౌకట్ భీ సూయీ ఖానా లగ్తీహై... (...డాగీ పొజిషన్ లో ద్వారబంధం కూడా సూది బెజ్జంలా అనిపిస్తూందిలే!..)అన్నానమ్మా ఒళ్ళు మండి....‘...సర్లేవే...ఇందాకా అన్నావే!...ఆ నాల్గురోజుల్లో నీ సూదిబెజ్జాన్ని నిజంగానే ద్వారబంధం చేశేస్తాడ్లే నా మొగుడు...ఊఁ...కానీ!...’ అన్నాను...‘...దటీజ్ సంధ్యా!...’ అంటూ హై - ఫై..కొట్టి కంటిన్యూ చేసింది...
ఇంక రెండో ఎక్స్ ట్రా వాయింపెప్పుడో తెలుసా! ...ఇంకా నిద్ర మత్తొదలని నా మీద తెల్లాఝామునే ఎక్కేసి...సందూ...సందూ...అంటూ కలవరిస్తూ
... ఊపిరాడకుండా ముద్దులెట్టేసుకుంటూ...ఓ పావుగంట దున్నేసి...దిల్ నహీ భరారే...సందూ డార్లింగ్ (...కోరిక తీరలేదురా...సందూ డార్లింగ్) అని పలవరిస్తూ...పక్కకి దొర్లిపోయి తన మానాన తను నిద్దరౌతూంటే కట్టుకున్న ఆడదానికెలా ఉంటుందేంటి?...అంది వకుళ

జేవురించిన మొహంతో...
...‘...ఏవిటీ వెర్రి!...’ అని నిలదీయలేకపోయావా?!...’ అన్నాను...
‘...ఆ...ఆ పనీ చేశాను...సంధ్య నాకు రోజూ కలల్లోకి వస్తూంది...ఏం చేయను?...అని ఎదురుప్రశ్న...అంది వకుళ ‘...నేను మరో మగాడి పేరు పలవరిస్తే నీకెలా ఉంటూంది?.... అని అడగలేక పోయావా?... ’ అన్నాను... ‘... ఆ పనీ ఐందమ్మా!...నీకది కొత్తేం కాదుగా!...ఇంతకు ముందు ...జయ్...పేరు పలవరించావ్...ఇప్పుడు ...వికాస్...పేరు పలవరిస్తున్నావ్...అన్నాడే!...’ అంది వకుళ... ‘...నిజంగానే నా మొగుడి పేరు పలవరించావా ...లేక మెలుకువగా ఉండే నాటకమాడావా!?...’ అంటూ దాన్ని పొడిచాను... ‘...కోరుకున్న మగాడితో కుదుళ్ళు కదిలేట్టు చేయించుకున్న జాణకి మరో ఆడదాని అవసరాలేం తెలుస్తాయ్!...’ అంటూ దాని రిటార్ట్... ‘...ఎక్కడే...పట్టుమని ఓ పది పోట్లు కూడా పడలేదు...’ అన్నాను నేల చూపులు చూస్తూ... ‘...నేనూ అదే పక్కమీదున్నానని మర్చిపోకు..

నా మొగుడు ఆగకుండా పది నిముషాలు నిన్ను వాయించడం నేచూడ్లేదా..." అంది వకుళ
...‘...సర్లే...ఏమన్నాడేంటీ మధు!...’ అంటూ మాట మార్చాను...‘ ...నే తనతో మాట్లాడుతానాగు...’ అంటూ నా ముందే వికాస్ కి ఫోన్ చేశాడే!...తను ఆన్సర్ చేసినట్లు లేదు...వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టాడు...మనం కలుసుకుని మాట్లాడాలంటూ...’ అందది...‘... మరింకేం!...జాబ్ డన్..’అన్నాను....‘...అవుననుకో!..నా కోరిక కూడా నీకు తెలుసుగా! ...దానికి మధుని ఒప్పిస్తానన్నావ్...ఏమైందేంటీ!?...’ అంది వకుళ... ‘...దానికీ విత్తనం వేశాలే! చెప్తానాగు...ముందు దీనికి సమాధానం చెప్పు...నీ మొగుడ్ని నా చుట్టూ తిప్పుకుంటున్నట్లు మాట్లాడావెందుకూ!?...’ అన్నాను...
....కాదేంటీ!ఎంత వెర్రివాడైపోయాడంటే పక్కన పిల్లలున్నారని కూడా చూసుకోకుండా ... సందూని మళ్ళీ ఎప్పుడు పిలుసావ్!...అంటూ ఒకటే నస... ఒకరోజు డిన్నర్

దగ్గిర...యే సందూ కౌన్ హై డాడీ?...అనడిగేసింది నా కూతురు దివ్య... సంధ్యా ఆంటీ....అంటూ చెల్లెలికి రోహిత్ సమాధానం చెప్పి ...హాఁ నా మాఁ ...అని నన్ను అడిగాడు కన్ఫర్మేషన్ కోసం... తలెక్కడెట్టుకోవాలో తెలీలేదు సంధ్యా నాకు... ’.... అంది వకుళ జేవురించిన మొహంతో...నాకు నోట మాట రాలేదు...
వకుళ తో పోలిస్తే నేనందగత్తెనే కాదు....ఐనా దాని మొగుడ్ని అంత వెర్రివాడిని చేసే ఆకర్షణుందా నాలో!...అని ఓ క్షణం గర్వపడ్డా...అదే పని వకుళ చిటికెలో చేయగల్దు!...అనిపించగానే... పరిస్థితిని వెంటనే అదుపు చెయ్యాలి అని డిసైడ్ చేసుకుని ... ‘...ఆ రోజు మధు బదులు నువ్వొచ్చి, నన్నూ పిల్లల్నీ మా ఇంటిదగ్గర దింపుంటే ఇంతదాకా వచ్చేది కాదు...’ అన్నాను ...‘....మనమనుకున్న పని జరగాలని నీకు మధుతో ఏకాంతం కల్పించాలని అలా చేశాలే!....ఇంతకీ ఏం జరిగిందేంటీ...అరోజు....’ అనడిగింది వకుళ...

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

http://freetelugusexstories.com

http://telugu-sexstories.net

http://telugumasala.website

http://telugusexstorieslo.com

http://telugusexstories.website

http://telugusexstorieskathalu.net

http://telugusexstories.desi