భర్తల మార్పిడి 43

telugu sex stories సరే అమ్మాయిలూ!...అలాగే కానీండి....’ అని మాతో అని...‘...ఇంక ఆలస్యం చేయకు...పదా!!...’ అంటూ మధుని తొందర చేశాడు వికాస్...గుడ్డి కన్నా మెల్ల నయం!...అనుకుని మా ప్లేసుల్లో సెటిలయ్యాం... నేనూ వకుళ...మొదలైంది మా ప్రయాణం...ఓ పది నిముషాలైందోలేదో...‘...ఛీ...అక్కడ్నుంచి చెయ్యి తీసీ!...’ అంది వకుళ తెలుగులో...ఓర కంట చూశాను...ఏం జరుగుతున్నాదా వెనక సీట్లో!...అనుకుని...వికాస్ చెయ్యి దాని తొడల మధ్య ఉంది...అర్థం కాకపోయినా, తన భార్య గొంతులో మైకాన్ని గుర్తుపట్టినట్లున్నాడు మధు...రియర్

వ్యూ మిర్రర్ వైపు ఓ చూపు విసిరి... అప్పటినుంచీ కొంటె నవ్వులు విసురుతూ...గేర్లు మార్చే నెపంతో నా తొడల్ని వేళ్ళతో రుద్దడంమొదలెట్టాడు మధు...‘...మధూ!...నే చెప్పినవి తెచ్చావా!?...’ అన్నాడు వికాస్...ఇంచు మించు సిటీ లిమిట్స్ దాటుతూంటే!...
...‘...ఒహ్!...మర్చిపోయా!...’ అన్నాడు మధు...‘...అదిగో అక్కడ కారాపు...ఇప్పుడే తెస్తా ...’ అంటూ ఓ మెడికల్ షాప్ లోకి పరిగెత్తుకెళ్ళి ...ఓ ఐదు

నిముషాల తర్వాత స్నాక్స్, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ తీసుకొచ్చి, మళ్ళీ బాక్ సీట్ లోకి దూరి నలుగురికీ తలోటీ అందించాడు...ఈ లోపల నేను డ్రైవర్ సీట్ లోకి మారాను...ఓ ఐదు నిముషాలతర్వాత బయల్దేరుతూంటే, వికాస్ వకుళకేదో పాకెట్ ఇవ్వడం కనిపించింది...ఏంటదీ...అని అడుగుదామని అను కుంటూండగానే...వకు అడిగేసింది...‘...ఓపెన్ చేసి చూడు...మీ ఆయన సైజేనా!...’ అంటూన్న వికాస్ మాటపూర్తయేలోగానే అది పైకవర్ విప్పడం...‘...ఛీ...ఎందుకివీ!...’ అంటూ తన మీద విసిరేసింది...ఎర్రబడ్డ మొహంతో!
...అప్పుడు కనిపించాయి...ఐ పిల్స్ పాకెట్ తో

బాటు, కండోమ్ పాకెట్లు...వీటికి కూడా సైజులుంటాయా!...అని మనస్సులో అనుకుందామనుకుని...మెల్లగా పైకే అనేశాను...‘...అహ్హహ్హ...’ అని పెద్దగానవ్వి...‘...కండోముల జోక్ విన్లేదా సంధ్యా!...’ అన్నాడు మధు...‘...మీ మగాళ్ళ బూతుజోకులు మేం వినం...’ అంది వకుళ, నా తరఫున....‘...నే విన్లేదు...చెప్పుమధూ!...’ అన్నాడు వికాస్... ‘...మన్లాంటివాళ్ళే, ఓ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారట...వాళ్ళకో ‘ కేస్...’ దొరికింది...ఒకడు దాన్ని ఎంగేజ్ చేస్తూంటే రెండో వాడు ఇలాగే ఓ మెడికల్ షాప్ కి పరిగేఠ్ఠుకెళ్ళి, కండోమ్స్ పాకెట్ ’కావాలని అక్కడున్న ఓ అమ్మాయిని అడిగాడట... ...ఏ సైజు... ’ అని ఆవిడా అడిగిందట...మీ ఆవిడ లాగే!...’...అంటూ కొంటెగా నా మొహం లోకి చూశాడు మధు...నేనేం అడగలేదలా!...అన్నాను రకతం మొహం లోకి ఎగబాకుతూంటే!...మళ్ళీ నవ్వి...నా తొడని గిల్లి...కంటిన్యూ చేశాడు మధు...
నాకు తెలీదు అన్నాడుట... మనవాడు...

అత్నని ఎగా దిగాచూసి....పర్లేదు అనుకుని ...సరే ఇలా రా!...అని తిప్పుకుంటూ వెనక రూం లోకి తీసికెళ్ళి , స్కర్ట్ పైకెత్తుకుని...మన వాడి షార్ట్ ఓపెన్ చేసి...అప్పటికే లేచిపోయిన వాడి మొడ్దని లోపలికి దోపుకుని...వెంటనే బయటికి లాగేసి...నీకు ఓ ఏడంగుళాలది చాలు...అంటూ ఆ పాకెట్ చేతిలో పెట్టిందట...అదుచ్చుకుని లోపలికొచ్చాడట మనవాడికి ...అప్పటికే పని పూర్తి చేసుకుని... దాన్ని వేలాడేసుకుని కూర్చున్న ఫ్రెండ్ కి విషయం చెప్తూ పాకెట్ వాడి చేతిలో పెట్టాడట...నా సైజు వేరు...నువ్విది తొడుక్కుని దీనితో కానిస్తూండు...నే వేరేది తెచ్చుకుంటా!...షాపెక్కడో చెప్పు ...అని ఎడ్రసు తెలుసుకుని వెళ్ళాడట...వాడ్నీ సైజడిగి...తెలీదంటే అలాగే టెస్ట్ చేసి...నీకు ఎందంగుళాల రబ్బర్ ఫిట్ అవుతుంది అందట ఆ అమ్మాయి...నాకింక వేరే రబ్బరెందుకు!?...నీదే బాగా సరిపోయిందిగా! అంటూ దెంగడం మొదలెట్టాడట...అని ముగించాడు మధు...
‘....ఇంతకీ విషయం అర్థమైందా అమ్మాయిలూ...తన మొడ్డ సైజు వాడికంటే...దాన్ని దింపించుకున్న ఆడదానికి బాగా తెలుస్తుందట...అంచేత ఎవరు, దేన్ని తొడుక్కోవాలో మీరే చెప్పాలి...’ అంటూ వకుళ తొడమీద చరిచాడు వికాస్...పెద్దగా నవ్వుతూ...

సిగ్గులేకపోతే సరి!...ఒకటి సరిపోకపోతే మరొకటి తొడుక్కుని చూసుకోండి...మమ్మల్ని అడగడం ఎందుకూ!?....’ అంది వకుళ... గిల్లి పగతీర్చుకుంటూ...
‘...ఇష్ష్ ...తప్పు సైజ్ ఐతే,మొదట సరిపోయినా...వాయింపుల జోరులో చిరిగిపోతాయట...ఇప్పుడు మీ ఇద్దరికీ సేఫ్ పిరియడ్ కాదుకూడానూ!...కొంపలు ములిగిపోవూ!!...అసలే మీరిద్దరూ మాంఛి కసిమీదున్నారాయే!!!...’ అన్నాడు వికాస్...‘...ఎవరు చెప్పారు నీకూ! పేద్ద!!... మా మెన్ స్టురల్ సైకిల్ (...Menstrual cycle...) గురించి తెలిసినట్లు!!!...’ అంటూ బుకాయించడానికి ట్రై చేసింది వకుళ ఎర్రగా కందిపోయిన మొహంతో!
‘...పరాయి ఆడదానితో లాంగ్ టర్మ్

రంకు సాగించే ప్రతి మొగాడూ తెలుసుకోవలిసిందదే!...’ అన్నాడు వికాస్...‘...నువ్వు అవన్నీ గుర్తెట్టుకుంటావా!...నా వల్ల కాదు గురూ!...’ అన్నాడు మధు...‘...అందుకే ఓ ఇద్దరు గృహిణులకి కడుపులు చేశావ్!...అదే పని నీ భార్య కయితేనో!..’ అని మొగుడ్నిదెప్పింది వకుళ...‘...నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉంటావని నాకు తెలుసులే!...ఇక శైలూ, ఎలీజా నెల తప్పితే నా ఒక్కడి తప్పే అన్నట్లు మాట్లాడకు...శైలజ కోరుకున్నదే అది!...పోతే ఎలిజిబత్ మేమ్ సంగతి...ఆవిడ తన సైకిల్ తనే మర్చిపోతే నాదా బాధ్యత!...’ అంటూ కౌంటర్ విసిరాడు మధు....
మీరు దెబ్బలాడుకుని మూడ్ పాడు చేసుకోకండి...పోనీ!...సంధ్యా!...నువ్వు చెప్పు, మా...ఇద్దరి సైజుల్నీ...కొలిచేశావుగా!...

నువ్వే ఒప్పుకున్నావుగా ఆ మాట!...చెప్పు...మొహమాటం ఎందుకూ!...’...అన్నాడు వికాస్...నాకు గుర్తు లేదు బాబూ!...అని సణిగాను...సిగ్గుతో ప్రాణాలు చచ్చిపోతూంటే!...‘...పోన్లే!... ఇప్పుడు మళ్ళీ కొలిచి చెప్దుగాని...’ అంటూ మధు నా ఎడం చేయట్టుకుని ...అండర్ వేర్లోకి దూర్చుకున్నాడు....షాక్ కొట్టినట్లై చెయ్యి వెనక్కి లాక్కో బోతూంటూంటే ...స్టీరింగ్ కొద్దిగా కుడివైపుకి కదిలింది...‘...జాగ్రత్త!...’ అంటూ నా చెయ్యొదిలేసి...‘...అబ్బ్ ...బ్బా... గీరేశావ్ సంధ్యా!...’ అంటూ తన మొడ్డని రుద్దుకున్నాడు మధు...కార్ ని కంట్రోల్ లోకి తెచ్చుకుంటూంటే ...‘...ఛీ!... చెయ్యొదులు...’ అంటాన్న వకుళ ఛీత్కారం వినిపించడంతో ఓరగా వెనక్కి చూశాను...
...వికాస్ కూడా అదే పనిలో ఉన్నాడు...చెయ్యి విడిపించుకోడానికి ప్రయత్నం చెయ్యకుండానే అది...ఛీ...కొట్టిందని

అర్థమైపోయింది... పాంట్లు ఎప్పుడు విప్పేసుకున్నారో...ఈ సిగ్గులేని మగాళ్ళు...అనుకుంటూ మరో సారి ఓరగా వెనక్కి చూశాను...నా చూపు గమనించి మధుకూడా వెనక్కి చూసి...‘...డ్రైవింగ్ చేస్తూంది కనక సంధ్య కి ఎక్జంప్షన్...నీ చేతులు ఫ్రీగానే ఉన్నాయిగా వకూ!...నువ్వు వికాస్ ది కొలిచి చెప్పచ్చుగా! ...దాంతో సమస్య తీరుతుంది...’...అన్నాడు...తన భార్యని ప్రోత్సహిస్తూ......ఎంత మార్పు మధులో!...వకుళా! నీ సమస్య కూడా తీరిందిలేమ్మా...అని మనస్సులో అనుకుంటూ రియర్ వ్యూ మిర్రర్ ఎడ్జస్ట్ చేశాను...వెనక సీట్ లో వ్యవహారం కనిపించేట్టు...
..‘...ఛీ ! పాడు!!...అంటూనే , అదో నిముషం ప్రయతం చేసి...‘...నా వల్ల కాదుబాబూ!...జానల్తోనూ, బెత్తలతోనూ కొలవడంలో అదే ఎక్స్పర్ట్...దాన్నే అడుగు...’ అంటూ నామీదికి తోసింది...‘...నిజమా!...ఐతే ఇంకేం!...కారు పక్కకి ఆపు సంధ్యా!...ఆ పని ముగించి మళ్ళీ బయల్దేరుదాం!...’ అన్నాడు నా సిగ్గులేని మొగుడు... ఇంకేమన్నా ఉందా!...మీరిక్కడే దుకాణం తెరిచేస్తారు...హైవేపోలీస్ న్యూసెన్స్ కేసు గుద్దేస్తారు...అన్నానే గానీ మరోసారి అడుగుతే ఆపేయాలన్నంత చివచివ మొదలైంది నా తొడల మధ్య ....

మరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గా


పెళ్లి అయిన రమ్య

పెళ్ళైన అమ్మాయి

అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్)

సవిత చెల్లి

సుజాత శృంగారం

అక్కా…!

ఇది నా మొదటి కథ

సరిత టీచర్

ఆఫీస్ బాస్ తో

నా శృంగారాలు

మాహి (రే) …మరిది

అమ్మా-నీ పొదుగు

ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

గర్ల్స్ హైస్కూల్

జయమ్మకథ (అమ్మ-కూతురు-కొడుకుల రంకు)

త్రిబుల్ ధమాకా

నా బుజ్జి చెల్లెలు

మాలతి టీచర్

శృంగార మధనం: సంజయ్

భర్తల మార్పిడి

.ఎవడా కేస్ బుక్ చేశేవాడు!?...మేం చూసుకుంటాంగా!...ఓ రెండు నిముషాలాపు...’ అని మధు ధాటిగా అంటూంటే...ఎటూ పాలుపోక ...తలని కుడి వైపు తిప్పి...ఏంచెయ్యనే వకూ!...అని గొణిగాను...నా వెనకే కూర్చున్న వకుళకి మాత్రమే వినిపించేట్టు... అది సమాధానం చెప్పేలోపే మధు, వికాస్ ల మొబైల్స్ మోగి...‘...హా బోల్ దివ్యా!...పహుంచ్ గయే...’ అంటూ మధు....‘....ఆఁ...ఎలా ఉందిరా చిన్నాడా!...మీ ప్రయాణం!!...’ అంటూ వికాస్ ...పిల్లలతో మాటలు మొదలెట్టేసరికి ... బ్రతుకు జీవుడా!...అనుకున్నాం...ఆడాళ్ళం!...‘...స్పీడ్ పెంచవే!...మగాళ్ల బుధ్ధులు మారేలోపల లంచ్ బ్రేక్ కి ప్లాన్ చేసిన హోటల్ కి చేరుకోవాలీ!...’ అంది వకుళ ...వెనకనుంచి నన్ను పొడుస్తూ!
...తలూపి...ఆపనే చేశాను...వాళ్లు మరో

ఐదు నిముషాలు పిల్లలతో కబుర్లు చెప్పి...‘...మాఁ సే బాత్ కరో!...’ అంటూ మధు, వకుళకి పోన్ ఇచ్చేసరికి ఓ స్టార్ హోటల్ ముందు కార్ ఆపి...నాకు ఫోన్ ఇయ్యి...అని వికాస్ కి సైగ చేస్తూ కిందికి దిగాను...మిగిలిన ముగ్గురికీ దిగక తప్పలేదు...‘...తప్పించు కున్నానని అనుకుంటున్నావు కదా సందూ...చెప్తా నీపని!...’ అని నా చెవిలో గొణిగాడు మధు లోపలికి నడుస్తూంటే...అదీ చూద్దాం!...అని కవ్వించాను
...ఓరగా చూస్తూ...
...డైనింగ్ హాల్ లో లైటింగ్ డిమ్ గా ఉంది... నలుగురం ఓ రౌండ్ టేబుల్ చుట్టూ చేరాం...కాసేపట్లో ఆడాళ్ళకి జిన్ విత్ లెమనేడ్...మగాళ్లకి లార్జ్ విస్కీ పెగ్స్... సర్వ్ అయ్యాయి...పట్టపగలే ఏంటివి!...అంటూ

మొదట సణిగినా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ సిప్ చేస్తూ కూర్చున్నాం...సర్వింగ్ కాగానే మొగాళ్ళు తొడల్ని తడమడం మొదలెట్టారు...ఎవరైనా దగ్గరకొస్తూంటే....వాళ్ల చేతుల్నితోసేస్తూ...లేనప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తూ... డ్రింక్ సిప్ చేస్తూ...నీ పరిస్థితి ఏంటి!? ... అన్నట్లుగా కనుబొమ్మలెగరేశాను...వకుళ వైపు చూస్తూ... నాదీ అంతే!...అన్నట్లుగా భుజాలు కుదిపిందది...మా గ్లాసులు సగం ఖాళీ అయ్యేసరికి మగాళ్ళు బాటమ్స్ అప్ చేసేశారు...‘...సంధ్యా!...ఇప్పుడు పూర్తి చెయ్ ఇందాకా చేయాల్సింది...’ అంటూ మధు, ...‘...నాదీనూ!...’ అంటూ వికాస్...నా చెరో చేతినీ పట్టుకుని... తొడల మధ్య పెట్టేసుకున్నారు... అప్పుడే కొలిమి లోంచి తీసినట్లున్న రెండు గూటాలూ , అర చేతుల్లో నిండిపోయి, బొటకన వేళ్లని దాటిపోయేసరికి ...నా ఒంట్లో రెండు వేల వోల్టుల కరెంట్ పాకినట్లైంది...

.ట్రౌజర్లలోంచీ...అండర్వేర్లలోంచీ అప్పుడే ఎలా తీసేసుకున్నారో!...అసలు అండర్వేర్స్ వేసుకొచ్చారో, లేదో!! ఈ సిగ్గు మాలిన మొగాళ్ళు!?...అనుకుంటూ చేతులు వెనక్కి లాక్కోబోయాను...‘...తప్పించుకుందామనే!...’ అంటూ చేతులు వదల్లేదు మగాళ్ళిద్దరూ...‘...ఎందుకమ్మా మొహమాటం!...నీకిది కొత్తైతేగా!?...కానీ!!...’ అంటూ సన్నాయి నొక్కులు నొక్కింది వకుళ...నువ్వూ ఏం మొహమాటపడక్కర్లేదులేమ్మా!...మరో వైపునుంచి నువ్వూ పట్టుకో!...అన్నాను వకుళ గొంతులో ఈర్ష్యని పసిగట్టి...‘...అదీ బానేఉంది...’ అంటూ దాని చేతుల్నీ పట్టేసుకున్నట్లున్నారు, మగాళ్ళు,...కాసేపట్లో నా వేళ్ళ మీద, దాని వేళ్ళూ పడ్డా.....వెంటనే పైకి జరిగిపోయాయి...ఇంకాసేపట్లో నా బొటకనవేళ్ళ మీద వకుళ తడి చూపుడు వేళ్ళ స్పర్శ...
‘... వీళ్ల ముచ్చికలు నా అరచేతుల్నీ దాటిపోయాయే తల్లీ!...ఎలా కొలుస్తాం!? ’ అంటూన్న దాని స్వరంలో మత్తైన జీర వినిపించేసరికి...వాటి

తడే నా వేళ్ళకీ పామిందీ వకుళ పిల్ల...అనుకునే సరికి, నాకు పిచ్చెక్కి పోయి, రెండు చేతుల్లో నిండిపోయిన మొడ్డల్ని బలంగా ఒత్తాను..ఉహ్హ్...అన్న మగాళ్ళ ఒగర్పులు వినిపించడం, మా ఆడాళ్ళ చేతులు ఫ్రీ కావడం... ‘...యువర్ నెక్స్ట్ ఆర్డర్ సర్స్!...’ అంటూ బేరర్ దగ్గరకి రావడం ఒకేసారి జరిగిపోయాయి...‘...రీఫిల్స్ ఫర్ ఆల్ !...’ అన్నాడు మధు...బేరర్ తలూపి వెళ్లిపోయూంటే వాడ్ని వెనక్కి పిలిచి...‘...నన్ ఫర్ అజ్ లేడీస్...అండ్ స్మాల్స్ ఫర్ మెన్!...ఫాలోడ్ బై లంచ్... ’ అని ఆర్డర్ మార్చింది వకుళ...మగాళ్ళు గుర్రుగా చూస్తూన్నా పట్టించుకోకుండా!
‘...అంత ఎక్కిపోయిందనుకుంటున్నారా మాకు!...’ అన్నారు మధు, వికాస్ లు వాడు వెళ్ళిపోయింతర్వాత... మేమేమీ మాట్లాడలేదు ...‘...అవును సంధ్యా!...నీకిది కొత్త కాదంది కదూ వకు!...ఇంతకు ముందు ఎవరెవరివి కొలిచావేంటీ!...’ అని నన్నడిగాడు మధు...కాసేపు తర్వాత...రక్తం మొహంలోకెగ చిమ్ముతూంటే తలొంచు కున్నాను...బదులు చెప్పకుండా! ‘...నన్నడుగు, నే చెప్తాను...దాని మొదటి రంకు మొగుడిదీ,...అదే

నా జూనియర్ దీ, నాదీ, వెంటవెంటనే కొలిచేసింది...’ అన్నాడు వికాస్ ...‘...ఛీ!....సిగ్గులేదూ , చెప్పుకోడానికీ! ’...అని గదిమాను వికాస్ ని... ‘...నువ్వు చెయ్యడానికి లేని సిగ్గు, నే చెప్తే వచ్చిందేంటీ!?...’ అన్నాడు వికాస్...‘...ఈ సిగ్గులేని మగాళ్ళ నోట్లో నోరెట్టకు సంధ్యా!...’ అంది వకుళ ... ‘...బలే గుర్తు చేశావ్ వకూ!...’ అంటూ పక్కనుంచెళ్తూన్న హోటల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ని పిలిచి, మాకో స్యూట్ ( ...కలిసుండే రెండు బెడ్ రూం ల ఏర్పాటు...) బుక్ చెయ్యమని ఆర్డర్ చేశాడు వికాస్...
‘...చెక్ చేసుకొస్తా!...’ అంటూ వెళ్ళిపోయాడతగాడు...
...‘...సారీ సర్!...స్యూట్ లేదుగానీ, రెండు బెడ్ రూమ్స్ ఉన్నాయి...’ అన్నాడు..కాసేపు తర్వాత తిరిగొచ్చి.‘...ఓకే!...బుక్ దెమ్...’ అని రెస్ట్ రూమ్స్ కి బయల్దేరారు, మగాళ్ళు ...ఇప్పుడు రూమ్స్ ఎందుకూ?...అంటున్న నామాటని పట్టించుకోకుండా!... నేను హోటల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ని వెనక్కి పిలిచాను కాన్సిల్ చేద్దామని...‘...ఇట్స్ ఓకే!...ప్లీజ్ బుక్ ...’ అంది వకుళ ...నా కాలిని తొక్కి...‘...వాట్ని పట్టుకున్న తర్వాత ...ఓ పోటు పడందే ఎలా వెళ్తామే!...’ అని నన్ను గదిమి రెస్ట్ రూం వైపు నడిచింది వకుళ....నాకూ నిజమే అనిపించి ఊరుకున్నాను...

‘...మీరు తెలుగు వాళ్ళా మేడం!?...’ అన్నాడు లంచ్ సర్వ్ చెయ్యడానికొచ్చిన ఓ లేత మొహం బేరర్...అవును అంటూంటే మధు వికాస్ లు, వాళ్ల వెనకే వకుళ వచ్చి చేరారు...భోజనం ముగించి రిసెప్షన్ వైపు బయల్దేరారు మగాళ్ళు... చెక్ ఇన్ కోసం.... ‘...సునోజీ!...’ అంటూ మధు వెనక వకుళ...ఏవండీ!...అంటూ వికాస్ వెనక నేనూ బయల్దేరాం...

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

https://freetelugusexstories.com

https://telugu-sexstories.net

https://telugumasala.website

https://telugusexstorieslo.com

https://telugusexstories.website

https://telugusexstorieskathalu.net

https://telugusexstories.desi