భర్తల మార్పిడి 44

telugu sex stories .నువ్వటెళ్ళు...’ అంటూ నన్ను మధువైపూ, ‘...తూ ఉథ్థే జా!...’ అంటూ వకుళని వికాస్ వైపూ, సున్నితంగా తోశారు...వికాస్ ,మధూలు...డెస్క్ చేరే లోపు...వేరు వేరు ఫ్లోర్లలో రూమ్స్ దొరికాయి...సంధ్యా మెహ్రా గా నేనూ, వకుళ గూటం గా అదీ రిజిస్టర్ సైన్ చేసి బయల్దేర బోతూంటే...‘...షల్ ఐ సెండ్ యువర్ లగేజ్ టు రూమ్స్ సర్!?...’ అన్నాడు రిసెప్షన్ కుర్రాడు...‘...నో నీడ్స్ యార్...వి జస్ట్ రిలాక్స్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఆండ్ హిట్ ద రోడ్!...’ అన్నాడు వికాస్...వాడికి కొంటెగా

కన్ను గీటి...వాడూ అర్థమైనట్లుగా నవ్వాడు...నాకొళ్ళు మండిపోయింది...మనమేం చేయబోతున్నామో వాడికి చెప్పాలా!? ... అంటూ వికాస్ ని గిచ్చాను...తన పక్కన చేరి...‘.. అబ్బ...ఎందుకూ గిల్లడం?...రూంలు బుక్ చేశామంటే ...అందుకే...అని వాడికి తెలీదేంటీ?...మనమే కాదు ,చాలా జంటలు అదే పని చేస్తున్నారు...అటు చూడోసారి...’ అన్నాడు వికాస్ చేతిని రాసుకుంటూ!
...నిజమే! రిసెప్షన్ దగ్గర చాలా జంటలే

జేరాయ్... అయితే మాత్రం!?... అని సణుగుతూ నేల చూపులు చూశాను...ఇంతలో ‘...రూమ్స్ చూపిస్తాం సర్స్...’ అంటూ మాపక్క చేరారు...ఓ పంజాబీ సర్వర్ తో బాటు...ఇందాకా భోజనం సర్వ్ చేసిన తెలుగు సర్వర్... వాడ్ని చూడగానే నాకెందుకో గుండె దడదడలాడింది...తెలుగొచ్చిన వాడున్నాడు...అని వకుళ నీ, వికాస్ నీ వార్న్ చేద్దామని గొంతు మళ్ళీ మళ్ళీ సవిరించుకున్నా వాళ్ళు నన్ను పట్టించుకుంటేగా! నవ్వుకుంటూ కబుర్లు చెప్పేసుకుంటున్నారు...సందట్లో సడే మియాఁ ...లాగ నా ఒంటిని తడిమేస్తూన్నాడు మధు...తన చేతుల్ని కంట్రోల్ చేసేసరికే తల ప్రాణం తోక కొచ్చింది ‘...ఇప్పుడు ఒకటిన్నరయింది...మొద్దు నిద్దర పోకండి! మూడింటికల్లా బయల్దేరాలి!...’ అంది వకుళ సెక్సీగా!...మూడో ఫ్లోర్ లో, వికాస్ తో కలిసి లిఫ్ట్ లోంచి బయటికి నడుస్తూ,...వాళ్ల

వెనకే పంజాబీ సర్వర్ దిగాడు....మాతో ఉండి పోయిన తెలుగుకుర్రాడి లేత మొహంలో ఆశ్చర్యం చూశేసరికి నాకు తల కొట్టేసినట్లైంది!
...చెక్ అవుట్ అయ్యి కారు తెప్పించుకునేసరికి ఇంచుమించు నాలుగైంది...మగాళ్ళింకా బధ్ధకంగానేఉన్నారు...‘...డ్రైవింగ్ మేం చూసుకుంటాం...’ అంటూ వాళ్లని వెనక సీట్లో కూలేశాం...‘...నువ్వు పక్కనే కూర్చుని కబుర్లు చెప్పు...నే డ్రైవ్ చేస్తా!...’ అంటూ తాళాలు తీసుకుంది వకుళ...ఓ ఐదు కిలో మీటర్లు వెవ్ళ్ళేసరికల్లా వెనక సీట్లోంచి మగాళ్ళ ‘...గుర్రులు...’ వినిపించడం మొదలయ్యాయి... ‘...ఊఁ...ఇప్పుడు చెప్పవే పిల్లా!...ఎలా జరిగింది...నా మొగుడితో పునఃసమాగమనం!?...’ అంది వకుళ ఓ సారి వెనక్కి చూసి...
...బుధ్ధి లేదుటే!...ఎవరికి, ఎప్పుడు, ఆమాట ఉపయోగిస్తారో తెలుసునా!?... అన్నాను...నా మొహం లోకి రక్తం ఎగ చిమ్ముతూంటే

...‘...నీ మొగుడి బట్టలు నేనే ఇప్పేసి...తనమీదెక్కేస్తే...ఏంటీ! పునఃసమాగమనం పెళ్ళికూతుర్లా రెచ్చిపోతున్నావ్!...అన్నాడు లే నీ మొగుడు...ఏంటా మాటకర్థం ? ...అని అడుగుతే... పెళ్లయి...మూడో, రెండో నిద్దర్లు చేసింతర్వాత...కొద్దిరోజులు విరహం అనుభవించి మళ్ళీ కలుసుకునే కొత్త జంటలకి ఆ పేరు వాడతారని చెప్పాడులేమ్మా!...దాని గురించి నువ్వు డ్రైవ్ చేస్తూంటే చెప్తాలే !...ముందు నువ్వు కానీ!...’ అంది వకుళ... సరే నంటూ మొదలెట్టి..... ...... .....
...ఎందుకో...కార్చేసుకునే ముందు...మొడ్డని ...బయటికి లాగేసుకున్నాడమ్మా నీ మొగుడు... అంటూంటే...

.యార్ వికాస్, జబ్ సే క్యా ఖుసుర్, పుసుర్ కరహేఁ హై అప్నే బీవీ లోగ్ ! (...వికాస్!...మనభార్యలేంటీ గుసగుసలాడుతున్నారిందాకటి నీంచీ!...)...’ అంటూ వకుళ వెనక కూర్చున్న మధు మాటలు వినిపించేసరికి వికాస్ కూడా విన్నాడేమోరా భగవంతుడా...నే వకుతో చెప్పినవన్నీ!...అని మనస్సులో అనుకుంటూ ... ఓరగా తన వైపు చూశాను...కొద్దిగా తలని ఎడం వైపు తిప్పి...తను...చిరునవ్వు చిందిస్తూ ...వినేశా!...అన్నట్లుగా కన్ను గీటాడు...సిగ్గుతో చచ్చిపోతూ తల దించుకున్నాను...‘...బతా యార్ ...క్యా సునారహీథీ తేరే బీవీ!

...(...ఏం చెప్తూందేంటి మీ ఆవిడ...) ’ అని రెట్టించాడు మధు...
‘...తుఝ్ సే ఉస్ కీ ఛుదాయీ కా దాస్తాన్!...(...మీ ఇద్దరి దెంగులాట కధ...) అంటున్నాడు వికాస్...నా వెనకనించి...‘.... మై తేరే బీవీ కో కహాఁ ఛోదా!...ఉన్ హీ సవార్ హోగయీ...ముఝ్ పే!... హాఁ నా సందూ!...(....నేను నీ భార్యనెప్పుడు దెంగాను!?...తనే నామీదికెక్కి పోయి స్వారీ చేస్తేనూ!...కదూ సందూ!...’...అంటూ ముందుకి వంగి నా కుడి తొడని ఒత్తాడు...తన ఎడంచేత్తో... రిటార్ట్ ఇవ్వడానికి గొంతుపెకలక...మధు చేతిని పక్కకి తోసేసి...దోర్ వైపు ముడుచుకు పోయాను...‘...ఓ షర్మారహీహై!...మై సునాతాహూఁ!...( ఆవిడ సిగ్గుపడుతూంది...నే చెప్తాలే!...)’ అంటూ మొదలెట్టాడు నా మొగుడు...
(...తను హిందీ/ ఇంగ్లీష్ లలో చెప్పినా తెలుగులోనే రాస్తున్నాం ...సౌకర్యం కోసం....)
...నువ్వూ, వికాస్ దిగిపోయారా!...ఆ తర్వాత

నేనూ, మధూ మా ఫ్లోర్ కి వెళ్ళాం...మాతో ఉన్న తెలుగు సర్వర్ రూం ముందాగి తాళాలకోసం వెతుక్కుంటూంటే, పంజాబీ సర్వర్ మెట్ల మీదినుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు... తన దగ్గర తాళాలుండిపోయాయని చెప్తూ...వాడు రూం తాళం తీసి...పంజాబీ లో కబుర్లు చెప్తూ మధుని లోపలికి తీసికెళ్ళాడు...‘...మేడం మీరు తెలుగువాళ్ళేకదా!...’ అని అడిగాడు...నాతో ఉండిపోయిన కుర్రాడు ...మరోసారి...నాకు నోట మాట రాలేదు ఓ క్షణం...అవును... అన్నాను...ఎలాగో గొంతు పెగుల్చుకుని...వాడు ఇంకేదో అడగబోతూంటే, లోపలకెళ్లిన వాడు చాటంత మొహం చేసుకుని బయటికి వచ్చి...‘..

.గుడ్ డే మేమ్...హావ్ ఎ నైస్ టైం ...’ అంటూ నాకో విష్ పడేసి...‘...అబ్ చల్ నా!...బహుత్ కాం పడాహై!...’ అంటూ కుర్రాడ్ని లిఫ్ట్ వైపు లాక్కు పోతూంటే...మధు బాగా టిప్ చేసుంటాడు వీడిని...అనుకుంటూ గదిలోకి వెళ్ళబోయిందాన్నే ఎందుకో ఆగానే....
‘...యే క్యా...’ అంటూ, సణుగుతూన్న తెలుగు కుర్రాడి గొంతూ...‘...అద్లీ బద్లీ హోరహాహై...తుఝే కైసీ చింతా!...దీదీ లగ్తీహై తేరీ!!......( పార్ట్నర్స్ మారు తున్నారో!...నీకేంటి బాధ?...నీ అక్క కాదుగా!...) ’ అంటూన్న పంజాబీ వాడి ఎక్కసపు సమాధానం వినేసరికి...గత రెండురోజుల కైపూ, ఓ అరగంట క్రితం తాగిన జిన్ మత్తూ ఎగిరిపోయాయి...రెక్కలు కట్టుకుని...ఏ

చేయాలో తోచక సిగ్గుతో చచ్చిపోతూ తలుపు దగ్గరే నిలబడిపోయాను...‘...ఏం చేస్తున్నా విక్కడ?...లోపలికి రా!...’ అంటూ మధు నన్ను అమాంతం చేతుల్లో ఎత్తుకుని మంచం మీద కూలేసి బట్టలొలిచేస్తూంటే ఒంటిమీద తెలివొచ్చింది...
యాంత్రికంగా నా బట్టలిప్పించుకుంటూన్నా... మధు పాంట్ బెల్ట్ ని లాగేస్తూన్నా, తన షర్ట్ బటన్స్ ని నేను విప్పేస్తున్నా, మరో రెండు నిముషాల తర్వాత మంచం మీద వెలకిలా పడుక్కుని, తనతో దెంగించు కుంటూన్నా, సర్వర్ కుర్రాడి మాటలే నా చెవుల్లో గింగురుమని వినిపించడం మొదలెట్టాయి ....చుట్టూ ఉన్న సమాజం ప్రభావం మనమీద ఇంతగా ఉంటుందా!?... అనిపించింది...
‘...యేంటి సందూ!....అదోలా ఉన్నావ్?..

.ఒంట్లో బాగోలేదా!?...’ అని అడిగాడే...దరువు ఆపి నా కళ్లల్లోకి చూస్తూ... విషయం చెప్తే వెక్కిరిపిస్తాడేమోననిపించి ,...ఏం లేదులే!...అంటూ తనని పెనవేసుని ఎదురొత్తులివ్వడం మొదలెట్టి...మరో నాల్గు పోట్లు పడేసరికి చెమ్మగిల్లి పోయా!...బలే చీలుస్తున్నాడు నా పూ రెమ్మల్ని... అనుకుంటూ!....పుస్స్ ...పక్క్...ప్పక్...ప్ ప్ప్ క్క్...లాంటి చప్పుడ్లు రిథ్మిక్ గా వినిపిస్తూంటే...టు హెల్ విత్ సొసైటీ...అనిపించింది... ...అహ్ఁ ...ఉమ్మ్...అమ్మ్మా...నెమ్మదీ!!...లాంటి మూల్గుల్తో నీ మొగుడ్ని రెచ్చగొడుతూ మనస్పూర్తిగా దెంగించుకుంటూన్నా...ఈ...దాలిగుంట దగ్గర కుక్క మనస్తత్వం నా ఒక్కర్తిదేనా!?...లేక నా వయస్సులో ఉన్న ఆడాళ్ళందరిదీనా!...అనిపించిందే వకూ!...

మరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గా


పెళ్లి అయిన రమ్య

పెళ్ళైన అమ్మాయి

అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్)

సవిత చెల్లి

సుజాత శృంగారం

అక్కా…!

ఇది నా మొదటి కథ

సరిత టీచర్

ఆఫీస్ బాస్ తో

నా శృంగారాలు

మాహి (రే) …మరిది

అమ్మా-నీ పొదుగు

ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

గర్ల్స్ హైస్కూల్

జయమ్మకథ (అమ్మ-కూతురు-కొడుకుల రంకు)

త్రిబుల్ ధమాకా

నా బుజ్జి చెల్లెలు

మాలతి టీచర్

శృంగార మధనం: సంజయ్

భర్తల మార్పిడి

..వకుళని ఎనలైజ్ చెయ్యమనాలి...ఆపని చెయ్యాలంటే మగాళ్ళని అలవగొట్టి , తరవాత ప్రయాణంలో గుర్రెట్టి నిద్ర పోయేట్టు చెయ్యాలి...అదేం చేస్తూందో! ...అనుకుంటూ...నీ మొగుడ్ని కిందికి తోసేసి మీదెక్కిపోయానే...పురుషాహంకారం ఆపుకోలేక పోయినట్లున్నాడు...నన్ను కిందికి తోసేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తూంటే...ఏయ్ మధూ...ప్లీజ్...నాకిలా ఇష్టం...అంటూ కాసేపు నా గుబ్బల్ని తన మొహానికి రుద్ది...నా చనుమొనల్ని మార్చి, మార్చి, తన పెదాలకి అందిస్తూంటే ...సరే!... నంటూ...వాటిని పెద్ద పెద్ద చప్పుడ్లు చేస్తూ చప్పరించడం మొదలెట్టాడే!....ఆ కుర్ర సర్వర్ గాడు తలుపు బైట నిలబడి...చప్పుడ్లని వింటున్నాడేమో!...అనిపించి ...ఛీ...ఈ పాడు చప్పుడ్లు ఆపు...నా వల్లకాదు బాబూ భరించడం!...అని

గునుస్తూ దిగిపోబోయా వకూ!...
వదుల్తేనా నీ మొగుడు!...‘...నీవి నోట్లోంచి జారిపోతూంటే చప్పుడ్లౌతున్నాయ్... నేనేం చేసేదీ!...’ అంటూ, వాట్ని పట్టుకుని సాగదీయడం మొదలెట్టాడే! ...కాసేపు ఆ నలుపుడ్లూ, సాగతీతలూ భరించినా...తరవాత తట్టుకోలేక... నావి మీ ఆవిడ వాటంత పొడుగైనవి కావులే!...అంటూ తన

ఛాతీని అరచేతుల్తో నొక్కేస్తూ పైకి లేచిపోబోయాను....నా నడుం ని ఒడిసి పట్టేసుకుని....నన్ను తన మొత్త మీద కుదేసుకున్నాడమ్మా నీ మొగుడు... తన గూటం నాలోకి ...కసు...క్కున దిగడిపోడంతో కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయంటే నమ్ము వకూ! ...నే వెనక్కి తూలిపోబోతూంటే నా గుబ్బల్ని కుదుళ్ళ దగ్గర గ్రిప్ చేస్తూ ఆపి ... వాట్ని కసితీరా పిసికేశాడే!
నాకు పిచ్చెక్కి పోయిందనుకో వకూ!...దాంతో తన పట్టుని విడిపించుకుని...వాటిని బలంగా తన పొట్టకదిమిపెట్టి...నా

పిరుదుల్ని పైకెత్తి మళ్ళీ, మళ్ళీ దింపుతూ...నీ మొగుడిమీద స్వారీ చేశానమ్మా... అలా...తనని ఓ రెండు నిముషాలు ...దెం...గే...సరికే ఆయాసం వచ్చి...తనగుండెల మీద సోలిపోయాను వకూ...‘...అయిందా అమ్మగారి పని...అందుకే ఎవరు చేయవలసిన పని వారే చెయ్యాలంటారు...’ అంటూ మధు నన్ను కిందికి తోసేసి...నా మీదికి ఎక్కిపోయి...ఓ పది నిముషాలదాకా నన్ను ఊపిరి సలుపుకోనీయకుండా దున్నేసినా......ఎందుకో...కార్చేసుకునే ముందు...మొడ్డని ...బయటికి లాగేసుకున్నాడమ్మా నీ మొగుడు... అంటూ ముగించింది మా ఆవిడ...’’ అని మధు తో అని...‘...అంతేనా సంధ్యా!...లేకపోతే ఇంకేమైనా డిటైల్స్ కలుపుతావా!...’ అన్నాడు నా మొగుడు...

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

https://freetelugusexstories.com

https://telugu-sexstories.net

https://telugumasala.website

https://telugusexstorieslo.com

https://telugusexstories.website

https://telugusexstorieskathalu.net

https://telugusexstories.desi