భర్తల మార్పిడి 45

telugu sex stories ఛీ...అనడం తప్ప మరో మాట నా గొంతులోంచి పెకల్లేదు...‘...మొహమాటపడకు సంధ్యా!...చెప్పు...’ అని ఓ క్షణం ఆగాడు వికాస్, నా రెస్పాన్స్ కోసం...నేనేం మాట్లాడకపోయేసరికి మధువైపు తిరిగి...‘...యార్...కుఛ్ ఔర్ ఛోడ్ తో నహీ దియా మేరే బీవీ!?...(...మా ఆవిడ ఏవన్నా వదిలేసిందా!?...)...’ అన్నాడు...‘...ఆధా సే జ్యాదా ఛోడ్ దీ!...(...సగం పైగా వదిలేసింది!...)...’ అన్నాడు మధు నవ్వుతూ... ‘...తో...తూ సునాదే!...( ఐతే నువ్వు చెప్పు!...) అన్నాడు వికాస్...‘...

సబ్ కుఛ్ సునాదూఁ సందూ!...(...అంతా చెప్పీసీనా!...)...’అన్నాడు మధు...ముందుకి వాలి నా తొడ మూలాన్ని ఎడం చేత్తో ఒత్తి.... దాంతో నాకు ఒళ్ళంతా కరెంటు ప్రవహించినట్లైంది...సిగ్గు ముంచుకొచ్చేసింది...దాంతో చొరబాటుదారు చేతిని తోసేసి తొడల్ని ముడుచుకుందామని విశ్వ ప్రయత్నం చేశాను...ఓ పక్కన నా మొగుడూ

,ఇంకో పక్క నా సవతీ( వకుళ) , కళ్లప్పగించి చూస్తున్నారని గుర్తు రావడంతో!....
...కానీ మధు పడనిస్తేనా!...వేళ్ళతో నా తొడల్ని మరింత విడదీసి...చిటికెన వేలితో నా గొల్లిని కెలికేసరికి బొళుక్కున కార్చేసుకుని...‘...చెప్పవేం...’ అని రెట్టిస్తూన్న మధుకి సమాధానం చెప్పడానికి ఓపిక లేక ఊరుకున్నాను...‘...మౌనం అర్థాంగీకారమే!...నువ్వు కానీ మధూ...’అంటూ ప్రోత్సహించాడు వికాస్...ఏమేం వివరాలు చెప్పేస్తాడోరా భగవంతుడా ఈ రంకుమొగుడునా

విచ్చలవిడితనం గురించి!...తన వర్ణనని విని, ఏమనుకుంటాడో నా మొగుడు!...అని మధనపడుతూ...సీట్ మీద వెనక్కి వాలిపోయి...మత్తుగా కళ్ళు మూసుకున్నాను... ‘... క్యా మస్త్ ఛుదాయీ యార్ తేరే బీవీ నే!..(.ఏమి రెచ్చిపోయి దెంగించుకుంది గురూ నీ భార్య!..)...’ అంటూ మొదలెట్టాడు మధు...(...సంభాషణ హిందీ, ఇంగ్లీష్ లతో జరిగినా , వీలైనంత వరకూ కధని తెలుగులోనే రాస్తూంటాను...ఇక పైన )....
‘...ఓ లార్జ్ పెగ్ విస్కీ...దానికి పదిరెట్లు మత్తెక్కించే నీ భార్య అధరామృతం, కడుపులో పడినా...తనకి సేఫ్ పీరియడ్ కాదని

నువ్వు చెప్పింది గుర్తు ఉండడంతో, మొదటి రౌండ్లో కార్చుకునే ముందు నా మొడ్డని బయటికి లాగేసునే, వెనక్కి తిరిగి పడుకున్నాగురూ!...బ్రహ్మాండమైన నిద్దరట్టేసింది .... వీపు మీద వెచ్చటి, మెత్తటి ఒత్తిడి...ఛాతీ చిర చిర లాడుతూన్న ఫీలింగ్...ఏ దోమో కుడుతూందేమో అనుకునినిద్దర మత్తులోనే అక్కడ అరచేత్తోఫాట్ మని కొట్టాను...‘...ఇష్ష్...! ...’ అన్న ఆడ మూలుగు తోబాటు వీపు మీద .ప్రెజర్ ఇంకా ఎక్కువ అవడంతో నాకు కొద్దిగా మెలుకువొచ్చింది...ఏవో నా గుండెల మీది జుత్తుని పీకుతున్నట్లు అనిపించి టక్కున వాటిని పట్టుకున్నాను
...పొడుగాటి, మెత్తటి,సున్నితమైన వేళ్ళు నా ఒంటిమీది జుత్తులోకి దూరడం, కాసేపు అల్లరి చేసి, పైకి లేవడం...చేస్తున్నాయి...‘...పోన్లే!...కాసేపు వాటిని ఆడుకోనిద్దాం ...అని ఒదిలేసి ,మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకున్నాను...ఆ అలుసుతో అవి రెచ్చిపోయి...నా నడుం మీదినుంచి కిందికి జారి...పొత్తికడుపుమీది

జుత్తురింగుల్తో...కాసేపు ఆటాడి...చటుక్కున నా తొడలమధ్యకి దూరిపోయి...ఓ క్షణం అక్కడా...అదేపని!....కాసేపట్లో వీపుమీద ఏవో ములుకులు గుచ్చు కుంటూన్న ఫీలింగ్...చెవుల్లో, మెడమీదా, వెచ్చని ఊపిరి...ముక్కుపుటాల్లో మత్తెక్కించే తియ్యటి వాసన...‘..ఏయ్!....లే !..’...అంది గురూ ఆవిడ, నా వృషణాల్ని గీరి! ...కవ్వించే దాని చేతలకీ...తన గొంతుకలో మత్తైన జీరకి నా మొడ్డ ...టక్...అని నిలబడిపోయింది

గురూ!...’ అంటూ మధు నా చేష్టల్ని,నా మొగుడితో పచ్చిగా వర్ణిస్తూంటే...‘...ఛీ...వాట్ని నేనేం గీరలేదు...’ అన్నాను రోషంగా!
...‘....అబధ్ధాలు చెప్పకు!...నా వల్ల నీకు ఆడపిల్ల పుట్టీగల్దు!...కావలిస్తే చూసుకో!...’ అంటూ జీన్ పాంట్ బెల్ట్ విప్పుకోబోయాడు మధు....నిజంగానే విప్పీసుకుని, నే చేసింది నా మొగుడికి చూపించేస్తాడేమో!...అని

భయమేసి ‘...ఏమక్కర్లే!...అక్కడ జుత్తు మరీ దట్టంగా ఉండడంతో...వేళ్ళు బయటికి
‘...అక్కడ జుత్తు మరీ దట్టంగా ఉండడంతో వేళ్ళు బయటికి లాక్కుంటూంటే గోళ్ళేమైనా తగిలాయేమో!... అని సమర్థించుకోబోయానేగానీ...ఆ మాటల్తోనే...ఆ పని చేసినట్లు...ఒప్పేసుకున్నానని అర్థం కావడం తో సిగ్గుతో సీట్లో ఓ మూలకి ముడుచుకుపోయాను... నాభార్య చేసింది నీ భార్య ఎలా గ్రహించిందోగానీ మధూ! బ్రహ్మాండమైన ప్రతీకారాన్ని

తీర్చుకుందిలే...’ అన్నాడు వికాస్...‘... టెలీపతీ తెలుసనుకుంటా!...థాంక్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ వకూ!...ఇంతకీ ఏం చేశావేంటీ!...’ అని అడిగాడు మధు...‘...ఛీ!...అడగడానికి సిగ్గులేదూ!?’ అంటూ మొగుడ్ని అదిలించి, వికాస్ వైపు ఉరిమి చూసింది వకుళ...‘...పోన్లే...నే చూపించేసి చెప్పనా!?...లేకపోతే చెప్పేసి చూపించనా!...’ అన్నాడు వికాస్...వకుళకి కన్నుగీటి...‘...ఛంపేస్తా ఆ పని చేశావంటే!...’ అని అరిచింది వకుళ కోపం పట్టలేక!...

వంద కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో వెళ్తూన్న కారు స్టీరింగ్ షేక్ అయింది...దాని ఆవేశానికి...
....తర్వాత చెప్తూంది లే...దాన్ని రెచ్చగొట్టకండి...డ్రైవింగ్ లో ఉంది కూడానూ!...అన్నాను మగాళ్లతో, వకుళని సపోర్ట్ చేస్తూ...‘...ఓహో!...అలాగైతే నువ్వు చెప్పు సంధ్యా...ఆ తర్వాత మధు నిన్నేం చేశాడో!...’ అన్నాడు నా మొగుడు...ఏముంది చెప్పడానికీ!...అంటూ తప్పించుకోబోయాను...‘...పోనీ నన్ను చెప్పమంటావా!...’ అన్నాడు మధు...‘...ఛీ...వద్దు...’ అంటూ

అడ్డుపడబోయాను...‘...మన ముందు సిగ్గులొలకబోస్తారుకానీ వాళ్లల్లోవాళ్లుమాత్రం...ఏ రంకుమొగుడిది...ఎంతుందీ...వాడితో ఎలా దెం...గిం...చు...కున్నదీ పూసగుచ్చినట్లు చెప్పుకుంటారీ ఆడాళ్ళు...నువ్వు కానీ!...ఆ తర్వాత నే చెప్తా మీ ఆవిడ ’ అంటూ ప్రోత్సహించాడు...
‘...అప్పటికింకా నిద్ర మత్తు పూర్తిగా వదల్లేదని చెప్పాగా!...’ అంటూ మొదలెట్టాడు మధు...నాకు కారులోంచి దుమికి పారిపోవాలనిపించిందిఎలాగో కంట్రోల్ చేసుకుని, చెవుల్లో వేళ్ళెట్టుకుని కళ్లు మూసుకున్నాను...అయినా వినపడుతూనే ఉన్నాయ్...మగాళ్ల మాటలు...‘...ఎవర్తో...మాంఛి కసిమీదుంది లంజ...దీన్ని అదర దెంగాలి... అనిపించి, ఒక్క ఊపులో దాన్ని వెలకిలా తోసేసి...మీదెక్కిపోయాగురూ...ఎందుకో!...అది తెగ పెనుగులాడింది...అప్పటిదాకా నన్ను రెచ్చగొట్టి...ఇప్పుడు తప్పించుకుంటుందా!...అనే కచ్చతో...దాని చేతుల్ని తలకట్టువైపు విరగదీసి పట్టుకుని... ముడుచుకోడానికి ట్రై చేస్తూన్న దాని తొడల్ని నా తొడల్తో విడదీసి...కసిగా దిగడిపోయాను ...కెవ్వుమనే ఓ కేక వినిపించింది...ఆ గొంతు పరిచయమైన దానిలా అనిపించినా...ఆ! ఎవర్తో కసిమీదున్న లంజేమోలే!...అనుకుని...ఇంకా బైటున్న నా మొడ్డ భాగాన్ని బలంగా లోపలికి గెంటేసరికి...‘...ఇస్స్...చంపేశావ్ మధూ!...’

మరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గా


పెళ్లి అయిన రమ్య

పెళ్ళైన అమ్మాయి

అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్)

సవిత చెల్లి

సుజాత శృంగారం

అక్కా…!

ఇది నా మొదటి కథ

సరిత టీచర్

ఆఫీస్ బాస్ తో

నా శృంగారాలు

మాహి (రే) …మరిది

అమ్మా-నీ పొదుగు

ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

గర్ల్స్ హైస్కూల్

జయమ్మకథ (అమ్మ-కూతురు-కొడుకుల రంకు)

త్రిబుల్ ధమాకా

నా బుజ్జి చెల్లెలు

మాలతి టీచర్

శృంగార మధనం: సంజయ్

భర్తల మార్పిడి

అన్న వేడి మూల్గు చెవిలో పడేసరికి నా మత్తు విడిపోయింది...కళ్ళు తెరిచి చూశేసరికి నాకింద నలుగుతున్నది నీ భార్య!...అంటూ నాటకీయంగా ఆపాడు మధు ...తన కధనాన్ని!
...‘...అంటే నా భార్యని రేప్ చేశావన్నమాట!...’ అన్నాడు నామొగుడు...తెచ్చిపెట్టుకున్న కోపంతో!...‘...నిద్ర మత్తులో తెలీలేదు గురూ!...’ అని వికాస్ తో చెప్పి...‘...కదా సంధ్యా!...’ అంటూ నన్నూ సాక్ష్యం పలకమని

బ్రతిమాలాడు...మగాళ్ళ నాటకాలు వినేసరికి నాకూ మజాగా అనిపించి...‘...అవును వికాస్, మధు నన్నేం రేప్ చెయ్యలేదులే!... అన్నాను, చిరునవ్వుతో నా మొగుడి వైపు చూస్తూ!...‘...మరైతే కెవ్వుమని ఎందుకరిచావ్!...’ అన్నాడు వికాస్ వేడిగా...దాంతో తను అప్పడికీ డ్రామా ఆపట్లేదని గ్రహించి...‘...పశువులా మీదడిపోయి...ఎద్దులా దిగడిపోతే...మొర్రో మని మొత్తుకోనేంటీ!...’ అన్నాను ...నేనూ నా పాత్రని పోషిస్తూ!
...దాంతో గొల్లుమని నవ్వారు...మగాళ్ళిద్దరూ

‘...కానీ వికాస్, ఈ మాట మాత్రం నిజం...సంధ్య కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరిగాయ్ ఆ గెంటుకి...సారీ చెప్పుకున్నాననుకో!... బహుశా తన పూరెమ్మలు వకుళ వాటికంటే బాగా బిగువనుకుంటా!...’ అంటూ నన్ను కాంప్లిమెంట్ చేసేసరికి...‘...పొరిగింటి పుల్లకూర...’ అంది వకుళ ...ఎర్రగా కందిపోయిన మొహంతో తన మొగుడివైపు కొరకొరా చూస్తూ!...‘...నిజం వకూ!...ఆ గెంటుకి వెంటనే ఎగ జిమ్మేసినా,
ఆ తర్వాత పోటు పోటు కీ , చెమ్మ ఊరిపోయినా, మరో పది పోట్లదాకా నా మొడ్డని విడిచి పెట్టలేదంటే నమ్ము వకూ నీ ఫ్రెండ్

పూరెమ్మలు!...’ అని దానితో చెప్పి...‘...సారీ గురూ!...ఆ ఉద్రేకంలో మీ ఆవిడని కసిగా అనుభవించి...తను...వద్దు, వద్దు...బయటికి తీసేయ్...అంటూ విలవిల్లాడుతున్నా వినకుండా...కొసకంటా తన పూకు లోపలికి దింపి కార్చేసుకున్నాగురూ!...ఇద్దరం రెచ్చిపోయున్నామేమో!...బెడ్ షీటంతా తడి తడి...’ అన్నాడు మధు... కింది చూపులు చూస్తూ!
...వకుళ థంబ్స్ అప్ కి నేనూ అలాగే బదులు చెప్తూ, ఓర కంట నా మొగుడివైపు చూశాను...తన రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో! అని!...

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

https://freetelugusexstories.com

https://telugu-sexstories.net

https://telugumasala.website

https://telugusexstorieslo.com

https://telugusexstories.website

https://telugusexstorieskathalu.net

https://telugusexstories.desi