భర్తల మార్పిడి 47

telugu sex stories ఏం చేద్దాం?...’ అని ప్రశ్న వేసినా...‘...నిద్ర నటిస్తే పోలా!...’ అని సమాధానం కూడా చెప్పి, కళ్ళు మూసుకుందది...‘...దొంగ నిద్రలు...అంటూ వెక్కిరిస్తారేమోనే!...’ అంటూనే, నేనూ అదే పని చేశాను...అలిసిపోయున్నామేమో!...కొద్ది క్షణాల్లో కన్నంటింది....
...కారు కుదుపులకి కొద్దిగా మెలుకొవొచ్చినా, అలాగే బధ్ధకంగా కళ్ళు మూసుకున్నాను ‘....ఇంకా నిద్దర్లో ఉన్న నా చెవుల్లో, మెడమీదామత్తెక్కించే తియ్యటి వాసన నింపుకున్న వెచ్చటి ఆడగాలి సోకుతూంటే...సంధ్యేమో!...అనుకున్నా ... కానీ, నా వీపుని... పొడుగాటి,మెత్తటి, ముళ్ళు తగిలీ

తగలనట్లు గీరుతూంటే...తను...కాదని అర్థమైపోయినా...ఎవరైతేనేంలే!...బిగుతు చళ్ల ఆడది...అనుకుని, ఆ సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ అలాగే ఉండిపోయాను ...ఇంతలో ‘...లేవవూ !...టైం అయింది...’..అంటూన్న గొంతు వినే సరికి ఎవరో అర్థమై,నాది...లేచిపోయినా...ఆవిడ ఎందాకా వెళ్తుందో చూద్దాం...అనిపించి ...ఊఁ...అని గొణిగి, కొద్దిగా దూరంగా జరిగాను...
...వెంటనే నా వీపుమీద...ముళ్ళ ఒత్తిడి పెరిగింది...ఆ శాల్తీ సన్నని వేళ్ళు నా దండల్నీ, ఛాతీ కండల్నీ, కాసేపు ట్రేస్ చేసి.

..నా చనుమొనల్ని సున్నితంగా పుణికి వెంటనే వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయి గురూ !...’ అంటూన్న వికాస్ గొంతు నా చెవిన పడడంతో నాకు మెలుకువొచ్చినా, కళ్లు తెరవకుండా వింటూ ఉండిపోయాను...‘...ఊఁ...కానీ!...’ అన్నాడు మధు..ఈర్ష్యని కష్టం మీద దాచుకుంటూన్నట్లు ...తన గొంతులో తెలుస్తూనే ఉంది!...
‘...ఇంకా ఏమేం చేస్తూందో!...అని ఆశగా ఎదురుచూస్తూన్న నాకు డిజెప్పాయింట్మెంట్ అనిపించినా, అలాగే నిద్ర నటిస్తూ ఉండిపోయాను......కాసేపట్లో నా నిరీక్షణ ఫలించింది... ఏయ్!...లే!!...అంటూ ఆవిడ నా చెవి తమ్మని మునిపళ్ళతో కొరుకుతూ తన చెయ్యిని నా నడుం మీదినుంచి జార్చి, బొడ్డులో చూపుడువేలెట్టి తిప్పడం మొదలెట్టిందిగురూ!...దాంతో నా

మొడ్డ బిగుసుకుపోయింది...తనింకెంత దూరం వెళ్తుందో చూద్దామని, కంట్రోల్ చేసుకుంటూఅలాగే ఉండిపోయాను...మరుక్షణం ఆ వేళ్ళు నా పొత్తికడుపు మీద పొడుగాటి సున్నాలు చుడుతూంటే...నా చెవిలో మంద్రంగా..ఒకటి, రెండు... అబ్బ... మధ్యలో ఇదేంటీ...ఐదు...ఆరు ...అన్న తమకపు లెక్కింపుతో బాటు...నా మొడ్డ గుండు మీద చురుక్కుమనే సరికి వెలకిలా తిరిగి, కళ్ళు తెరిచి చూసుకున్నాను...పూర్తిగా నిగిడిపోయిన నా...మొడ్డ...ఆవిడ లెక్కకి అడ్డొచ్చిందని, దాన్ని...పక్కకి తోసే ప్రయత్నంలో ఆవిడ గోళ్ళు గీరుకున్నాయనీ అర్థమైపోయింది గురూ!...’ అంటూ మళ్ళీ ఆగాడు వికాస్...
...‘...వెంటనే...మీదడిపోయి...నీ

మొడ్డ ని కొరికేసిందా ఆవిడ!?...’ అంటూన్న మధు గొంతులో కసి...ఈర్ష్య...కొంచెం పెద్దగా వినిపించడంతో ఓర కంటితో వకుళ వైపుచూశాను...‘...ఛీ!...నేనంత బుధ్ధిమాలిన పనేంచెయ్యలేదు...చెక్కపేడుని కొరుకుతారేంటీ ఎవరైనా!?...’అంటూందది...సన్నటి స్వరం తో...తన మనస్సుతో చెప్పుకుంటూన్నట్లు... అది చెవిన పడి వెనక్కి తిరిగిన దాని మొగుడితో చూపులు కలిశాయేమో ...దాని బుగ్గల్లో ఎఱ్ఱ గులాబీలు విరబూచున్నాయి ...‘...మరి...నా...వృషణాల మీదా ... నా...దాని...కాండం మీద తాజా పళ్లగాట్లెలా వచ్చాయో! ...అనుమానముంటే చూపిస్తా!...’ అన్నాడు నా మొగుడు ...చిలిపితనం నిండిన స్వరంతో...‘...నోరు మూయి వికాస్...’ అని నా మొగుడ్ని గదమాయించాను..

.వకుళకి ఒత్తాసుగా...
‘...అక్కడ... అస్సలు జుత్తు లేకపోడంతో...ముచ్చట పడిందేమోలే గురూ మా ఆవిడ!...’ ... అన్నాడు మధు...‘...తీగలల్లుకున్న మద్దిమానులా...చిక్కటి జుత్తు మధ్య నుంచి నిగిడిన ...నీ...దాన్ని...చూసి మా ఆవిడ ముచ్చటపడినట్లుగానా!?...’ అన్నాడు వికాస్...చిలిపితనం ఉట్టిపడే గొంతుతో నా వైపు ఓరగా చూస్తూ....‘...ఇంకాగలేను గురూ...ఎక్కడైనా కారు ఆపేసేయ్!...’ అన్నాడు మధు...కసిగా నా వైపు చూస్తూ...‘...అదో!...అల్లోట ఆపుతా!...నాదీ...స్టీరింగ్ వీల్ లో చిక్కుకుంటూందేమో!...అని భయంగా ఉంది...’ అన్నాడు వికాస్...కార్ ని స్లో చేస్తూ...మరో రెండు క్షణాల్లో కార్ ఓ చెట్టు చాటున ఆగింది...

నువ్విలా వచ్చేసేయ్ మధూ!...’ అన్నాడు, డ్రైవర్ సీట్ లోంచి దిగిన వికాస్ కార్ వెనకనించి తిరిగి, వకుళ పక్కన దూరుతూ...‘...స్థలమెక్కడుందీ!?...నేనూ, మీ ఆవిడ ముందు సీట్లోకెళ్తాంలే!...రా సంధ్యా!! ’ అన్నాడు మధు...కిందికి దిగి...ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ!... సిగ్గు తో నే తల దించుకుని దిగబోతూంటే...‘...ఎహే!...ఆగు ’...అంటూనన్ను చెయ్యుచ్చుకుని ఆపి...‘బోలెడంత స్థలం!...’ అంటూ వకుళని తన ఒళ్ళోకి లాక్కున్నాడు... ‘...నిజమే!...’ అంటూ మధు లోపలికి దూరబోయాడు...‘...మరీ ఇంత...నీ...పక్కనేనా!?...’ ...అని గునిశాను...ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో, నా మొగుడి వైపు చూస్తూ...‘...పతివ్రతలా ఫోజులు కొట్టకు,...ఆ వెంకట్ గాడితో నా ఒళ్ళో పడుక్కునే దున్నించుకున్నావుగా!...’ అన్నాడు

వకుళ స్థనాల్ని కుదుళ్ల దగ్గర్నుంచి చేతుల్లో ఇముడ్చుకుంటూ!...‘...ఏదో!...సగం చీకట్లో కనక!...’ అన్నాను తల దించుకుని...
‘...ఆ మొహమాటం పోవాలంటే... రాత్రికి ... వీళ్ళనిద్దర్నీ...పూర్తిగా బట్టలూడదీసి...కింగ్ సైజ్ బెడ్ మీద...పక్కపక్కనే పడుకోబెట్టి...మార్చి,మార్చి దెంగాలి గురూ మనం!..’ అన్నాడు మధు...‘...ఆ పప్పులేం ఉడకవులే...అయ్యగారూ!...’ అంది వకుళ...తన మొగుడ్ని కవ్విస్తూ...‘...ఎందుకో!...’ అన్నాడు మధు... తన భార్య స్థనాలమీద నాట్యం చేస్తూన్న వికాస్ వేళ్లని గుచ్చి గుచ్చి చూస్తూ...‘...ఛీ!...ఏంటా పాడు చూపూ!!...’ అంటూ, నా మొగుడి చేతుల్లో నలుగుతూన్న

దాని గుబ్బల్ని, తన మొగుడి కంటబడకుండా ఉండేందుకోసం ముందు సీట్ మీద రెండు చేతులూ ఆన్చి... నా మొగుడి చాతీకి తన వీపు అతుక్కుపోయేలా...అతడి ఒళ్ళో సర్దుకుని...చున్నీని చేతుల మీదికి జార్చుకుని...‘...ఈ దుష్టు చూపుల్నుంచి తప్పించుకునేందుకే...వేరు వేరు ఫ్లోర్లల్లో రూమ్స్ బుక్ చేశాం...’...అంటూ దాని మొగుడ్ని గదిమి, ఇష్ష్...వికాస్!...ఏంపనదీ!?...తావళం (...జపమాల...) గుళ్ళేం... కావవి...’ అంటూ...తమకంతో సన్నగా వణికే గొంతుతో నా మొగుడ్ని ముద్దుగా మందలించి ...‘...పోనీ...లోపలికి రానీవే తల్లీ నా మొగుడ్ని!!...చూడు,వీట్నెలా నలిపి నస్యం చేస్తున్నాడో నీ మొగుడు...’ అంది వకుళ...నాకు మాత్రమే వినిపించేంత సన్నటి స్వరంతో...తన స్థనాల వైపుమత్తుగా కనురెప్పలు వాల్చి సైగ చేస్తూ!
...నా చూపులటువైపు తిరిగాయి...నిజమే!.

..బ్లౌజ్ మీదనుంచే వికాస్ దాని చనుమొనల్ని, తన కుడి చేతి బొటకన వేలు, చూపుడు వేలు కాంబినేషన్ తో కాసేపు ఒక స్థనం మొననీ...కాసేపు మరో స్థనం మొననీ...వంతుల వారీగా సుతారంగా మెలితిప్పేస్తూన్నాడు...‘...ఎడం చేత్తో ఏంచేస్తున్నాడా!...’ అనుకుంటూ కొద్దిగా ముందుకు వంగి చూశాను...అప్పటికే వకుళ పైజామాలోపలికి దూరి పోయుందది...దాని పూబొడిపెని నిమురుతున్నాడేమో!...అది నెమ్మది,నెమ్మదిగా తొడల్నివిప్పుకుంటూ, కొంచెం కొంచెంగా నడుం పైకెత్తుతూంది...‘...ఏ క్షణాన్నైనా దింపించుకోడానికి సిధ్ధంగా ఉందీసిగ్గులేనిది...’ అని మనస్సులో అనుకుందామనుకున్న మాట నా పెదాల్ని దాటిపోయింది...నా స్వరం లో కసిని పసికట్టినట్లుందది...‘...నువ్వు లేవుటే!...’ అంటూ కసిగా నా ఎడంతొడని గిల్లింది...
...బాధనోర్చుకోడానికి...‘...ఉఫ్ఫ్...పాడు పిల్లా!...’ అంటూ దాన్ని తిట్టానో లేదో!...నా కుడి స్థనం కుదురు దగ్గర్నుంచీ నలిగి..

.మెలి తిరిగిపోయింది...‘...ఇష్ష్ ...’ అని సన్నగా మూల్గి....నొప్పిలోనే ఇంత మత్తెందుకో!...అనుకుంటూ ‘...ఏయ్!...మంటెక్కిపోతూందిబాబూ!...’ అని వేడుకుంటూ, ఆపని చేస్తూన్న దుష్టు చేతిని బలంగా పట్టేసుకున్నాను...‘...దాని మీదికెళ్దాం దా!...’ అంటూ పొటకరించిన నా కుడి చనుమొన ఊతంగా నన్ను బయటికి లాగేస్తున్నాడు...‘...అహ్హ్...ఏంటి మధూ మొరటుతనం!... బ్లౌజ్ పిగిలిపోగల్దు...అసలే పల్చటి మెటీరియల్ కూడానూ!...’ అంటూ, మండుతూన్న నా చనుమొనని

తన వేళ్ళల్లోంచి విడిపించుకోడానికి విఫల ప్రయత్నం చేస్తూ, తను చూపించిన వైపు తల తిప్పాను...
...ఎదురుగా కంబళీ పరిచినట్లుంది...పచ్చటి గడ్డి...బలే ఉంటుంది...దాని మీద పడుకుని దెం...గిం...చు... కుంటే...! ’ అని స్వగతంగా అనుకుంటూ, కారు దిగబోయిందాన్నే!...ఎందుకో చుట్టూ చూశాను...దూరంగా ఓ గ్లాస్ మీద లైట్ పడ్ద మెరుపు లా అనిపించింది...ఇంకాస్త జాగ్రత్తగా చూశాను...ఓ కారు అవుట్ లైన్ లా కనిపించింది...దాంట్లో మాలాంటి జంటలో...లేకపోతే ఏ కుఱ్ఱకారో ఉంటే!...వాళ్ళు ఏ టెలీ లెన్స్ ఉన్న కెమెరాల్తో మా...దెం...గు...లా...టని

వీడియోతీసి...దానికి ‘...ప్రకృతి మాత పర్యవేక్షణలో సృష్టి కార్యం...’ లాంటి కసి టైటిల్ తగిలించి...ఏ ఎక్స్ బీ లాంటి సైట్ లో అప్ లోడ్ చేస్తే...ఏం తెలుసు, అదెవ్వడెవ్వడి కళ్ళల్లో పడుతుందో!...ఎవరెవరు మా ఇంటిముందు క్యూ కడతారో!!... అనుకుని సన్నగా వణికి... ‘...ఒద్దులే మధూ! అక్కడ పురుగూ పుట్రా ఉంటే!!..ఇలా వెళిపోయొచ్చీసీ!...అంటూ కారు లోపలికి జరిగి, తను లోపలికి వస్తూంటే, కొద్దిగా పైకి లేచి మధు ఒళ్ళోకి సర్దుకోబోయానే కానీ... ...ఏదో...బట్టలమీంచే నా పిరుదులమీద,తొడల్లోపల...చురకలెట్టీయడంతో!...కూర్చోలేకపోయాను...

ఇంతలో ...ఏయ్...సంధ్యా!...పైజామా, పాంటీల్ని పిరుదుల కిందికి జార్చుకుని కూర్చో! లేకపోతే పిగిలిపోగలవవి!!...’ అంటూన్న నా మొగుడి గొంతు చెవిలో మంద్రంగా వినిపించేసరికి ...ఏంటా!...అనుకుంటూ, మధు మొలవైపు ఓరకంటితో చూశాను ...ఎప్పుడు జార్చేసుకున్నాడో!...ఏంపాడో!!...తన జీన్ పాంట్, అండర్ వేర్, కార్ ఫ్లోర్ మీద పడున్నాయి ... ...అప్పుడే కణకణ

మరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గా


పెళ్లి అయిన రమ్య

పెళ్ళైన అమ్మాయి

అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్)

సవిత చెల్లి

సుజాత శృంగారం

అక్కా…!

ఇది నా మొదటి కథ

సరిత టీచర్

ఆఫీస్ బాస్ తో

నా శృంగారాలు

మాహి (రే) …మరిది

అమ్మా-నీ పొదుగు

ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

గర్ల్స్ హైస్కూల్

జయమ్మకథ (అమ్మ-కూతురు-కొడుకుల రంకు)

త్రిబుల్ ధమాకా

నా బుజ్జి చెల్లెలు

మాలతి టీచర్

శృంగార మధనం: సంజయ్

భర్తల మార్పిడి

లాడే కొలిమిలోంచి తీసిన తన గూటం నిట్టనిలువుగా నిగిడుంది...ఇక తప్పక...నా మొగుడు చెప్పినట్లే చేసి...మధు మొడ్డని ఓ చేత్తో ముందుకి వంచి...మీద కూలబడ్డా...
...తొడలు చురచురా మండడంతో కిందికి జారాను...‘...చిన్నప్పుడు హాఫ్ డే స్కూళ్ళ రోజుల్లో...ఇంటికొచ్చేసే ముందు...మధ్యాహ్నపు ఎండలో కాలిన ఇనపరేకు జారుడు బండ మీదినుంచి... పిర్రలమీద...తొడల్లోపల...చురచురలు...అనుభవిస్తూ...గౌను సర్దుకుంటూ, పోటీలు పడుతూ, జారిన రోజులు గుర్తుకొస్తూన్నాయి కదా సంధ్యా!...’

అంటూన్న వకుళ గొంతు మత్తుగా చెవిలో వినిపించడంతో...‘...ఛీ!...పోవే సిగ్గులేనిదానా!...’ అంటూ దానివైపు ఓరగా చూశాను...
... రెండుచేతుల్నీ వెనక్కి విరిచి నా మొగుడి మెడ ఊతంగా పట్టుకుని, బరువుగా ఊపిరి వదుల్తూ నడుం కొంచెం కొంచెంగా పైకెత్తుతూందది...
‘...గృహాప్రవేశం అవుతున్నట్లుందీ వకుళ పిల్లకి!....అందుకే అలా మెలికలు తిరిగిపోతూంది...’ అని కసిగా అనుకుంటూ వాళ్ల తొడలవైపు చూశాను....... వెడల్పాటి కాడ్బరీ బేస్ మీద మెత్తటి మిల్క్ క్రీమ్ పరిచినట్లు అతుక్కుపోయున్నాయవి...అనుకుంటూంటే ‘...ఇష్ష్...’ అన్న వకుళ సన్నని మూల్గు వినిదాని మొహం వైపు చూశాను......దాని కళ్ళు మత్తుగా...అరమోడ్పుగా మూతబడున్నాయి ‘...పూర్తిగా దిగబడ్డట్టున్నాడిప్పుడు...’ అని కసిగా అనుకుంటూ నా చూపులు కొంచెం కిందికి దించాను...
...రెండుచేతుల్నీ వెనక్కి విరవడంతో పండు


దోసకాయల్లాంటి దాని గుబ్బలు ముందుకి పొడుచుకొచ్చాయి...అవి నా మొగుడి చేతుల్లో నలుగుతున్నాయి... తన అర చేతుల్లో పూర్తిగా ఇమడటంలేదవి ...ఐనా అలాగే వాటిని పిసుకుతూ, మధ్య మధ్యలో వాటి మీది తొడిమెల్ని మెత్తగా మెలిపెడుతున్నాడు నా మొగుడు... ...నడుంని నెమ్మదిగా...గుండ్రంగా...తిప్పుతూందది......రోలు తిరగబడి పొత్రం మీద తిరుగుతున్నట్లుగా ఉందా సీను...
...మద పిచ్చెక్కిపోయి, నేనూ చేతుల్ని వెనక్కి వంచి మధు మెడని పెనవేశాను...మరుక్షణం అతగాడి అరచేతులు నా పిరుదులకింద దూరి...వాట్ని తన నిగిడిన మొడ్డ కొన దాకా పైకి లేపి...వేళ్ళతో నా పూరెమ్మల్ని వేళ్లతో విడదీసి...ఒక్క సారిగా నన్ను వదిలేశాడు...దాంతో...అతగాడి మొడ్డ...నా పూరెమ్మల్ని చీల్చేస్తూ...గోడల్ని...మొరటుగా


విడదీస్తూ...నా లోతుల్లోకి చొరబడిపోయింది...ఒక్కసారి నన్ను పైకి లేపి వదిలేశాడు...భళ్ళున కార్చేసుకున్నాను...ఆ కామ రసాలు నా తొడల మీంచి సీట్ మీదకి కికారిపోవడం తెలుస్తూనే ఉంది... ఓ పక్క కళ్ళు బైర్లు కమ్ముతూన్నా...‘...మొదటి కుదుపుకే ఇలా ఐతే...ఇంకెన్ని సార్లిలా కుదేస్తాడో!?...ఇంకెంత కార్పించేస్తాడో బాబూ!...ఈ వకుళ పిల్ల సంగతి చెప్పక్కర్లే...నదురైన మగాడు ముట్టుకుంటే చాలు...కడవలు కడవలుగా కార్చేసుకుంటుంది...మా వాయింపులు పూర్తయేసరికి సీట్ కవర్లు

ముద్ద ముద్దైపోతాయేమో! మార్చుకోవాలి బాబూ ...ఇల్లు చేరింతర్వాత!...’ అనుకుంటూ ...ఇష్ష్...అని మూల్గుతూ...నిస్త్రాణగా మధు చాతీ మీద సోలిపోయాను...
...కానీ ఎందుకో..మరో సారి...లేపి కుదేయకుండా, తన చేతుల్ని నా పిర్రలకిందినుంచి లాక్కుని, నా గుబ్బల్ని పిసకడం మొదలెట్టాడు...బ్లౌజ్ మీదనుంచే తడి తగలడంతో అర్థమైంది...తన అరచేతులకంటుకున్న నా మదాన్ని నా టాప్ కే పాముతున్నాడని....ఛీ...అంటూ తన చేతుల్ని పక్కలకి తోశేశాను...‘...ఏమంది సందూ!...’ అన్నాడు మధు నా చేవిలో....‘...నా బట్టలకి తడి పామేస్తున్నావ్...’ అని గొణిగాను...నామొగుడెక్కడ వింటాడో... అని సిగ్గుతో చిమిడిపోతూ...‘...సారీ!...విప్పేయడం మర్చిపోయాను...’ అంటూ ముందు వైపున్న నా బ్లౌజ్ బటన్స్ ని టపటపా విప్పేసి...తల మీదినుంచి ...పైకి లేపేసి...‘...ఇదెందుకేసుకున్నావ్!?...’ అంటూ వా బ్రాసియర్ హుక్ ని ఊడదీయబోయాడు... ‘...వద్దు బాబూ!...’ అని వేడుకుంటూ, తన ఒళ్ళోకి జరిగాను...


మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

https://freetelugusexstories.com

https://telugu-sexstories.net

https://telugumasala.website

https://telugusexstorieslo.com

https://telugusexstories.website

https://telugusexstorieskathalu.net

https://telugusexstories.desi