భర్తల మార్పిడి 55

telugu sex stories నీ వాసు చెప్పిందాని స్టైల్లోనే ఉంది...మిళింద్ తన ఒక్కగానొక్క కొడుకని...తనే తల్లి తండ్రి ఐ వాడిని పెంచిందట మూడేళ్ళ వయసువాడైనప్పటి నుంచీ!...ఆవిడకీ కామం పాలు ఎక్కువేట...పైగా మిలటరీ మొగుడి ప్రోత్సాహంతో ‘...స్వాప్...’ కి అలవాటు పడ్డ ప్రాణమేమో...నిద్రలో పసివాడి చేతులు ...వీటి...మీద పడితే చెమ్మగిల్లి పోయేదాన్నని...’...సినిమా వాంప్ లా తన కుండల వైపు కళ్ళార్పి చెప్పింది...టేబుల్ మీద తన గుబ్బల్ని ఆనుస్తూ...అపుడే నేను వాటి కిందికి చేతులు దూర్చడం...ఆవిడ పైట కొంగుతో నా చేతుల్ని కవర్ చెయ్యడం జరుగుత...నువ్వెలా చూశావ్ సంధ్యా! ’...అని నన్నడుగుతూ ఆగాడు వికాస్... ‘...కళ్ళు మూసుకుని పాలు తాగితే లోకంకి తెలియదు...అనుకుందిట...నీలాటిదే ఓ గండు పిల్లి... కానీ!...’ అంది వకుళ నా బదులు సమాధానం చెప్తూ... ‘...సరే ...’అంటూ కంటిన్యూ చేశాడు వికాస్...
...ఒంట్లో తాపాన్ని ఓర్చుకోలేక తనో పక్క సతమతమౌతుంటే...ఆఫీస్ లో...బాస్ లు... అనే మగపశువుల చూపుల తూపులు...ఎవరో ఒకర్ని తృప్తి పరచవలసిన పరిస్థితులు... దాంతో సేఫ్ పార్టీలని ఎంచుకుని...వాళ్ల ప్రలోభానికి తలొగ్గినట్లు నటిస్తూ, తన కోరికల్ని తీర్చుకునేదట!... కొడుకు కష్టపడి మంచి పొజిషన్ లోకొచ్చాడనీ...తన పట్ల వల్లమాలిన ప్రేమతో...తనేమైపోతానో అని...విదేశాల్లోఎన్ని మంచి అవకాశాలొచ్చినా వదులు కుంటున్నాడని చెప్పి... సుధ పరిచయమైన తర్వాత ఏంజరిగిందో గానీ ఇద్దరూ కలిసి...తనని పెళ్ళి చేసుకోమని...అప్పుడు వాళ్ళుకూడా,మనశ్శాంతితో కెరీర్ చూసుకుంటామనీ ఒకటే గొడవట...ఆ పని మీదే ఓ వరుడిని పరిచయం చేస్తామని, ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారని...సిగ్గుల మొగ్గైపోతూ చెప్పిందావిడ....’అని ముగించాడు...
‘...ఓ చెంప నీ చేత...వాట్ని...పిసికించుకుంటూనే... పై సంగతులన్నీ చెప్పిందా!?...ఇంతకీ ఎవరో ఆ వరుడు!...’ అని అడిగింది వకుళ...‘...నీ వాసు...’ అని వికాస్ సమాధానం ...‘...అది తెలిసిందేగా! నిన్నేమైనా కోరిందా ఆవిడ?...’అంది వకుళ...‘...ఆహా!...’అన్నాడు వికాస్...‘...ఏంటో అది!?...’ అన్నాను... తన వైపు ఓరగా చూస్తూ!...‘...నవ్వొస్తూంది...ఆవిడ అడిగింది తల్చుకుంటూంటే!...అది చెప్తాలే గానీ, నీకేం చెప్పాడేంటి మిళింద్?...’ అంటూనే...‘...ఏమంటుకుంది సంధ్యా అక్కడ!...’ అన్నాడు వికాస్, నా మొహాన్ని పరీక్షగా చూస్తూ...‘....జాగ్రత్తగా తుడుచుకున్నానే...ఇంకా ఏం మిగిలిపోయిందోరా భగవంతుడా!...’ అని మనస్సు లో అనుకుంటూ...పైకి...‘...ఏముందీ!...’ అని ఎదురు ప్రశ్నేస్తూ మొహాన్ని నాప్కిన్ తో తుడుచుకుని...‘...మీరందరూ చెప్పుకొచ్చిందే!...’అన్నాను ...నా తత్తరపాటు దాచుకోడానికి కళ్ళు వాల్చుకుంటూ... ‘...తప్పించుకోకు...మిళింద్ వెర్షన్ కూడా విందాం...చెప్పు...’ అంటూ బలవంత పెట్టాడు...ఇక తప్పదురా!...అనుకుని ...భోంచేస్తూనే మొదలెట్టాను...
...‘...మొగాడికో రూలూ, ఆడదానికో రూలూనా?... అంటూ తన తల్లి కాముకత్వాన్ని వెనకేసుకొస్తూనే...ఆవిడ విశృంఖలతని చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు... తండ్రి చనిపోయిన కొత్తల్లో తల్లి పక్కనే పడుక్కునేవాడిననీ...రాత్రి మంచం కుదుపులకీ, రొప్పులూ, మూల్గులకీ మెలుకువొచ్చి లేస్తే, రెండు జతల చేతులు తన్ని జోకొట్టేవనీ మొదలెట్టాడు, ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో...తల్లి ఆఫీసులో, లొకాలిటీలో ,బంధువర్గంలో, అంకుల్స్ అందరూ తనని ఓవర్ గా ముద్దుచేస్తూంటే...గ్రహించలేక పోయానని...తను పెద్దౌతున్నకొద్దీ తల్లి జాగ్రత్త పడిందేగానీ అలవాట్లని మానుకోలేదనీ...అట్లాఅని, తననీ, తన చదువునీ ఎన్నడూ అశ్రధ్ధ చేయలేదనీ, అంచేత తనూ చూసీ చూడనట్లుండడం అలవాటు చేసుకున్నాననీ చెప్పాడు, చిన్నబోయిన మొహంతో!...’...అని చెప్తూంటే ...సంధ్యా...అన్న వకుళ పిలుపు విని దాని మొహం చూశాను...అది నాలికతో పై పెదవిని నాక్కుంది...సైగ గ్రహించి, నేనూ ఆపనే చేశాను నాలిక్కి ఉప్పుప్పగా...వగరుగా రుచి తగిలేసరికి...అదేంటో అర్థమై...ఒళ్ళు ఝుల్లుమనడంతో సన్నగా వణికాను...
...‘...వాడి తలని గుబ్బలకదుముకుని ఓదార్చినట్లున్నావ్!...వాడేదో చేసుంటాడు...అది గుర్తుకొచ్చిందా సంధ్యా!’ అన్నాడు...అది చూసిన వికాస్,ఈర్ష్యని చిరునవ్వు వెనక దాచుకుంటూ! ...నువ్వు , వాడి తల్లి స్థనాల్ని...నలిపేస్తే లేని తప్పు,ఆ కుఱ్ఱగాడు నీ భార్య...వాటిని....ముట్టుకుంటే తప్పొచ్చిందా!?...’ అంటూ చిందులు తొక్కింది వకుళ ...‘...ఆ మాట నేనన్నానా!...తనేం చేసిందో...వాడింకేం చేశాడో...చెప్పమన్నాను...అంతే!...’ అన్నాడు వికాస్ కొంటెగా కన్ను గీటి... ‘...మరింకేం!...చెప్పేయ్యవే జరిగింది!...’అంటూ నన్ను పొడిచింది వకుళ...
‘...మిళింద్ కి కను ముక్కు తీరులో, కుతి లో తల్లి పోలిక, తండ్రి పర్సనాలిటీ వచ్చిందిట...అంచేత స్కూల్ లో ఉండగానే బాగా ఏపుగా ఎదిగాడట ...దాంతో రాధ వెనక పడ్డ మొగాళ్ల భార్యలు మిళింద్ ని చేరదీసి...అన్నీ... నేర్పించడంతో...కాలేజీ స్థాయికొచ్చేసరికి, అటు,లేడీ స్టాఫ్ లోనూ, ఇటు అమ్మాయిల్లోనూ మాంఛి సరసుడుగా పేరొచ్చేసిందట...ట్రిక్కులకోసం యంగ్ మేల్ స్టాఫ్ కూడా తన చుట్టూ చేరుతున్నారని గర్వపడినా, వాళ్ళు తన తల్లి పరిచయం కోసం తనతో స్నేహం చేస్తున్నారని గ్రహించి దూరంగా ఉండేవాడట...
...ఉద్యోగంలోకూడా ఇదే కధ...‘...బలే సరుకురా మీ అమ్మ ...నువ్వూ ట్రై చేసేరాదూ చీకట్లో...’ అని ఒకడంటే చచ్చేట్లు చావగొట్టాడట వాడిని...‘...అది అబధ్ధం కాదుగా!...’ అని నలుగురూ నిలదీస్తే...తల్లి సమస్యని ఎలా పరిష్కరించాలా? ...అనే ఆలోచనలో పడ్డాడట...సరిగ్గా అప్పుడే సుధ తో పరిచయం ...అది ,ప్రేమగా మారిపెళ్ళి చేసుకుందామనే ఆలోచన కలగ్గానే కుటుంబాల వివరాలు మార్చుకోడంలో...ఇద్దరిదీ ఒకే సమస్య... అని బయటపడింది...ఈ సుముహూర్తాన... వీళ్ళిద్దరికీ పెళ్ళి చేస్తే...అన్న ప్రపోజల్ సుధ తీసుకొచ్చిందట...మొదట్లో వద్దన్నా...ఇదే మంచిదనిపించిందట మిళింద్ కి కూడా ...అందుకే ఈ ట్రిప్ ...’ అన్నాడు మిళింద్...అని ముగించాను.....‘ఇంతకీ నిన్నేం అడిగాడు?...’ అన్నాడు మధు...మీరు చెప్పారేంటీ,నేచెప్పడానికి...’ అని బిగదీసుకున్నాను...కాసేపు నువ్వు ముందంటే నువ్వు ముందని వాదులాటలోనే డిన్నర్ పూర్తైంది...‘...అందరూ ఒకటే అడిగారని నా అనుమానం...అంచేత, వాళ్ళ కోరికని స్లిప్స్ మీద రాస్తేనో!...’ అంది వకుళ...ఇదీ బాగానే ఉందనుకుని, ఆపనే చేశాం...ఒక్కొక్క స్లిప్ తెరిచి చూసే డ్యూటీ మగాళ్ళుచ్చుకున్నారు...ఓ నిముషం లో పని పూర్తి చేసి...‘...మాకేం అభ్యంతరం లేదు...’ అంటూ, మీసంగతేంటీ!...అన్నట్లుగా కళ్ళెగరేశారు\ మా వైపు చూస్తూ...మాకూనూ...’ అన్నాం....నేనూ,వకూ ఓ క్షణం మొహాలు చూసుకుని...మావైపే ఆతృత తో చూస్తూన్న వాళ్ల గ్రూప్ కి థంబ్స్ అప్ చెప్పాం...కాసేపట్లో ...థాంక్స్... అంటూ మా టేబుల్ దగ్గరకొచ్చారు ...ముందు మిళింద్ ,సుధ..., వెనకే వాసు రాధలు...‘...రండి... రిసిప్షన్ దగ్గరకెళ్ళి ఏర్పాట్లు చూద్దాం!...’ అంటూ అందరం లేచాం...
‘...
నువ్వాగవే!...’ అంటూ వికాస్ వెనకే బయల్దేరిన నా చేయుచ్చుకులాగి, ‘...మీరు నడుస్తూండండి...మేం వస్తాం...’ అంది వకుళ వికాస్ తో...‘...ఇది నన్ను పట్టేసినట్లుంది...’ అనుకుంటూ ఆగిపోయాను... ఇంతలో ‘...సంధ్యా మాట...’ అంటు వికాస్ పిలిచేసరికి నా గుండెలు దడ,దడ లాడాయి...

దాంతో అడుగు ముందుకదలేదు...‘...వెళ్ళూ!...’ అంటూ వకుళ తోసింది...‘..ఇందాకే అదోలా చూశాడు...ఇప్పుడేమంటాడో!...’ అనుకుంటూ వికాస్ వైపు నడిచాను.... ..... .... .... ఓ మూడు, నాల్గు నిముషాల తర్వాత తేలిక పడ్ద మనస్సుతో వెనక్కొచ్చి...‘...లేవే!.. వెళ్దాం!...’ అన్నాను...‘...అలాగేలే!...విషయం తెలుసుకోందే నే వస్తానేంటీ!...’ అంటూ నన్ను లాగి కూర్చోపెట్టి...‘ ఊ...ఇప్పుడు చెప్పు, నీ మొగుడ్ని ఎలా బురిడీ కొట్టించావో !...’ అంది వకుళ... ‘...ఛా! పోవే!...అటువంటిదేం లేదు...మన మగాళ్ళు ఆగలేకుండా ఉన్నారు...నడూ!’ అంటూ తప్పించుకోబోయాను... ‘...నా దగ్గరా నీ నాటకాలు...వికాస్ నిన్ను ఏదో విషయం మీద నిలదీయడం...కాస్త బెట్టు చేసింతర్వాత, నువ్వు జరిగిందొప్పుకుంటూ తన గుండెలమీద పడి ఏడవడం...తను నిన్ను ఓదార్చి, నీ దగ్గర్నుంచి ఏదో ప్రామిస్ తీసుకోడం...నేను చూస్తూనే ఉన్నాలే!...’ అని నిలదీసింది వకుళ...
...‘...మొగుడూ, పెళ్ళాలన్నతర్వాత లక్ష దెబ్బలాటలూ, సారీలూ వస్తూనే ఉంటాయ్....ఎవరైనా అవన్నీ చెప్పుకుంటారేంటీ!...ఎవరిదాకా ఎందుకూ?... నువ్వు చెప్తావా!?...’ అంటూ తప్పించుకోబోయాను...అది వదల్లేదు...‘...మన మధ్య రహస్యాల్లేవన్న సంగతి మనిద్దరికీ తెలుసు...అదంతా ఎందుకూ!... వికాస్ నిన్నేమని అడిగాడో చెప్తే...నువ్వు జరిగిందంతా చెప్తావా!...’ అని ఛాలెంజ్ చేసింది...‘...అలాగే!...’ అంటూ నేనూ సిధ్ధపడ్డాను...‘...సరే ఐతే!...అని...
‘...***** ** ****?...’ అంటూ నా మొగుడు అన్న ఓ మూడు పదాల వాక్యాన్ని పచ్చిగా రిపీట్ చేసింది...దాంతో నా దిమ్మ తిరిగి పోయింది...‘...ఎలా పట్టేశావే?...’ అన్నాను ఓ క్షణం తర్వాత తెప్పరిల్లి... ‘...నే చెప్తాలే!...ముందు నువ్వు మొదలెట్టు...’ అంటూ నన్ను పొడిచింది వకుళ...

మరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గా


పెళ్లి అయిన రమ్య

పెళ్ళైన అమ్మాయి

అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్)

సవిత చెల్లి

సుజాత శృంగారం

అక్కా…!

ఇది నా మొదటి కథ

సరిత టీచర్

ఆఫీస్ బాస్ తో

నా శృంగారాలు

మాహి (రే) …మరిది

అమ్మా-నీ పొదుగు

ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

గర్ల్స్ హైస్కూల్

జయమ్మకథ (అమ్మ-కూతురు-కొడుకుల రంకు)

త్రిబుల్ ధమాకా

నా బుజ్జి చెల్లెలు

మాలతి టీచర్

శృంగార మధనం: సంజయ్

భర్తల మార్పిడి

...ఇక తప్పక... ...‘...వెళ్ళూ!...’ అంటూ నన్ను తోశావా!...’ అంటూ మొదలెట్టాను...తనవైపు నే నడుస్తూంటే మన టేబుల్ నుంచి, ఓ నాలుగడుగుల దూరంలో... ఎడం చేత్తో సగం విస్కీ ఉన్న గ్లాసుని పట్టుకుని,విలాసంగా నిలబడి...నా నడుం మెలికల్నీ, బొడ్డు కదలికల్నీ, గుబ్బల ఎగసిపాటునీ, తొడల తత్తరపాటునీ తేరిపారి చూస్తున్నాడు వికాస్ ...నా కంగారు అణుచుకోడానికి ‘...ఏంటి, కొత్తగా చూస్తున్నావ్!?...’అంటూ తన పక్కకి చేరగానే, కుడి చేత్తో నా నడుంని చుట్టేసి, కొంచెం లైట్ తక్కువున్న వైపు తీసికెళ్తూ....‘...సంధ్యా!...ఓ విషయం చెప్పు’ ...అన్నాడు, డ్రింక్ సిప్ చేస్తూనే నా కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ....
‘..ఏమడుగుతాడో!?...నీకు వినిపిస్తూందేమో!...’ అనుకుంటూ వెనక్కి చూసి...నీకు మా మాటలు వినిపించవని రూఢి చేసుకుని, నీ వైపు వీపెట్టి...‘...ఏంటో అడుగూ!?...’ అన్నట్లు కనుబొమ్మలెగరేశాను...‘...నేను రాధ మీద చెయ్యేడం నిజంగా చూశావా!...లేకపోతే ఫేకావా!?...’ అన్నాడు వికాస్...‘...ఫేకాను అంటావా?...మీ టేబుల్ మీది లైట్ ని డిమ్ చేసేలోగా జరిగింది నే చూడలేదనుకున్నావా!...ఆవిడ స్థనాల మీంచి చూపు తిప్పకుండా,రెండుచేతుల్నీ టేబుల్ మీద జాపడం... కొనగోళ్ళతో ఆవిడ గుబ్బల్ని మీటడం, ఆవిడ పులకింతలతో సన్నగా వణికి... అవి నీకందుబాటులోకొచ్చేలా ఇంకాస్త ముందుకి జరగడం స్పష్టంగా కనపడింది నాకు...’...అన్నాను...నాదే పైచేయి అయ్యిందికదా!...అని లోలోపల పొంగిపోతూ...
...‘...ఆ ఇంటికీఇల్లు ఎంత దూరమో, ఈ ఇంటికీ ఆ ఇల్లు అంతేదూరమంటారుగా!...’ అన్నాడు వికాస్...‘...అవును...ఐతే!?...’ అన్నాను...‘...మరి మిళింద్ మీ టేబుల్ కిందికెందుకు దూరాడో!?...’ అన్నాడు...‘...అదా!...నేనక్కడ మర్చిపోయిన మొబైల్ ని తీసుకురావడానికి!...’ అన్నాను... గోడ కట్టినట్లు అబధ్ధం ఆడానని గర్వపడుతూ... ఆ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్సే నా కొంప ముంచింది...‘....నువ్వక్కడ మొబైల్ ఎప్పుడు మర్చిపోయావ్?!...అన్నాడు కొంటెగా నవ్వుతూ...‘...దొరికిపోయానురా భగవంతుడా!...’ అనుకుంటూ చూపులు తిప్పుకున్నాను...‘...ఓ మాటడగనా!...’ అన్నాడు...‘...ఊ!...’ అని తల దించుకున్నాను...‘...అర నిముషం దాకా మౌనం....‘ ఏంటా!?...’ అనుకుని తలెత్తాను...
....గ్లాస్ ఎడం చేత్తో పట్టుకుని...కుడి చేతి చూపుడు వేల్ని నోట్లో పెట్టుకుని...చీకుతున్నట్లు నటిస్తున్నాడు... నా గుండె నిముషానికి నాల్గొందల సార్లు కొట్టుకుంటూన్న ఫీలింగ్ ని అణచుకుంటూ...‘...ఏంటో అడుగూ!?...’ అన్నాను...ఎలాగో గొంతు పెగుల్చుకుని...‘...అడగాలా!?...’అన్నాడు...తన నోట్లోంచి వేలు తీస్తూ!...‘...అడక్కపోతే ఎలా చెప్పేదీ?...’అన్నాను...‘...***** ** ****?...’ అన్నాడే!...స్వరం పెంచకుండా!...ఎలా గ్రహించాడా అని నిర్ఘాంతపోయాననుకో వకూ!...ఐనా నువ్వెలా పట్టేశావే ఆమాట!...అదీ అంత దూరం నుంచి!!.’...అన్నాను... లిప్ రీడింగ్!...అది సరే నువ్వేమన్నా వేంటీ ...అంది వకుళ...‘...ఏంటా బూతు కూత!?...’ అన్నానమ్మా...ఓ క్షణం తర్వాత తేరుకుని...‘...అదటుంచు...ఇంతకీ అవునా? కాదా!?...’ అని నిలదీస్తే...ఇక తప్పించుకోలేక... ‘...అవును...’ అన్నట్లుగా తలాడిస్తూ ఓరగా తన మొహం వైపు చూశాను....
...కోపం కనిపించకపోయేసరికి ‘...ఈజీ...’ గా తీసుకున్నాడనుకుని...‘...అమ్మయ్య..’ అనుకుంటూ...పక్క చూపులు...అదే...నీ వైపు... చూశాను...నా చుబుకం పట్టుకుని, తనవైపు తిప్పుకుంటూ, గ్లాసు లో మిగిలిన విస్కీని ఒక్క గుటక లో మింగి...నా కళ్లల్లోకి చూస్తూ...‘...*****...కదూ!...’ అన్నట్లు కళ్ళెగరేశాడు...‘...అప్పుడేనే వకూ, నేను తన గుండెలమీద పడిపోయి...‘...అనుకోకుండా జరిగిపోయింది వికాస్...’ అంటూ భోరుమంట!... అది చూసి నువ్వు మా దగ్గరకి రాబోయినట్లున్నావ్...నిన్ను ఆగమని చెయ్యూపాడు కదూ!?... ఓదార్పుగా తను కాసేపునా జుత్తు నిమిరే సరికి నేను తేరుకోడం చూశావుగా!...‘...అప్పుడన్నాడమ్మా...‘...ఎంజాయ్ చేశావా?...’ అని...మొహమాట పడుతూనే...అవునన్నట్లుగా తలూపానమ్మా!...‘...ఇంటికెళ్ళింతర్వాత జరిగింది, జరిగినట్లు, పొల్లుపోకుండా చెప్పాలి!...అన్నాడు..‘....సరే...’ అన్నాను...‘...ప్రామిస్!?...’ అన్నాడే!...అప్పుడే తన చేతిలో చెయ్యేసి ప్రామిస్ చేస్త!...’ అంటూ ముగించాను...
‘....ఇంటికెళ్ళింతర్వాత...వికాస్ కి ...ఏం చేస్తూ చెప్పుకుంటావో నాకు తెలీదుగానీ నాకు మాత్రం ఇపుడు చెప్పాల్సిందే!...’ అంటూ పట్టూ బట్టీంది వకుళ...‘...సరే తల్లీ చెప్పక ఛస్తానా!...’ అంటూ మొదలెట్టాను...

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

https://freetelugusexstories.com

https://telugu-sexstories.net

https://telugumasala.website

https://telugusexstorieslo.com

https://telugusexstories.website

https://telugusexstorieskathalu.net

https://telugusexstories.desi